کتاب ها » سازمان های مردم نهاد/ کد291

نویسنده فاطمه جوانی
ناشر ساکو
تعداد صفحات ۱۵۰
قیمت ۱۸,۰۰۰ تومان

پیشگفتار

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نقش مردم در اداره امور کشور و تعامل دولت و ملت، جهت رسیدن به اهداف عالیه نظام اسلامی، دولت‌ها را موظف نموده است تا در حدود قوانین و مقررات جاری کشور، زمینه مشارکت عامه مردم را در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش فراهم کنند (بند 8 اصل سوم).

اصل هشتم قانون اساسی وظایف دولت و ملت را در قالب فریضه امر به معروف و نهی از منکر، نسبت به یکدیگر مشخص نموده و برای رسیدن به این مهم، ضرورت دارد تا بسترهای مورد نیاز برای تعامل دولت و ملت و ساماندهی مشارکت‌های مردمی در چارچوب قوانین و مقررات جاری ایجاد شود.

توسعه روزافزون علوم و تخصصی شدن فعالیت‌ها در حوزه‌های مختلف از ویژگی‌های عصر حاضر بوده و این روند در حوزه اجتماعی و فرهنگی به دلیل گستردگی موضوعات و لزوم اتخاذ رویکرد علمی در فرایند بهره‌برداری از فرصت‌ها و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است. مشارکت‌های مردمی و نحوه مدیریت آن همواره از مباحث عمده در حوزه اجتماعی بوده و هدایت این مشارکت‌ها در مسیر اهداف و برنامه‌های توسعه کشور، از مهمترین اهدافی است که دولتمردان پیگیری می‌کنند. امروزه بهره‌برداری از مشارکت‌های مردمی در کشورهای مختلف، در قالب الگوهای جدی دو مبتنی بر مقتضیات عصر حاضر تعریف شده و روش‌های سنتی که قبلاً در این رابطه رایج بوده است، کارآیی و اثربخشی خود را ازدست داده است. از سوی دیگر توسعه ارتباطات نیز عاملی است که این الگوها را در سراسر دنیا اشاعه داده و کشورهایی که در این رابطه پیش قدم بوده‌اند، توانسته‌اند تا مفاهیم مدنظر خود را جهت مدیریت و رهبری مشارکت‌های مردمی حتی در سایر کشورها ترویج دهند. به جرأت می‌توان گفت که توانمندی دولت‌ها در تدوین برنامه‌های بلندمدت، تعریف مبانی نظری روزآمد، نحوه تعامل و رویکردی که در این رابطه اتخاذ می‌شود، مسیر حرکت و سمت و سوی مشارکت‌ها را مشخص خواهد کرد. مشارکت فعال و اثربخش در فرایند توسعه پایدار عمده‌ترین نقش کارکردی است که امروزه نظریه‌پردازان برای مشارکت‌های مردمی مطرح کرده و ثبات و پایداری نتایج حاصل از اجرای طرح‌های توسعه را منوط به میزان مشارکت و هماهنگی مردم برای پذیرش طرح‌ها و برنامه‌های توسعه می‌دانند و در این رابطه بهره‌برداری از مکانیزم و الگویی که توانمندی لازم را برای ساماندهی مشارکت‌های مردمی دارا بوده و بتواند این ظرفیت را در فرایند توسعه هدایت و راهبری نماید، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت برنامه‌های توسعه ایفا خواهد کرد.

سازمان‌های مردم نهاد (سمن) NGOs به عنوان مهمترین و پیشرفته‌ترین الگویی هستند که در عصر حاضر برای ساماندهی مشارکت‌های مردمی مطرح شده و رویکرد غالب آنها پیگیری منافع عمومی جامعه، با تکیه بر توان مردم و بخش غیر دولتی است. این سازمان‌ها در محیط داخلی کشورها، زمینه تعامل دولت و ملت را در چارچوب قواعد خاص، هدفمند، منظم، فارغ از ملاحظات سیاسی و انتفاعی فراهم کرده و گروههای هدف را در رسیدن به زندگی مطلوب یاری می‌کنند. در محیط بین‌الملل نیز سمن‌ها به عنوان نهادهایی هستند که به تحقق فرایند توسعه پایدار در سطح جهان کمک نموده و در این رابطه از جایگاه خاصی در مجامع بین‌المللی برخوردار شده‌اند.

