کتاب ها » برنامه ریزی فرهنگی/ کد292

نویسنده دکتر نوریه شادالویی
ناشر ساکو
تعداد صفحات ۱۳۶
قیمت پشت جلد ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۱۸,۵۰۰ تومان

پیشگفتار

همه انسان‌هایی که از گذشته‌های دور تاکنون در اقصی نقاط گیتی زندگی کرده و می‌کنند برای تفسیر و تحلیل و رفع نیازهای مختلف خود گرد هم آمده و در چارچوب گروههای اجتماعی و جوامع انسانی منظومه‌ای هماهنگ و انسجام یافته یعنی فرهنگ را به وجود آورده‌اند. فرهنگ از طرفی یک پدیده عام است، یعنی هیچ گروه و جامعه انسانی نبوده و نیست که فرهنگ نداشته باشد و از طرف دیگر از آنجا که هر گروه و جامعه‌ای پیوسته تحلیل و تفسیر خود را از واقعیات حیات و نیازهای بشر داشته و برخورد ویژه خود را در تلاش برای رفع این نیازها مبذول داشته، طبیعتاً فرهنگ خاص خود را ساخته است.

فرهنگ یکی از مهمترین و اصلی‌ترین نهادهای اجتماعی است که تعیین‌کننده و شکل‌دهنده کل نظام اجتماعی است. فرهنگ و برنامه‌ریزی که موضوع اصلی کتاب برنامه‌ریزی فرهنگی است از ابعاد و زوایای خاصی برخوردار است.

برای انسجام و همبستگی افراد یک جامعه، اهمیت فرهنگ روشن و برنامه‌ریزی کلان و خرد برای آن موجب همبستگی و انسجام افراد جامعه می‌شود. در برنامه‌ریزی فرهنگی اصول و مراحل مهمی مدنظر است که اگر بر طبق مراحل آن پیش نرود و اجزای آن پیوسته و همبسته نباشد مسائل و مشکلات آسیب‌زایی در جامعه را پدید خواهد آورد.

برنامه‌ریزی فرهنگی، تنظیم روندی از پیش طراحی شده در رسیدن به اهداف مشخص و زمان‌بندی شده است. آنچه لزوم برنامه‌ریزی فرهنگی را ضروری می‌سازد، بهبود کمی و کیفی محصولات فرهنگی و یا به اصطلاح، ساختارهای فرهنگ‌سازی جامعه و اصلاح ساختار جامعه است. اصولاً برنامه‌ریزی بر اساس این فرض پذیرفته شده انجام می‌گیرد که امکانات و منابع ما محدود است و بهره‌گیری توأم با روزمرگی از منابع محدود، صدمات جبران‌ناپذیری به بار خواهد آورد. امروزه مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی در تمام علوم انسانی و اجتماعی، امری غیر قابل انکار تلقی و عملاً شاخصی برای تفکیک کشورهای پیشرفته از غیر پیشرفته محسوب می‌شود.

پر واضح است که پرداختن به مقوله برنامه‌ریزی فرهنگی با توجه به چالش‌هایی که در این حوزه وجود دارد، نمی تواند خالی از ایراد باشد لذا خواهشمند است صاحب‌نظران با ارائه پیشنهادهای اصلاحی خود موجبات ارتقای کیفیت کتاب حاضر را فراهم آورده و با رویکرد تحلیلی و انتقادی خود مولف را هر چه بیشتر در غنا و ارتقای این کتاب یاری دهند.

کتاب حاضر که در جهت نیاز دانشجویان برای درس برنامه‌ریزی فرهنگی طراحی و تدوین شده است شامل چهار فصل برنامه‌ریزی ـ اصول، مبانی، مراحل و انواع برنامه‌ریزی ـ برنامه‌ریزی فرهنگی و اصول، مبانی، مراحل و انواع برنامه‌ریزی فرهنگی می‌باشد.

در اینجا سزاوار است که به حکم وظیفه اخلاقی و انسانی از مدیر محترم نشر ساکو جناب آقای غلامی که زمینه چاپ به موقع این اثر را فراهم نمودند، صمیمانه سپاسگزاری کنم و پیشاپیش از همه اساتید مدیریت امور فرهنگی که با علاقه به مسائل فرهنگی با نقد و پیشنهادهای سازنده خود زمینه رشد و ارتقای این کتاب را فراهم آورده و نارسایی‌ها و کمبودهای این اثر را به نویسنده یادآور می شوند، قدردانی نمایم.

