کتاب ها » رفتارشناسی فرهنگی ایرانیان /کد305

کتاب رفتارشناسی فرهنگی ایرانیان

(4 رای)
نویسنده علی الماسی، مریم خزایی
ناشر ساکو
تعداد صفحات ۲۰۰
قیمت پشت جلد ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۲۸,۰۰۰ تومان

 

پیشگفتار

الگوهای رفتار فرهنگی جوامع انسانی تابعی از ضرورت‌ها و نیازهای جغرافیایی ـ اقلیمی، جمعیتی ـ اجتماعی، اقتصادی ـ معیشتی، آیینی و ‌ایدئولوژیکی در بعد درون جامعه‌ای از یک سو و ماهیت رابطه این جامعه با جوامع پیرامونی از سوی دیگر است.

اگر به این دو سطح تحلیل درونی و بیرونی، سطح روان فردی (خِرَد) را هم اضافه کنیم، می‌توانیم تحلیل جامع و واقع بینانه‌ای از رفتار فرهنگی ایرانیان ارائه دهیم.

حقیقت این است که ایران در نوار بیابانی کره زمین واقع شده است. اقلیم خشک، زندگی سخت و به تَبَع آن نوعی الگوی فرهنگی توأم با محافظه‌کاری، دیرباوری و ... را که از الگوهای شایع منطقه خاورمیانه است، به جامعه ما تحمیل کرده است.

تنوع اقوام و کثرت قبایل ساکن در ایران نوعی تنوع الگوهای فرهنگی در گویش، موسیقی، زبان و بیان، آداب و رسوم، فولکلور، هنر، ادبیات، فلسفه و فنون را باعث شده است.

محدودیت در ارکان، عناصر و مؤلفه‌های معیشتی و اقتصادی در اقلیم‌های متّضاد کوهستانی، بیابانی، ساحلی و ...‌، خود به شکل‌گیری الگوهای رفتاری خاصّی منجر می‌شود که در این اثر به آن می‌پردازیم.

تنوع ‌ایدئولوژی‌ها و آیین و ادیان در ایران نیز به نوعی، به پیدایش زیر گروه‌های فرهنگی منجر شده که غالباً حلقه‌های بسته‌ای از الگوهای فرهنگی را شامل می‌شود.

و در نهایت ساخت مدیریت سیاسی، اجرایی و حقوقی در جامعه ایران، به تداوم الگوهای فرهنگی متکثر و متنوع که به سختی می‌توان خطوط مشترکی را در آنها باز شناخت، به جامعه ما تحمیل کرده است.

هجوم تمدن‌های دیگر، حمله یونانیان (قبل از میلاد)، هجوم اعراب در آغاز قرن هفتم میلادی، حمله مغول‌ها در قرن سیزدهم میلادی، هجوم تیمور لنگ و اقوام آسیای میانه و حتی آخرین اِشغال ایران توسط متفقین در قرن بیستم، یادآور علل بی‌اعتمادی ما به بیگانگان و تأثیرپذیری الگوهای رفتاری‌مان از این پیشینه پرماجرا بوده است.

در این اثر تا حد امکان، به فراز و فرودهای روند و فرآیند شکل‌گیری ساختار رفتارهای فرهنگی ایرانیان، عناصر مطلوب و نامطلوب آن و برخی مباحث مرتبط بر حسب سرفصل‌های مصوب می‌پردازیم.

امید است، به یاری یزدان پاک و همت خوانندگان ارجمند، گامی در ارتقای فرهنگ غنی ایران زمین برداریم و موجب اعتلای مطلوب‌های این فرهنگ و حذف عناصر نامطلوب آن گردیم.

علی الماسی و مریم خزایی

تابستان 1397  

 

کتاب « رفتارشناسی فرهنگی ایرانیان » درچهار فصل، کاملا منطبق با سرفصل های دانشگاهی تدوین شده است و دربرگیرنده مطالب زیر است:

 

 

پیشگفتار 6

 

فصل 1: تعاریف و مفاهیم رفتار و رفتارشناسی

رفتار 8

تعریف رفتار 10

ویژگی‌های رفتار 11

هدف، ضرورت و شیوه بررسی رفتار 13

ویژگی‌های فرد منفعل.. 13

ویژگی‌های فرد متعادل.. 14

ویژگی‌های فرد تعارض‌آفرین.. 15

انواع رفتار 16

رفتار سازمانی.. 16

نیروهای مؤثر بر رفتار فرد. 17

شناخت زیست بوم. 18

شاخص‌های زیست بوم. 18

هدف از رفتارشناسی.. 19

فرهنگ... 22

مفهوم فرهنگ... 22

ویژگی‌های فرهنگ... 24

تأثیر شیوه معیشت و اقتصاد ایرانیان بر رفتار 28

عوامل تأثیرگذار بر الگوهای رفتاری ایرانیان.. 28

عوامل تأثیرگذار در شکل‌گیری الگوهای رفتاری و رفتار ایرانیان   28

تأثیر نظام سیاسی و نوع حکومت بر رفتار 33

ویژگی‌های جامعه ایرانی از لحاظ ماهیت فرهنگ و حاکمیت آن در همه ابعاد  34

خودآزمایی فصل اول.. 38

 

