کتاب ها

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

کتاب کار اندیشه اسلامی 2/ کد 909


ناشر: ساکو
نویسنده: سیمین السادات وهاب زاده مقدم
قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۵,۰۰۰ تومان

زبان‌شناسی: مفاهیم و مقدمات/ کد348


ناشر: ساکو
نویسنده: بیژن داوری دولت‌آبادی
قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۰,۰۰۰ تومان

کتاب کار اخلاق حرفه‌ای/ کد 907


ناشر: ساکو
نویسنده: نزهت اکبری‌فر
قیمت : ۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۵,۰۰۰ تومان

کتاب کار کارآفرینی/ کد 908


ناشر: ساکو
نویسنده: فرزانه اشکانی و شکیلا غزنوی
قیمت : ۸۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۵,۰۰۰ تومان

حرف‌های از یاد رفته (مجموعه داستان کوتاه)


ناشر: ساکو
نویسنده: نادیا وکیل زاده
قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان

مدیریت وب سازمانی / کد347


ناشر: ساکو
نویسنده: امیرسعید صدیق یزدچی
قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۸,۰۰۰ تومان

وسوسه های شیطانی(مجموعه داستان کوتاه)


ناشر: ساکو
نویسنده: نیما شاملو احمدی
قیمت: ۳۸,۰۰۰ تومان

مخاطب‌ شناسی /کد 346


ناشر: ساکو
نویسنده: علی کنگاوری ملاحاجلو
قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۳,۰۰۰ تومان

کتاب کار اندیشه اسلامی 1/ کد906


ناشر: ساکو
نویسنده: ریوار قادر‌نیا
قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۵,۰۰۰ تومان

افکار زخمی (مجموعه داستان کوتاه)


ناشر: ساکو
نویسنده: مجید کریمی
قیمت: ۵۵,۰۰۰ تومان

رهایی (مجموعه داستان کوتاه)


ناشر: ساکو
نویسنده: سمیرا مقامی دانا
قیمت: ۴۵,۰۰۰ تومان

برنامه‌ریزی و بودجه در روابط عمومی/ کد 345


ناشر: ساکو
نویسنده: زهره ابراهیمی
قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۶,۰۰۰ تومان

مقدمه‌ای بر روانشناسی (روانشناسی پیش) کد342


ناشر: ساکو
نویسنده: دکتر طاهره محمودیان
قیمت : ۵۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۰,۰۰۰ تومان

آموزش مفاهیم قرآن به کودکان پیش‌دبستان/ کد 344


ناشر: ساکو
نویسنده: کیقباد سلیمان‌پور و زینب کلوانی
قیمت : ۵۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۵,۰۰۰ تومان

جنین نارس (رمان) کد 554


ناشر: ساکو
نویسنده: منصوره قیاسی
قیمت : ۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۰,۰۰۰ تومان

دسته بندی موضوعی