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید                     هم مگر لطف شما پیش نهد گامی چند

نوریه شادالویی

زمستان 1396

کتاب « برنامه ریزی فرهنگی » درچهار فصل، کاملا منطبق با سرفصل های دانشگاه جامع علمی کاربردی تدوین شده است و دربرگیرنده مطالب زیر است:

 

پیشگفتار 6

فصل 1: برنامه‌ریزی

مقدمه. 10

تعاریف مفهومی. 10

تعریف برنامه. 11

تعریف برنامه‌ریزی.. 11

تفاوت برنامه و برنامه‌ریزی.. 14

ضرورت و اهمیت برنامه‌ریزی.. 14

اهداف برنامه‌ریزی.. 15

سطوح برنامه‌ریزی.. 16

گرایش‌های برنامه‌ریزی.. 17

آسیب‌های برنامه‌ریزی.. 18

روش‌های کاهش آسیب در برنامه‌ریزی.. 18

خودآزمایی فصل اول. 20

فصل 2: اصول و مبانی برنامه‌ریزی

مقدمه. 22

اصول و مبانی برنامه‌ریزی.. 23

اصول برنامه‌ریزی.. 23

محاسن برنامه‌ریزی.. 25

معایب برنامه‌ریزی.. 26

تغییر و برنامه‌ریزی.. 26

مراحل برنامه‌ریزی.. 28

شناسایی مقتضیات موجود (فرصت‌ها و محدودیت‌ها، نقاط قوت و ضعف) 29

تعیین اهداف کوتاه مدت.. 29

کسب اطلاعات کامل درباره فعالیت‌های ضروری.. 29

طبقه‌بندی و تحلیل اطلاعات.. 29

ارائه فرضیه‌هایی بر مبنای پیش‌بینی وضعیت آینده 30

جستجوی بدیل‌ها و برنامه جایگزین. 30

ارزیابی بدیل‌های گوناگون. 30

انتخاب بدیل مناسب.. 31

تدوین برنامه‌های فرعی و پشتیبانی. 31

تنظیم توالی فعالیت‌ها و جداول زمانی. 31

بیان کردن برنامه‌ها در قالب ارقام بودجه و برنامه تخصیص منابع مالی  32

ارزیابی میزان پیشرفت کار 32

نیازسنجی ضرورت برنامه‌ریزی.. 33

اهداف نیازسنجی. 34

اصول نیازسنجی. 34

انواع برنامه‌ریزی.. 37

انواع برنامه‌ریزی از جنبه افق زمانی. 37

انواع برنامه‌ریزی از نظر مکانی. 37

انواع برنامه‌ریزی از نظر حوزه عملکرد 37

انواع برنامه‌ریزی از جنبه ماهیت.. 38

برنامه‌ریزی عملیاتی (اجرایی) 41

برنامه‌ریزی تخصصی. 41

خودآزمایی فصل دوم. 43

فصل 3: برنامه‌ریزی فرهنگی

فرهنگ.. 46

معنای لغوی واژه فرهنگ.. 46

تعریف برنامه‌ریزی فرهنگی. 49

سیر اجمالی برنامه‌ریزی فرهنگی در ایران. 52

انواع برنامه‌ریزی فرهنگی. 56

عناصر فرهنگ.. 56

هنجارها 57

ارزش‌ها 59

عقاید و باورها 59

نمادها 60

صنایع فرهنگی و هنری.. 60

ویژگی‌های فرهنگ.. 61

پذیرش اجتماعی. 61

اکتسابی بودن. 62

تحول پذیری.. 62

ضرورت برنامه‌ریزی فرهنگی. 64

سطوح برنامه‌ریزی فرهنگی. 65

ویژگی‌های برنامه‌ریزی فرهنگی. 66

رابطه فرهنگ و برنامه‌ریزی.. 68

چگونگی تدوین برنامه فرهنگی. 70

تعریف برنامه فرهنگی. 70

راهبرد افزایش ارتقای فرهنگی. 71

تعریف تدوین فعالیت‌های فرهنگی. 72

مدیریت فعالیت‌های فرهنگی: اصول، چارچوب‌ها و شیوه تدوین طرح‌ها 72

اهمیت و فواید برگزاری فعالیت‌های فرهنگی. 72

ویژگی‌های شناختی مدیران فرهنگی. 73

تخصص... 73

تعهد. 73

موقعیت‌شناسی. 73

جریان‌شناسی. 73

حساسیت اجتماعی و حساسیت عمومی در مدیریت فرهنگی  73

حساسیت اجتماعی. 74

حساسیت عمومی. 74

کارگزار روابط عمومی و مدیریت فرهنگی. 74

تأثیرات و آسیب‌پذیری فعالیت‌های فرهنگی. 75

نقش رسانه‌ها در پیشبرد امور فرهنگی. 75

مطبوعات.. 75

صدا و سیما 75

حوزه علمیه. 76

شیوه‌های تدوین و رهبری فرهنگ.. 77

