کتاب ها » مدیریت منابع انسانی /کد 150

کتاب مدیریت منابع انسانی

(3 رای)
نویسنده روح الله کریمی کلایه
ناشر ساکو
تعداد صفحات ۱۵۸
قیمت پشت جلد ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۲۸,۵۰۰ تومان

پیشگفتار

به نام آفریدگار بی همتا

بالاترین درجه عقل، خودشناسی است. «امام رضا عیله آلاف التحیه و الثناء»

منابع انسانی موثرترین و مهمترین رکن تحولات اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی هر کشور و انسان شریف‌ترین و با ارزش‌ترین سرمایه و منبع عظمت و کمال هر سازمان محسوب می‌شود. منابع انسانی متخصص و متعهد در یک سازمان با کردار و اعمال و اتخاذ تصمیم‌های صحیح و به موقع خود می‌تواند همواره برای سازمان ارزش افزوده و ثروت ایجاد نماید. بی‌شک دنیای کنونی، دنیای سازمان‌هاست و متولیان این سازمان‌ها، انسان‌ها هستند؛ انسان‌هایی که در کالبد سازمان روح می‌دمند، آن را به حرکت در می‌آورند و اداره می‌کنند. سازمان‌ها بدون وجود نیروی انسانی نه تنها مفهومی ندارند، بلکه اداره آنها نیز میسر نخواهد بود. منابع انسانی به عنوان مهمترین سرمایه هر سازمانی در دهه‌های اخیر مورد توجه مدیران قرار گرفته و مدیریت منابع انسانی در هر سازمانی به دلیل ارزش والای این سرمایه‌ی بی‌بدیل ضرورت یافته است. برای پی بردن به اهمیت سرمایه انسانی در سازمان کافی است برای دقایقی سازمانی را بدون منابع انسانی تصور کنیم.

در کتاب حاضر سعی شده است ابتدا مفهوم و فلسفه مدیریت منابع انسانی تبیین گردد و سپس با آشنا شدن با سازمان، مدیریت و سیستم با نگرش سیستمی به مدیریت منابع انسانی وظایف و جایگاه مدیریت منابع انسانی در سازمان را شرح دهیم.

این کتاب مطابق با سرفصل درس مدیریت منابع انسانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی جمع‌آوری گردیده است و با توجه به اینکه سعی شده است تمامی مفاهیم و وظایف مدیریت منابع انسانی پوشش داده شود، علاوه بر اساتید محترم و دانشجویان عزیز دانشگاه علمی کاربردی برای همه اساتید و دانشجویان محترم رشته مدیریت و حسابداری قابل استفاده است.

اگرچه تمام سعی ما در تألیف و جمع‌آوری مطالب این کتاب، بر آن بوده است تا از منابع موثق و مرجع در این حوزه استفاده نماییم ولی یقیناً این اثر خالی از اشکال نیست و نیازمند ارزیابی و ارائه‌ی طریق شما بزرگواران می‌باشد. لذا از شما عزیزان خواهشمندیم که با ارائه نظرات خود ما را یاری نمایید. (r.karimi.k@gmail.com)

در پایان بر خود وظیفه می‌دانم تا از همه عزیزانی که در تألیف و چاپ این اثر، حقیر را یاری دادند علی‌الخصوص ریاست محترم مرکز علمی - کاربردی علوم و فنون قزوین جناب آقای بابایی و مدیریت محترم انتشارات ساکو جناب آقای غلامی کلیشمی که از چاپ این اثر استقبال و حمایت کردند، تشکر و قدردانی نمایم.

