کتاب ها

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

Translation of Political News and Texts (ترجمه اخبار و متون سیاسی) /کد 176


ناشر: ساکو
نویسنده: سمانه قانعی آرانی و شیما اسدی
قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۵۰۰ تومان

روان شناسی گردشگری /کد 165


ناشر: ساکو
نویسنده: آذین اعلایی و مژده کاظمی
قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۰۰۰ تومان

قوانین و مقررات در حوزه فرهنگ /کد 175


ناشر: ساکو
نویسنده: کورش صفرکوپایه، سحر ابوالحسنی
قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات /کد 162


ناشر: ساکو
نویسنده: مهری رجبی
قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۵۰۰ تومان

مقدمه‌ای بر روش تحقیق در حسابداری /کد 163


ناشر: ساکو
نویسنده: داریوش‌علی مرادی، محمدرضا متین‌نصر
قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۵۰۰ تومان

نقش و جایگاه واحدهای صنفی کوچک و متوسط: مفاهیم ،سیر تحول، راهبردها /کد 169


ناشر: ساکو
نویسنده: آرمان کیپوری و ناصر رشیدی
قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۵۰۰ تومان

کارآفرینی(علمی - کاربردی) /کد 173


ناشر: ساکو
نویسنده: حامد صفاری، فرهاد خسروانی و دکتر علی معصومیان کلشتری
قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۰۰۰ تومان

اخلاق حرفه ای /کد 170


ناشر: ساکو
نویسنده: نزهت اکبری فر
قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۰۰۰ تومان

خبر نویسی /کد 154


ناشر: ساکو
نویسنده: هایده فصیحی
قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۰۰۰ تومان

جامعه شناسی هنر /کد 156


ناشر: ساکو
نویسنده: سهیلا ابراهیم پور
قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۰۰۰ تومان

مدیریت سازمان ها و مراکز فرهنگی /کد 153


ناشر: ساکو
نویسنده: دکتر نرجس عباداتی و سهیلا عباداتی جهرمی
قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۰۰۰ تومان

نظریه های ارتباط جمعی /کد 155


ناشر: ساکو
نویسنده: علی کیال
قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۰۰ تومان

مهارتهای ارتباطی /کد 157


ناشر: ساکو
نویسنده: کبری درویش پیشه و آرش شایسته نیا
قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

درآمدی بر تحلیل گفتمان


ناشر: ساکو
نویسنده: سامان سامنی
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

اصول و مبانی روان‌شناسی زبان


ناشر: ساکو
نویسنده: سامان سامنی، پدرام حاتمی و ملیحه ثمریها
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

خانواده و فرهنگ /کد 160


ناشر: ساکو
نویسنده: محمد علی جهانبخش
قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۰۰ تومان

دسته بندی موضوعی

جدیدترین خبرها