کتاب ها » دانشگاهی » علمی کاربردی » دروس پایه

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

کارراه شغلی/ کد 331


ناشر: ساکو
نویسنده: امین اکبرپور
قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

اخلاق اسلامی/ کد 316


ناشر: ساکو
نویسنده: الهه مایلی
قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

روانشناسی پیش /کد142


ناشر: ساکو
نویسنده: دکتر طاهره محمودیان
قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۰۰۰ تومان

روانشناسی عمومی: بازاریابی، فروش، کسب و کار /کد 264


ناشر: ساکو
نویسنده: سمیرا فرامرز
قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۳,۰۰۰ تومان

مدیریت منابع انسانی /کد 150


ناشر: ساکو
نویسنده: روح الله کریمی کلایه
قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۵۰۰ تومان

گزارش نویسی(ویرایش جدید)/ کد151


ناشر: ساکو
نویسنده: فریبا خواجه وند، محمد رضا بابایی و باقر غلامی کلیشمی
قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۵۰۰ تومان

حقوق شهروندی /کد 149


ناشر: ساکو
نویسنده: کورش صفرکوپایه
قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۳,۰۰۰ تومان

آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد /کد148


ناشر: ساکو
نویسنده: میلاد شمس الدین و فرزاد ملک محمد
قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

ارتباطات انسانی( جدید) /کد288


ناشر: ساکو
نویسنده: مریم شهامت پور
قیمت : ۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۰۰۰ تومان

روانشناسی رشد /کد 143


ناشر: ساکو
نویسنده: کبری درویش پیشه
قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

روان شناسی پیش /کد 142


ناشر: ساکو
نویسنده: طاهره محمودیان
قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۰۰۰ تومان

روانشناسی اجتماعی /کد94


ناشر: ساکو
نویسنده: شیرین الله بخش
قیمت : ۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۳,۰۰۰ تومان

ریاضیات مقدماتی /کد81


ناشر: ساکو
نویسنده: مهندس علیرضا مصلحی‌راد
قیمت: ۸,۵۰۰ تومان

جامعه شناسی فرهنگی (با تکیه بر فرهنگ جامعه ایران) کد 181


ناشر: ساکو
نویسنده: دکتر نسرین دانایی
قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۰۰۰ تومان

مبانی کامپیوتر و فناوری اطلاعات /کد128


ناشر: ساکو
نویسنده: ابوالفضل شیبانی ـ دنا بزازیان
قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۸,۰۰۰ تومان

مبانی جامعه شناسی (ویرایش جدید) /کد134


ناشر: ساکو
نویسنده: افسانه زندی و شیرین الله بخش
قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۲,۰۰۰ تومان

دسته بندی موضوعی