  روح الله کریمی کلایه       

                                                                                                                                                                                                                        زمستان 1393

کتاب «مدیریت منابع انسانی» از دروس مهارت های مشترک دانشگاه جامع علمی – کاربردی است و براساس سرفصل های مصوب دانشگاه جامع علمی – کاربردی تدوین شده است و دربردارنده مطالب زیر است:   

                                                                        

عنوان.... صفحه

فصل اول: تئوری‌های مدیریت منابع انسانی
مقدمه. 8

فلسفه مدیریت منابع انسانی: 8

اهمیت و جایگاه مدیریت منابع انسانی.. 10

تاریخچه مدیریت منابع انسانی... 11

انقلاب صنعتی.. 11

نهضت کارگری.. 12

نهضت مدیریت علمی.. 12

مکتب روابط انسانی.. 13

سازمان. 15

تئوری سازمان چیست و چرا باید مورد مطالعه قرار گیرد؟  16

مدیریت و مدیریت منابع انسانی.. 17

سطوح مدیریت... 17

مهارت‌های سطوح مدیریت... 17

وظایف مدیریت منابع انسانی.. 18

کاربرد تئوری سیستم در مدیریت منابع انسانی.. 19

تعریف سیستم. 19

نمونه‌هایی از سیستم. 19

اجزاء سیستم: 20

سیستم مدیریت منابع انسانی.. 21

افصل دوم: ابعاد و ساختارهای مدیریت منابع انسانی

ابعاد اصلی مدیریت منابع انسانی.. 26

تعریف مدیریت منابع انسانی.. 27

جنبه‌های مدیریت منابع انسانی.. 27

اهداف مدیریت منابع انسانی.. 28

تئوری‌های سازمانی و مدیریت منابع انسانی.. 29

ساختار‌های سازمانی و تئوری‌های سازمان. 29

ساختار‌های سازمانی.. 30

ازشیابی عملکرد کارکنان. 40

هدف‌های ارزشیابی عملکرد کارکنان. 40

فصل سوم: برنامه‌ریزی و ارزیابی نیروی انسانی

سیستم‌های ارزیابی در مدیریت منابع انسانی.. 41

چه کسانی باید ارزشیابی کنند؟. 43

ارزشیابی توسط سرپرستان مستقیم. 43

ارزشیابی به وسیله کارشناسان امور پرسنلی.. 43

ارزشیابی به وسیله همکاران 44ارزشیابی به وسیله زیردستان. 44

ارزشیابی به وسیله سرپرست کل.. 44

کمیته‌های ارزیاب.. 44

ارزشیابی توسط مراکز مشاوره و راهنمایی کارکنان. 44

ارزشیابی شخص از کار خودش... 44

ارزیابی 360 درجه‌ای.. 50

روش‌ها و فنون ارزشیابی عملکرد کارکنان. 45

روش مقیاس رتبه‌بندی ترسیمی.. 45

روش رتبه‌بندی ترتیبی.. 45

روش توزیع اجباری.. 45

روش مدیریت بر مبنای هدف.. 46

روش مقایسه کارکنان با یکدیگر. 47

روش ثبت وقایع حساس... 49

بهترین روش ارزشیابی کدام است؟. 50

انحرافات در ارزشیابی عملکرد کارکنان. 51

قضاوت‌های شخصی (هاله‌ای) 51

تمایل به ارزشیابی متوسط (خطای گرایش به مرکز) 52

سختگیری‌های بی‌مورد. 52

معیارهای فرهنگی ارزیاب.. 52

گرایش به تبعیض: 52

تأثیر رفتارهای آخر سال کارکنان. 53

طرح‌ریزی و برآورد احتیاجات نیروی انسانی.. 53

تجزیه شغل.. 53

مراحل تجزیه و تحلیل شغل.. 53

روش‌های تجزیه و تحلیل شغل.. 56

مشاهده مستقیم: 56

مصاحبه. 57

پرسشنامه. 57

نشست متخصصان. 57

ثبت وقایع. 58

تجزیه تحلیل وضع موجود و پیشبینی احتیاجات آینده و کنترل و ارزیابی منابع موجود  63

برنامه‌ریزی نیروی انسانی.. 63

