کتاب ها » گردشگری و هتلداری

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

گردشگری هوشمند (نسل چهارم گردشگری)/ کد 581


ناشر: ساکو
نویسنده: دکتر لیلا باباخانی
قیمت : ۳۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵۰,۰۰۰ تومان

اصول و مبانی تشریفات و پذیرایی/ کد 572


ناشر: ساکو
نویسنده: حسن عظیم‌زاده و علی کنگاوری ملاحاجلو
قیمت : ۱۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲۰,۰۰۰ تومان

Tourism and Hotel Management (زبان تخصصی گردشگری و مدیریت هتلداری)/ کد349


ناشر: ساکو
نویسنده: مجید کریمی و نازلی جداری کریمی
قیمت : ۱۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰۰,۰۰۰ تومان

گردشگری فرهنگی /کد 178


ناشر: ساکو
نویسنده: غزاله ابی‌زاده و الهه زینل‌نیا طوسی
قیمت : ۱۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰۰,۰۰۰ تومان

روان شناسی گردشگری /کد 164


ناشر: ساکو
نویسنده: آذین اعلایی و مژده کاظمی
قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹۰,۰۰۰ تومان

لاندری در هتل /کد 176


ناشر: ساکو
نویسنده: مژده کاظمی
قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹۰,۰۰۰ تومان

ارتباط با مشتری در هتل /کد 166


ناشر: ساکو
نویسنده: مژده کاظمی
قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹۰,۰۰۰ تومان

پذیرایی در هتل /کد 168


ناشر: ساکو
نویسنده: مژده کاظمی
قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹۰,۰۰۰ تومان

آیین تشریفات و مدیریت پذیرایی /کد 93


ناشر: ساکو
نویسنده: مرضیه ایزدیان
قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱۰,۰۰۰ تومان

دسته بندی موضوعی