کتاب ها » مدیریت مراکز و سازمان‌های هنری/ کد 280

نویسنده آرمان کیپوری و امین تعادل‌خواه
ناشر ساکو
تعداد صفحات ۱۶۰
قیمت ۱۳,۵۰۰ تومان

پیشگفتار

آبی که بر آسود
 

 

زمینش بخورد زود
 

دریا شود آن رود
 

 

که پیوسته روان است
 

 

مدیریتِ هنر و اداره سازمان‌های هنری اساساً مقوله‌ای متفاوت و متمایز از مدیریت سازمان‌های غیر هنری است و از الگویی پیش ساخته و نظام مدیریتی از قبل تدوین شده پیروی نمی‌کند و بسیار در تبعیت از سبک اقتضایی مدیریت بوده، چارچوب مدیریت خود را به مقتضای شرایطی که در آن قرار گرفته، مطالبه می‌کند.

در واقع برای اداره سازمان‌های هنری ما قادر به ارائه یک قالب مدیریت کلیشه‌ای و یا یک نسخه از پیش تجویز شده نیستیم، بلکه بایستی چارچوب اداره سازمان‌های هنری را با توجه به ویژگی‌های خاص و منحصر به فرد هر سازمان ترسیم کنیم.

سازمان‌های هنری و به تبع آن مدیریت سازمان‌های هنری در دو سطح یا حالت، منحصر به فرد هستند؛ حالت اول انحصار به فرد عام است، یعنی سازمان‌های هنری در مقایسه با سازمان‌های غیر هنری منحصر به فرد و متمایز هستند. در سطح دوم که می‌توانیم آن را انحصار به فرد خاص نام نهیم، مطلب قدری ریزتر، کوچکتر و جزئی‌تر شده و به معنای خاص و متمایز بودن هر سازمان هنری از سایر سازمان‌های مشابه خود می‌باشد. متعاقب این مطالب، صاحب‌نظران و طراحان این سازمان‌ها ملزم به ارائه و خلق دو سبک مدیریت هنری در سطح عام (برای کلیه سازمان‌های هنری) و در سطح خاص (جهت هر سازمان به طور اختصاصی) هستند.

توصیه می‌شود که برای رهبری سازمان‌های هنری الزاماً افرادی انتخاب شوند که هنر و مدیریت را توأمان بدانند و این دو مقوله فارغ از هر خط تفکیک، با روح و سرشت آنها عجین باشد، تا قادر به برقراری ارتباط متقابل با مخاطبین (جامعه هنرمندان) و مدیران سطوح بالا دست خود باشند و جهت تحقق این منظور بهتر است که از روش‌های سنتی (آموزش هنر به مدیران و مدیریت به هنرمندان) فاصله بگیریم و به سوی بسط و گسترش مراکز دانشگاهی که به آموزش آکادمیک مدیریت هنری به نوجوانان مشتاق در این زمینه می‌پردازند،‌ حرکت کنیم.

متأسفانه در جوامع سنتی به نقش و جایگاه هنر و به تبع آن سازمان‌ها و مراکز هنری نگاهی جدی و ژرف وجود ندارد و طراحان، برنامه‌ریزان و متولیان حوزه هنر غافل از تأثیر مستقیم و غیرمستقیم رشد و گسترش هنر و سازمان‌های هنری بر بلوغ فکری و سلامت جامعه هستند و در این زمینه اهمال و قصور جدی دارند.

این افراد پرداختن به ترویج و رونق هنر و سازمان‌های هنری را غالبا در درجات بعدی اولویت و اهمیت قرار داده، قادر به درک، احساس و لمس پیامدهای منفی این سهل انگاری نیستند و همواره مدیریت در حوزه هنر را نوعی تشریفات و حاشیه پردازی می‌دانند.

قدر مسلم اینکه کلید طلایی رشد، توسعه و بلوغ همه جانبه کشور در بسط و بالندگی فرهنگ و هنر و متعاقب آن سازمان‌های فرهنگی و هنری است و این مهم میسر نمی‌شود مگر به مدد انتصاب مدیران دردآشنا و دلسوز در حوزه فرهنگ و هنر.

مطلب شایان توجه اینکه پرورش این مدیران از طریق مراکز آموزش آکادمیک مدیریت هنری، مقدم بر جستجو، جهت یافتن و انتصاب شایسته ایشان می‌باشد.

این کتاب به منظور تدریس درسی دقیقاً با همین عنوان (مدیریت مراکز و سازمان‌های هنری) تألیف شده است و هدف از نگارش آن، درک مفهوم مدیریت هنری، شناخت نیازهای اساسی در حوزه فرهنگ و هنر و دستیابی به راهکارهایی برای ایجاد، رشد و پرورش استعدادهای هنری و مدیریت آن در حوزه فرهنگ و هنر می‌باشد.

