کتاب ها » رفتارشناسی فرهنگی ایرانیان /کد305

کتاب رفتارشناسی فرهنگی ایرانیان

(4 رای)
نویسنده علی الماسی، مریم خزایی
ناشر ساکو
تعداد صفحات ۲۰۰
قیمت ۲۲,۰۰۰ تومان
این کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.

 

ویرایش جدید این کتاب به زودی منتشر می شود.

کتاب « رفتارشناسی فرهنگی ایرانیان » درچهار فصل، کاملا منطبق با سرفصل های دانشگاهی تدوین شده است و دربرگیرنده مطالب زیر است:

 

پیشگفتار 10

 

فصل 1: تعاریف و مفاهیم رفتار و رفتارشناسی

رفتار 12

تعریف رفتار 13

امیل دورکیم. 14

ماکس وبر 14

ویژگی‌های رفتار 15

هدف از رفتارشناسی، ضرورت و شیوه بررسی رفتار 17

ویژگی‌های فرد منفعل. 17

ویژگی‌های فرد متعادل. 18

ویژگی‌های فرد تعارض‌آفرین. 19

انواع رفتار 19

رفتار سازمانی. 20

نیروهای مؤثر بر رفتار فرد 21

شناخت زیست بوم. 21

شاخص‌های زیست بوم. 22

هدف از رفتارشناسی. 23

فرهنگ.. 25

مفهوم فرهنگ.. 25

ویژگی‌های فرهنگ.. 28

شیوه معیشت و اقتصاد ایرانیان بر رفتار 31

عوامل تأثیرگذار بر الگوهای رفتاری ایرانیان. 31

عوامل تأثیرگذار در شکل‌گیری الگوهای رفتاری و رفتار ایرانیان. 31

نظام سیاسی و نوع حکومت بر رفتار 36

ویژگی‌های جامعه ایرانی از لحاظ ماهیت فرهنگ و حاکمیت آن در همه ابعاد 37

خودآزمایی فصل اول. 41

 