فاطمه جوانی    

 زمستان 96      

 

کتاب «سازمان های مردم نهاد » درپنج فصل، کاملا منطبق با سرفصل های دانشگاه جامع علمی کاربردی تدوین شده است و دربرگیرنده مطالب زیر است:

پیشگفتار 7

فصل 1: تعاریف و مفاهیم سازمان‌های مردم نهاد

تعریف سازمان‌های غیر دولتی (NGOs) 10

تعاریف ارائه شده از سوی نهادهای بین‌المللی. 12

بانک جهانی.. 12

سازمان ملل متحد. 13

شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل.. 13

اداره اطلاعات عمومی سازمان ملل.. 13

شورای اروپا 13

اتحادیه اروپا 14

تعریف سازمان غیر دولتی در قوانین و مقررات داخلی. 14

ویژگی‌های سازمان‌های غیر دولتی. 16

غیر سیاسی.. 17

غیر انتفاعی.. 17

غیر دولتی.. 17

داوطلبانه. 18

مدیریت مردم (دموکراتیک) 18

خودگردان.. 18

شخصیت حقوقی مستقل.. 18

طبقه‌بندی سازمان‌های غیر دولتی. 22

تقسیم‌بندی علمی.. 24

طبقه‌بندی بر مبنای رویکرد سازمان‌های غیر دولتی.. 27

طبقه‌بندی بر مبنای جهت‌گیری.. 28

طبقه‌بندی از نظر سطوح عملیات.. 31

خودآزمایی فصل اول.. 33

 

فصل 2: نقش‌ها و کارکردهای سازمان‌های غیر دولتی در جامعه

نقش‌ها و کارکردهای سازمان‌های غیر دولتی.. 36

تحقیقات.. 39

آموزش.. 39

بسیج عمومی. 39

همکاری با ارگان‌های دولتی. 40

رساندن صدای مردم بخصوص گروههای محروم به دولت.. 40

محورهای فعالیت سازمان‌های غیر دولتی. 42

اهم برنامه‌ها و وظایف سازمان‌های غیر دولتی. 43

دلایل گسترش سازمان‌های غیر دولتی. 45

نقاط قوت و ضعف سازمان‌های غیر دولتی. 46

نقاط قوت.. 47

نقاط ضعف.. 47

چگونگی رابطه دولت با سازمان‌های غیر دولتی. 47

نقش دولت درتوانمندی‌سازی سازمان‌های غیر دولتی جهت مشارکت در خدمات عمومی. 51

دیدگاههای نظریه‌پردازان درباره رابطه دولت و سازمان‌های غیر دولتی. 53

تقسیم‌بندی فیشر. 53

تقسیم‌بندی بر اساس نظر نجم. 54

تقسیم‌بندی بر اساس دیوید لویز. 55

طبقه‌بندی بر اساس نظر تاندون.. 55

تقسیم‌بندی سنتی.. 56

روابط دولت و سازمان‌های غیر دولتی بر اساس مدل شیگتومی. 59

استراتژی حذفی.. 60

استراتژی تقابل.. 60

استراتژی رقیب.. 60

استراتژی تنظیم قرارداد. 61

استراتژی بخش سوم. 61

استراتژی همیاری و تعاون.. 61

استراتژی مکمل.. 62

استراتژی همکاری و تشریک مساعی.. 62

چارچوب‌های فهم جامعه مدنی، دولت و نقش سازمان‌های غیر دولتی. 62

چارچوب یا الگوی (مدل) سه بخشی.. 62

جایگاه نهاد مدنی در اسلام‌، وقف و نهادهای مدنی. 67

خودآزمایی فصل دوم. 69

 