اهم شیوه‌های برنامه‌ریزی فرهنگی. 77

اصول حاکم بر برنامه‌های فرهنگی. 78

تفاوت فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغاتی. 79

تأثیر متقابل فرهنگ و تبلیغات در جامعه. 80

شاخص‌های فرهنگی. 81

شاخص‌های تحولات فکری، بینشی و رفتاری.. 82

شاخص‌های مصرف کالاها و خدمات فرهنگی. 83

شاخص‌های توسعه فرهنگی، نیروی انسانی، فضاها و تجهیزات فرهنگی  84

کتاب.. 84

مطبوعات.. 85

سینما 86

موسیقی، تئاتر و سایر فعالیت‌های هنری.. 86

ورزش.. 87

رادیو و تلویزیون. 87

خبرگزاری.. 87

امور مذهبی. 88

میراث فرهنگی و امور سیاحتی. 89

اقتصاد فرهنگ، پژوهش و مشارکت فرهنگی. 89

مبادلات فرهنگی. 90

وسایل ارتباطی. 90

خود آزمایی فصل سوم. 92

فصل 4: اصول برنامه‌ریزی فرهنگی

مبانی برنامه‌ریزی فرهنگی. 94

برنامه‌ریزی فرهنگی عامل تغییر یا ثبات.. 94

مشکلات و محدودیت‌های برنامه‌ریزی فرهنگی. 95

اصول برنامه‌ریزی فرهنگی. 96

مراحل برنامه‌ریزی فرهنگی. 98

آگاهی از وضعیت موجود 98

آگاهی از مسأله یا مسائل فرهنگی. 99

آگاهی از شرایط موجود 99

گردآوری اطلاعات.. 99

تعیین هدف.. 100

در نظر گرفتن پیش‌فرض‌های برنامه‌ریزی فرهنگی. 102

در نظر گرفتن ملاحظات اساسی. 103

تعیین راه حل‌ها و راهبردهای کلی. 105

مقایسه راهبردهای مختلف در پرتو هدف‌های مورد نظر 107

مسأله اساسی. 107

معیارها 108

حوزه اقدام و عمل. 108

روش شناسی. 108

شیوه عمل. 108

مقایسه کمی. 108

انتخاب یک راه حل یا یک راهبرد نهایی. 109

خط مشی‌ها و سیاست‌ها در سطوح بالای سازمانی (برنامه‌ریزی استراتژیک) 109

خط مشی‌ها و سیاست‌ها در سطوح میانی (برنامه‌ریزی تاکتیکی) 109

برنامه‌ریزی اجرایی. 110

تنظیم برنامه‌های پشتیبانی. 110

نشان دادن برنامه‌ها در قالب اعداد و ارقام از طریق بودجه (تنظیم بودجه) 111

انواع برنامه‌ریزی فرهنگی. 112

برنامه‌ریزی آرمان‌گرایانه. 112

برنامه‌ریزی واقع‌بینانه. 112

برنامه‌ریزی راهبردی (استراتژیک) 113

برنامه‌ریزی توسعه‌گرا (دموکراتیک) 113

برنامه‌ریزی فرهنگی پیوسته. 114

برنامه‌ریزی فرهنگی گسسته. 114

نیاز و برنامه‌ریزی فرهنگی. 115

نیاز 115

دیدگاه‌های مختلف در مورد نیاز 116

اهمیت نیازسنجی. 120

نیاز فرهنگی. 122

فرهنگ و نیاز 122

برنامه‌ریزی SWOT. 125

بررسی محیط خارجی. 126

فرصت‌های برنامه‌ریزی فرهنگی در ایران. 127

تهدیدهای برنامه‌ریزی فرهنگی ایران. 127

بررسی محیط درونی. 128

عوامل دخیل در محیط درونی. 128

نقاط قوت برنامه‌ریزی فرهنگی در ایران. 129

نقاط ضعف برنامه‌ریزی فرهنگی در ایران. 130

راهکارهای عملیاتی جهت سهولت در اجرای برنامه‌های راهبردی فرهنگ   132

خودآزمایی فصل چهارم. 134

کتابنامه. 135

نویسنده دکتر نوریه شادالویی
ناشر ساکو
نوبت چاپ یکم
شابک 978-600-479-027-7
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۱۳۶
قیمت پشت جلد ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۱۸,۵۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی
تاریخ ثبت در سایت ۲۷ فروردین ۱۳۹۷
شما میتوانید از طریق فرم زیر نظر خود را بیان نمایید:

نام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ و کوچک یکسان است)

دسته بندی موضوعی