فصل 2: ویژگی‌های رفتاری ایرانیان

معرفی بعضی از رفتارهای ایرانیان. 44

دلبستگی به گذشته و میهن. 45

تربیت و آداب‌دانی. 46

زیرکی و تیزهوشی و فرصت‌طلبی. 47

طبع شعر، ظرافت و نکته سنجی. 47

دانش دوستی و دانش طلبی. 49

شجاعت و خوی پهلوانی. 50

دین‌داری و سرنوشت‌گرایی. 51

برابری دوستی و مساوات طلبی. 52

جوانمردی و مردم‌داری.. 53

مرادپذیری و اعتقاد به روز موعود 53

تعارفی بودن. 54

مهمان‌نوازی و بخشندگی. 55

خانواده‌مداری.. 55

مناعت طبع. 56

دم غنیمتی بودن. 56

تقلیدگرایی. 57

فردگرایی و گروه‌بندی در عین همبستگی و انسجام. 57

تجددگرایی و نوخواهی. 59

رفتار ایرانیان در خارج از کشور 59

تأملی در روحیه هموطن گریزی یا هموطن دوستی ایرانیان مقیم خارج. 59

نقش سنت‌های ملی ـ فرهنگی و مذهبی در همگرایی بیشتر ایرانیان. 64

ایرانیان زرتشتی، کلیمی، اَرمنی، آشوری و صُبی. 64

ایرانیان زرتشتی. 64

برپایی جشن‌ها و آیین‌های ایران باستان. 65

جشن‌ها 67

ایرانیان کلیمی (یهودی) 74

روزهای مقدس یهودیان (جشن‌های یهودیان) 74

ایرانیان ارمنی. 76

سرگذشت ایرانیان ارمنی. 76

پیوندهای فرهنگی. 81

ویژگی فرهنگی ارمنیان ایران. 81

ایرانیان آشوری.. 84

پیشینه آشوریان. 84

ورود آشوریان به ایران. 85

پذیرش مسیحیت توسط آشوریان. 86

فرقه‌های مذهبی آشوری.. 86

وضعیت آشوریان ایران در حال حاضر 88

صُبی‌ها 89

عیدهای صابئی‌ها 89

دین صابئی. 90

اقوام مختلف ایران. 91

پارسی (فارسی) زبانان. 92

زبان پارسی و سرگذشت آن. 92

جایگاه زبان فارسی در ایران. 92

مردم سرزمین پارس.. 93

شیراز 93

خراسان. 94

تهران. 96

ایران مرکزی.. 97

اصفهانی‌ها 98

خوانساری‌ها 98

کاشانی‌ها 99

مردم کرمان. 100

یزدی‌ها 100

مردم قم. 101

مردم سمنان. 102

شاهرود 102

دامغان. 103

ویژگی‌های مردمان کویر 104

طبس.. 104

جندق. 104

مردم دیگر شهرها 105

همدان. 105

قزوین. 106

کُردها 106

لُرها 111

لَک‌ها 112

بختیاری‌ها 114

قبیله‌های لر خوزستان. 116

سیستان و بلوچستان. 116

مردمان گیل و دیلم و گرگان. 118

گیلانی‌ها 118

مازندرانی‌ها 119

گرگانی‌ها 120

قوم‌های تُرک زبان ایرانی. 122

ایل‌های آذربایجان. 122

تبریز 123

اردبیل و روحیات مردم آن. 124

زنجان. 124

قشقایی‌ها 125

ایل افشار 126

ترکمن‌ها 127

مردم خوزستان و کرانه‌های خلیج فارس.. 128

دزفولی‌ها 129

شوشتری‌ها 129

آبادانی‌ها 130

ایرانیان عرب زبان. 130

بوشهری‌ها 132

مردم هرمزگان. 133

خودآزمایی فصل دوم. 134

 

فصل 3: فعالیت‌های فرهنگی و مصرف کالاهای فرهنگی

کالاها و خدمات فرهنگی. 136

کالاهای فرهنگی. 136

خدمات فرهنگی. 136

انواع و ویژگی کالاها و خدمات فرهنگی از نظر ارزش‌گذاری (مادی و معنوی) 136

انواع کالاها و خدمات فرهنگی از منظر علم اقتصاد 137

کالاهای فرهنگی. 138

کالاهای فرهنگی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی. 138

شاخص‌های فرهنگی. 139

منابع استخراج شاخص‌های فرهنگی. 140

انواع شاخص‌های عمدة بخش فرهنگ.. 141

طبقه‌بندی شاخص‌های فرهنگی رفاه و توسعه. 142

شاخص‌های فرهنگی یونسکو 143

شاخص‌های فرهنگی در ایران. 144

اهمیت و نقش شاخص‌ها در سیاست‌گذاری فرهنگی. 145

میزان استفاده از کالاهای فرهنگی. 147

گزارش تحلیلی وضعیت فرهنگ عمومی. 148

بخش اول: مصرف فرهنگی. 148

بخش دوم: امور فرهنگی. 152

خودآزمایی فصل سوم. 154

 

