کتاب ها

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

مگس (رمان)/ کد577


ناشر: ساکو
نویسنده: بهناز کولیوند
قیمت : ۲۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳۰,۰۰۰ تومان

محصولات هنری و صنایع دستی ایران/ کد 354


ناشر: ساکو
نویسنده: آزاده توماج‌نیا
قیمت : ۱۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲۰,۰۰۰ تومان

گردشگری هوشمند (نسل چهارم گردشگری)/ کد 581


ناشر: ساکو
نویسنده: دکتر لیلا باباخانی
قیمت : ۳۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵۰,۰۰۰ تومان

گره چینی از صنایع دستی تا معماری/ کد567


ناشر: ساکو
نویسنده: آزاده توماج‌نیا
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ تومان

عمارت خونین (مجموعه داستان کوتاه)/ کد 575


ناشر: ساکو
نویسنده: نادیا وکیل‌زاده
قیمت: ۹۰,۰۰۰ تومان

پزشک نازنین (نمایشنامه)/ کد 576


ناشر: ساکو
نویسنده: نیل سایمون
قیمت : ۱۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱۰,۰۰۰ تومان

انگلیسی برای دانشجویان حسابداری | English for the Accounting students/ کد 353


ناشر: ساکو
نویسنده: یوسف حقیقی، محمود لاری دشت بیاض، علی یاور صیدی نیک
قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰۰,۰۰۰ تومان

شبکه‌های اجتماعی مجازی/ کد351


ناشر: ساکو
نویسنده: امیرسعید صدیق یزدچی
قیمت : ۱۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱۰,۰۰۰ تومان

اصول و مبانی تشریفات و پذیرایی/ کد 572


ناشر: ساکو
نویسنده: حسن عظیم‌زاده و علی کنگاوری ملاحاجلو
قیمت : ۱۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲۰,۰۰۰ تومان

درآمدی جامعه‌شناختی بر فرهنگ و توسعه/ کد570


ناشر: ساکو
نویسنده: حسین بهرامی ثابت
قیمت : ۱۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰۰,۰۰۰ تومان

فنون مذاکره و اقناع در بازاریابی و فروش/ کد 352


ناشر: ساکو
نویسنده: دکتر نسرین دانایی
قیمت : ۱۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰۰,۰۰۰ تومان

سازمان‌های مردم‌نهاد


ناشر: ساکو
نویسنده: محمد حیدرپورکلیدسر و فاطمه حیدرپور کلیدسر
قیمت: ۵۸,۰۰۰ تومان

روانشناسی صنعتی و سازمانی/ کد569


ناشر: ساکو
نویسنده: مسلم بیهقی و ملینا بیهقی
قیمت: ۱۳۰,۰۰۰ تومان

دسته بندی موضوعی