فصل 3: چگونگی پیدایش سازمان‌های غیر دولتی

عوامل مؤثر بر پیدایش سازمان‌های غیر دولتی در جهان.. 72

علل و عوامل اجتماعی. 72

عوامل مذهبی. 73

عوامل سیاسی. 73

روند تحول ساختی ـ کارکردی سازمان‌های غیر دولتی در جهان. 76

تاریخچه شکل‌گیری سازمان‌های غیر دولتی در ایران. 78

عوامل مؤثر بر شکل‌گیری سازمان‌های غیر دولتی در ایران. 79

عوامل فرهنگی و مذهبی.. 79

عوامل اقتصادی.. 81

تشکل‌های غیر دولتی سنتی و مدرن در ایران.. 84

ویژگی‌های تشکل‌های نوین. 85

موانع و مشکلات سازمان‌های غیر دولتی در ایران. 86

چگونگی تأسیس سازمان مردم نهاد. 90

چگونگی تشکیل نهادهای مدنی‌، قوانین و ضوابط حاکم بر نهادهای مدنی. 93

توضیحات در خصوص نحوه استفاده از معافیت مالیاتی.. 94

خودآزمایی فصل سوم. 95

 

فصل 4: حوزه عمومی و نهادهای مدنی

مقدمه. 98

مشارکت اجتماعی نهادهای مدنی.. 100

انسجام و همبستگی اجتماعی شرط لازم برای مشارکت.. 105

جامعه شبکه‌ای و نهادهای مدنی. 106

سازمان‌های غیر دولتی و فرایند توسعه اجتماعی. 106

سازمان‌های غیر دولتی و سرمایه اجتماعی. 108

مراکز سازمان ملل و نهادهای مدنی. 111

اداره اطلاعات عمومی سازمان ملل متحد. 111

کمیته سازمان‌های غیر دولتی شورای اقتصادی و اجتماعی.. 112

دفتر ارتباطی سازمان‌های غیر دولتی.. 112

سرویس ارتباطی سازمان‌های غیر دولتی.. 113

طبقه‌بندی سازمان‌های غیر دولتی غیر انتفاعی توسط سازمان ملل متحد. 113

مفهوم جایگاه مشورتی. 113

سازمان‌های دارای مقام مشورتی عام (گروه 1 سابق) 114

سازمان‌های دارای مقام مشورتی خاص (گروه 3 سابق) 115

گروه راستر. 116

امتیازات و مسئولیت‌های سازمان‌های غیر دولتی دارای جایگاه مشورتی. 117

شروط لازم برای کسب جایگاه مشورتی. 118

ارائه درخواست برای کسب مقام مشورتی. 119

تعدیل‌، تعلیق و پس‌گیری مقام مشورتی. 120

خودآزمایی فصل چهارم. 122

 

فصل 5: معرفی نهادهای مدنی

نهادهای مدنی فعال در ایران.. 124

جمعیت امداد دانشجویی ـ مردمی امام علی (ع) 124

انجمن سلامت خانواده ایران. 126

مؤسسه خیریه آبشار عاطفه‌ها 127

خیریه رفاه کودک.. 129

انجمن کانگ فوتوا 21. 130

جمعیت احیای انسانی کنگره 60. 131

انجمن اطلاع‌رسانی دیابت گابریک.. 131

کانون ناشنوایان ایران. 132

انجمن یاری کودکان در معرض خطر 134

دیده‌بانی.. 135

ترویج فرهنگی ـ اجتماعی.. 135

پروژه‌ها و واحدهای اجرایی.. 135

مرکز مرمت بوم‌شناختی سرزمین پارس.. 137

انجمن خیریه اتیسم ایران. 138

خانه مشارکت‌های مردمی ایثارگران. 139

حمایت از کودکان کم‌شنوا و ناشنوا (محکن) 140

واژه‌نامه (فارسی ـ انگلیسی) 141

کتابنامه. 149

 

نویسنده فاطمه جوانی
ناشر ساکو
نوبت چاپ یکم
شابک 978-600-479-025-3
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۱۵۰
قیمت ۱۸,۰۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی
تاریخ ثبت در سایت ۲ اسفند ۱۳۹۶
شما میتوانید از طریق فرم زیر نظر خود را بیان نمایید:

نام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ و کوچک یکسان است)

دسته بندی موضوعی