فصل 4: آسیب‌شناسی رفتار فرهنگی

شناسایی رفتار فرهنگی. 156

فرهنگ عامیانه و رفتار 156

شناسایی آسیب‌های رفتار فرهنگی و اجتماعی ایرانیان. 158

صفات و رفتارهای ناپسند ایرانیان. 159

با تاریخ بیگانه‌ایم. 159

حقیقت گریزی و پنهان کاری.. 160

ظاهرسازی.. 160

قهرمان پروری و استبدادزدگی ما 161

خودمحوری و برتری جویی (یا همه چیز دانی) 161

بی‌برنامگی. 162

ریاکاری و فرصت طلبی. 162

احساساتی بودن و شعار زدگی. 163

توهم دائمی طوطئه. 163

مسئولیت ناپذیری.. 163

قانون‌گریزی و میل به تجاوز 164

توقع و نارضایی دائمی. 165

حسادت و حسدورزی.. 165

کم بودن صراحت لهجه (رُک نبودن) 165

دروغگویی. 166

پیش‌داوری‌.. 167

دگماتیسم‌ و جمود 167

خرافه‌پرستی‌. 168

بها دادن‌ به‌ داوری‌های‌ دیگران‌ نسبت‌ به‌ خود 168

همرنگی‌ با جماعت‌.. 168

تلقین‌پذیری‌.. 168

القاپذیری‌.. 168

تقلید. 169

تعبد (نادرست) 169

شخصیت‌پرستی‌. 170

تعصب‌.. 170

اعتقاد به‌ برگزیدگی‌. 170

تجربه‌ نیندوختن‌ از گذشته‌. 170

جدی‌ نگرفتن‌ زندگی‌. 171

دیدگاه مبتذل‌ نسبت‌ به‌ کار 171

قائل‌ نبودن‌ به‌ ریاضت‌.. 171

از دست‌ رفتن‌ قوه‌ تمیز بین‌ خوشایند و مصلحت‌.. 172

زیاده‌گویی‌. 172

زبان‌ پریشی‌. 172

ظاهرنگری‌.. 173

رفتارشناسی نسلی، شکاف نسلی. 173

نهادهای انتقال ارزش‌ها و هنجارها به نسل جدید. 174

نهاد خانواده 174

نهاد آموزش و پرورش.. 175

رسانه‌های ارتباط جمعی، محصولات فرهنگی و انواع آن. 175

گروه همسالان. 176

گروه مرجع. 176

نهادهای مدنی. 177

نهادهای مذهبی. 177

نسل جدید و الزام‌های آن. 178

مؤلفه‌های شکاف نسل‌ها 178

دلایل شکاف میان نسل‌ها 179

تغییر و تحول گسترده در شئون زندگی. 179

نارسایی‌های سیستم تعلیم و تربیت.. 181

شرایط اقتصادی‌.. 181

مقاومت منفی در برابر تغییر ارزش‌ها 182

ضعف‌ها و کارکرد نادرست نهاد خانواده‌ 183

نفوذ فرهنگ بیگانه (تبلیغات‌) 183

بی‌پاسخ ‌ماندن پرسش‌ها 183

عدم پذیرش تفاوت دیدگاه‌ها 184

اعمال محدودیت‌های نابه‌جا 184

عدم حمایت فکری.. 185

شناسایی آسیب‌های رفتار سیاسی ایرانیان. 186

مطلق‌گرایی. 188

سیاست‌گریزی.. 188

آرمان‌گرایی در مقابل واقع‌گرایی. 188

گذشته‌گرایی. 189

اسطوره‌سازی.. 189

تقدیس قدرت.. 189

فرهنگ شفاهی به جای فرهنگ مکتوب.. 190

منفی‌نگری.. 190

سَلبی‌نگری.. 190

بیگانه‌ترسی و بیگانه‌پرستی. 191

قانون‌گریزی.. 192

خودسانسوری.. 192

اغراق. 192

سیاست‌زدگی. 192

اقتدارگرایی. 192

تکلیف‌گرایی. 192

ماوراءالطبیعی کردن سیاست.. 193

کژتابی. 193

تخصصی نبودن سیاست.. 194

نداشتن برنامه و تفکر سیستمی. 194

کمیت‌گرایی ناقص... 194

تهدیدگرایی. 194

نخبه‌کشی. 195

خودمرکز پنداری.. 195

خودآزمایی فصل چهارم. 196

کتابنامه  197

نویسنده علی الماسی، مریم خزایی
ناشر ساکو
نوبت چاپ یکم
شابک 978-600-479-042-0
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۲۰۰
قیمت ۲۲,۰۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی
تاریخ ثبت در سایت ۱۰ مهر ۱۳۹۷
مهدی حیدری زادی گفته است: با سلام با توجه به این که کتاب رفتارشناسی فرهنگی ایرانیان یکی از منابع تخصصی رشته شغلی کارشناس امور فرهنگی در آزمون استخدامی دستگاهای اجرایی می باسد کتاب مذکور با ویرایش جدید چه زمانی منتشر می شود؟ جواب: با سلام، در دست چاپ است و بزودی منتشر خواهد شد.


شما میتوانید از طریق فرم زیر نظر خود را بیان نمایید:

نام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ و کوچک یکسان است)

دسته بندی موضوعی