مزایای برنامه‌ریزی نیروی انسانی: 63

مراحل برنامه‌ریزی نیروی انسانی.. 64

مرحله اوّل: پیشبینی میزان تقاضای نیروی انسانی در‌ آینده 64

مرحله‌ی دوم: پیش‌بینی میزان عرضه نیروی انسانی در‌ آینده 67

مرحله‌ی سوم: پیش‌بینی نحوهی تطبیق عرضه و تقاضای نیروی انسانی در‌ آینده 73

ضمیمه. 75

فصل چهارم: استخدام و بهسازی عملکرد نیروی انسانی

عملیات استخدامی و جذب و نگهداری.. 80

کارمندیابی (نیرویابی)، جذب، انتخاب (گزینش) 80

کارمندیابی (نیرویابی) 80

عوامل مؤثر در کارمندیابی.. 80

سیاست‌های کلی کارمندیابی (نیرویابی) 82

شیوه‌های کارمندیابی (نیرویابی) 83

جذب.. 84

انتخاب (گزینش) 85

شایسته‌سالاری.. 89

فرایند شایستهسالاری.. 89

شایستهخواهی.. 89

شایستهشناسی.. 90

شایستهسنجی.. 90

شایستهگزینی.. 90

شایستهگیری.. 90

شایستهگماری.. 91

شایستهداری.. 91

شایستهپروری.. 91

اجتماعی کردن. 91

مراحل فرآیند اجتماعی کردن. 92

حفظ و نگهداری کارکنان. 94

به چه دلیل کارمندان در یک سازمان می‌مانند؟. 94

چرا کارمندان سازمان را ترک می‌کنند؟. 95

بهداشت و ایمنی.. 95

برنامه‌های خدماتی رفاهی.. 98

نظام آموزش، کارآموزی و بهسازی نیروی انسانی.. 100

یادگیری: 102

یادگیری یک حلقه و دو حلقه. 103

اصول یادگیری.. 103

مراحل آموزش... 104

روش‌های آموزش منابع انسانی.. 109

روش‌های آموزش عملی.. 109

روش‌های شبیه‌سازی.. 109

روش‌های ضمن خدمت... 111

روش‌های سمعی و بصری.. 112

کلیات ارزشیابی و طبقه‌بندی مشاغل.. 112

تعریف ارزشیابی مشاغل.. 112

فواید ارزشیابی مشاغل.. 113

روش‌های ارزشیابی مشاغل.. 113

روش رتبهبندی.. 114

روش طبقه بندی.. 115

روش مقایسه‌ی عوامل.. 116

روش امتیازی.. 119

حقوق و دستمزد. 121

نظریه‌های حقوق و دستمزد. 122

مراحل مختلف طراحی سیستم حقوق و دستمزد. 124

نظام پاداش... 135

تعریف نظام پیشنهادات.. 137

اهداف اجرایی نظام پیشنهادات.. 137

چگونگی اجرای نظام پیشنهادات.. 138

ویژگی‌های یک نظام موفق پیشنهادها 140

خلاقیت، پیش‌نیاز نظام پیشنهادات.. 140

ساختار نظام پیشنهادها 141

قوانین کار. 143

تعاریف کلی و اصولی.. 143

کار فرما 143

کارگاه 143

قرار دادکار. 144

خاتمه‌ی قرارداد. 146

جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای کار. 147

حقوق و دستمزد. 148

کنترل حقوق و دستمزد. 150

کارمزد ساعتی.. 151

حقوق.. 151

مدت انجام کار. 152

شبکاری.. 152

کار مختلط.. 153

کار متناوب.. 153

نوبت کاری.. 153

تعطیلات و مرخصی‌ها 153

مراجع حل اختلاف.. 154

منابع و مآخذ              156

نویسنده روح الله کریمی کلایه
ناشر ساکو
نوبت چاپ یکم
شابک 978-600-7270-38-7
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۱۵۸
قیمت پشت جلد ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۲۸,۵۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی
تاریخ ثبت در سایت ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
شما میتوانید از طریق فرم زیر نظر خود را بیان نمایید:

نام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ و کوچک یکسان است)

دسته بندی موضوعی