فصل 2: ویژگی‌های رفتاری ایرانیان

معرفی بعضی از رفتارهای ایرانیان.. 40

دلبستگی به گذشته و میهن.. 41

تربیت و آداب‌دانی.. 42

زیرکی و تیزهوشی و فرصت‌طلبی.. 43

طبع شعر، ظرافت و نکته سنجی.. 43

دانش دوستی و دانش‌طلبی.. 45

شجاعت و خوی پهلوانی.. 46

دینداری و سرنوشت‌گرایی.. 47

برابری دوستی و مساوات طلبی.. 48

جوانمردی و مردم‌داری.. 49

مرادپذیری و اعتقاد به روز موعود. 49

تعارفی بودن.. 51

مهمان‌نوازی و بخشندگی.. 51

خانواده‌مداری.. 52

مناعت طبع. 52

دم غنیمتی‌بودن.. 53

تقلیدگرایی.. 53

فردگرایی و گروه‌بندی در عین همبستگی و انسجام. 54

تجددگرایی و نوخواهی.. 55

رفتار ایرانیان در خارج از کشور. 56

تأملی در روحیه هموطن گریزی یا هموطن دوستی ایرانیان مقیم خارج  56

نقش سنت‌های ملی ـ فرهنگی و مذهبی در همگرایی بیشتر ایرانیان   60

ایرانیان زرتشتی، کلیمی، اَرمنی، آشوری و صُبی.. 61

ایرانیان زرتشتی.. 61

برپایی جشن‌ها و آیین‌های ایران باستان.. 62

جشن‌ها 64

ایرانیان کلیمی (یهودی) 71

روزهای مقدس یهودیان (جشن‌های یهودیان) 71

ایرانیان ارمنی.. 74

سرگذشت ایرانیان ارمنی.. 74

پیوندهای فرهنگی.. 78

ویژگی فرهنگی ارمنیان ایران.. 79

ایرانیان آشوری.. 81

پیشینه آشوریان.. 81

ورود آشوریان به ایران.. 82

پذیرش مسیحیت توسط آشوریان.. 83

فرقه‌های مذهبی آشوری.. 84

وضعیت آشوریان ایران در حال حاضر. 86

صُبی‌ها 86

عیدهای صابئی‌ها 87

دین صابئی.. 88

اقوام مختلف ایران.. 89

پارسی (فارسی) زبانان.. 90

زبان پارسی و سرگذشت آن.. 90

جایگاه زبان فارسی در ایران.. 90

مردم سرزمین پارس... 91

شیراز 91

خراسان.. 92

تهران.. 94

ایران مرکزی.. 95

اصفهانی‌ها 96

خوانساری‌ها 96

کاشانی‌ها 97

مردم کرمان.. 98

یزدی‌ها 98

مردم قم. 99

مردم سمنان.. 100

شاهرود. 101

دامغان.. 102

مردمان کویر. 102

طبس... 102

جندق.. 103

مردم دیگر شهرها 104

همدان.. 104

قزوین.. 104

کُردها 105

لُرها 109

لَک‌ها 110

بختیاری‌ها 113

سیستان و بلوچستان.. 115

مردمان گیل و دیلم و گرگان.. 117

گیلانی‌ها 117

مازندرانی‌ها 118

گرگانی‌ها 119

قوم‌های تُرک زبان ایرانی.. 120

ایل‌های آذربایجان.. 121

تبریز. 122

اردبیل.. 122

ارومیه. 123

زنجان.. 123

قشقایی‌ها 124

ایل افشار 125

ترکمن‌ها 125

مردم خوزستان و کرانه‌های خلیج فارس... 127

دزفولی‌ها 128

شوشتری‌ها 128

آبادانی‌ها 129

ایرانیان عرب زبان.. 129

بوشهری‌ها 131

مردم هرمزگان.. 132

خودآزمایی فصل دوم. 133

 

فصل 3: آسیب شناسی رفتار فرهنگی

شناسایی رفتار فرهنگی.. 136

فرهنگ عامیانه و رفتار 136

شناسایی آسیب‌های رفتار فرهنگی و اجتماعی ایرانیان.. 138

صفات و رفتارهای ناپسند ایرانیان.. 139

با تاریخ بیگانه ایم. 139

حقیقت گریزی و پنهان کاری.. 140

ظاهرسازی.. 140

قهرمان پروری و استبدادزدگی.. 141

خودمحوری و برتری جویی (یا همه چیز دانی) 141

بی‌برنامگی.. 142

ریاکاری و فرصت طلبی.. 142

احساساتی بودن و شعار زدگی.. 142

توهم دائمی طوطئه. 143

مسئولیت ناپذیری.. 143

قانون‌گریزی و میل به تجاوز 144

توقع و نارضایی دائمی.. 145

حسادت و حسد ورزی.. 145

کم بودن صراحت لهجه (رُک نبودن) 145

دروغگویی.. 146

پیشداوری‌.. 147

دگماتیسم‌ و جمود. 147

خرافه‌پرستی‌.. 148

اهمیت دادن‌ به‌ داوری‌های‌ دیگران‌ نسبت‌ به‌ خود. 148

همرنگی‌ با جماعت‌.. 148

تلقین‌پذیری‌.. 148

القاپذیری‌.. 149

تقلید. 149

تعبد (نادرست) 149

شخصیت‌پرستی‌.. 150

تعصب‌.. 150

اعتقاد به‌ برگزیدگی‌.. 150

تجربه‌ نیندوختن‌ از گذشته‌. 151

جدی‌ نگرفتن‌ زندگی‌.. 151

دیدگاه مبتذل‌ نسبت‌ به‌ کار 151

قائل‌ نبودن‌ به‌ ریاضت‌.. 151

از دست‌ رفتن‌ قوه‌ تمیز بین‌ خوشایند و مصلحت‌.. 152

زیاده‌گویی‌.. 152

زبان‌ پریشی‌.. 152

ظاهرنگری‌.. 153

رفتارشناسی نسلی، شکاف نسلی.. 153

نهادهای انتقال ارزش‌ها و هنجارها به نسل جدید. 154

شکاف نسلی.. 158

نسل جدید و الزام‌های آن.. 158

مؤلفه‌های شکاف نسل‌ها 158

دلایل شکاف میان نسل‌ها 159

شناسایی آسیب‌های رفتار سیاسی ایرانیان.. 165

آسیب‌های فرهنگ سیاسی ایرانیان.. 167

خودآزمایی فصل سوم. 175

 

فصل 4: فعالیت‌های فرهنگی و مصرف کالاهای فرهنگی

کالاها و خدمات فرهنگی.. 178

تعریف کالاهای فرهنگی.. 178

تعریف خدمات فرهنگی.. 178

انواع و ویژگی کالاها و خدمات فرهنگی از نظر ارزشگذاری (مادی و معنوی) 178

انواع کالاها و خدمات فرهنگی از منظر علم اقتصاد. 179

کالاهای فرهنگی.. 180

کالاهای فرهنگی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی   180

شاخص‌های فرهنگی.. 181

منابع استخراج شاخص‌های فرهنگی.. 183

انواع شاخص‌های عمدة بخش فرهنگ... 183

طبقه‌بندی شاخص‌های فرهنگی رفاه و توسعه. 184

شاخص‌های فرهنگی یونسکو. 186

شاخص‌های فرهنگی در ایران.. 187

اهمیت و نقش شاخص‌ها در سیاست‌گذاری فرهنگی.. 188

میزان استفاده از کالاهای فرهنگی.. 190

گزارش تحلیلی وضعیت فرهنگ عمومی.. 190

بخش اول: مصرف فرهنگی.. 191

بخش دوم: امور فرهنگی.. 195

خودآزمایی فصل چهارم. 197

کتابنامه. 198

 

 

نویسنده علی الماسی، مریم خزایی
ناشر ساکو
نوبت چاپ دوم
تاریخ چاپ ۱۳۹۷/۱۲/۴
شابک 978-600-479-042-0
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۲۰۰
قیمت پشت جلد ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۲۸,۰۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی
تاریخ ثبت در سایت ۱۰ مهر ۱۳۹۷
مهدی حیدری زادی گفته است: با سلام با توجه به این که کتاب رفتارشناسی فرهنگی ایرانیان یکی از منابع تخصصی رشته شغلی کارشناس امور فرهنگی در آزمون استخدامی دستگاهای اجرایی می باسد کتاب مذکور با ویرایش جدید چه زمانی منتشر می شود؟ جواب: با سلام، منتشر شد.


شما میتوانید از طریق فرم زیر نظر خود را بیان نمایید:

نام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ و کوچک یکسان است)

دسته بندی موضوعی