بیان تاریخچه و عملکرد نظام سیاسی گذشته در خصوص سازمان‌های هنری و فرهنگی هرگز به معنای تایید آنها نبوده و قضاوتی ارزشی نمی‌باشد و صرفاً با استناد و تکیه بر منابع تأیید شده‌ای است که مؤلفان از آنها در نگارش کتاب بهره برده‌اند.

امید آنکه کتاب حاضر به عنوان واسطه‌ای در جهت رشد و بالندگی دایره معلومات دانشجویان و ارتقای سطح دانش این عزیزان قرار گیرد.

در پایان مؤلفان مراتب قدردانی و سپاس خود را از زحمات بی‌دریغ مدیریت محترم انتشارات ساکو جناب آقای غلامی کلیشمی و سرکار خانم توماج‌نیا که با همکاری‌های مستمر و صادقانه در طول مسیر همواره یار و حامی ایشان بوده‌اند به عمل می‌آورند.

 آرمان کیپوری Arman _ keypoori@yahoo.com

    پاییز 1396

کتاب « مدیریت مراکز و سازمان‌های هنری » از جمله مهارتهای مشترک گروه فرهنگ و هنر است که درشش  فصل، کاملا منطبق با سرفصل های دانشگاه جامع علمی کاربردی تدوین شده است و دربرگیرنده مطالب زیر است:

پیشگفتار 11

فصل 1: مدیریت و سازمان

تعاریف و مفاهیم مدیریت.. 14

تعاریف و مفاهیم مدیر 14

وظایف کلی و عمومی مدیران. 15

برنامه‌ریزی.. 15

سازماندهی. 15

هدایت.. 16

کنترل. 16

تعریف سازمان. 16

تعریف فرهنگ سازمانی. 17

انواع سازمان‌ بر اساس کارکرد و اهداف.. 18

سازمان‌های رسمی. 18

سازمان‌های غیر‌ رسمی. 18

سازمان‌های هنری.. 19

سازمان‌های غیر دولتی یا N.G.O (سمن؛ سازمان‌های مردم نهاد) 19

آشنایی با برخی از انواع سازمان‌. 19

مدیریت فرهنگی. 20

مدیریت هنری.. 20

چالش‌های مدیریت فرهنگی. 26

علم مدیریت و هنر مدیریت.. 26

تعریف هدف.. 27

ملاک‌ها و معیارهای تعیین هدف.. 27

خودآزمایی فصل اول. 28

 

فصل 2: تاریخچه هنر و مراکز هنری در ایران و سیر تکامل آن

مقدمه. 30

هنر در دوره صفویه. 30

چهل ستون. 33

هنر در دوره افشاریه و زندیه. 36

هنر در دوره پهلوی اول. 39

وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه. 40

اداره هنرهای ملی. 40

اداره موسیقی. 40

رادیو 41

آژانس پارس.. 41

کانون جهانگردی ایران. 42

سازمان پرورش افکار 42

مؤسسه وعظ و خطابه. 42

هنر در دوره پهلوی دوم. 43

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. 43

اداره کل انتشارات و تبلیغات.. 44

اداره هنرهای زیبا 45

شورای عالی جهانگردی.. 45

سازمان جلب سیاحان. 45

وزارت اطلاعات.. 46

وزارت اطلاعات و جهانگردی.. 47

هدف اساسی از تأسیس این وزارتخانه عبارت بود از: 47

سازمان اوقاف.. 47

وزارت فرهنگ و هنر 48

بنیاد شاهنشاهی فرهنگستان‌ها (وابسته به وزارت فرهنگ و هنر) 48

سازمان‌های فرهنگی دربار 49

شورای فرهنگی سلطنتی. 49

بنیاد فرهنگ ایران. 49

سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران. 49

سازمان ملی فولکلور ایران. 50

انجمن ملی روابط فرهنگی. 50

تاریخچه تشکیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (وزارت فرهنگ و هنر سابق) 50

سازمان‌های فرهنگی و وظایف مقرر در قانون. 52

سازمان‌ها و نهادهای سیاستگذار 53

دستگاهها و سازمان‌های فرهنگی مجری.. 53

دستگاهها و سازمان‌های فرهنگی ناظر 54

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 55

سازمان تبلیغات اسلامی. 55

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. 56

حوزه ستادی.. 56

حوزه پشتیبانی. 56

حوزههای اجرایی. 56

شرکت‌های وابسته. 57

ادارات کل صدا و سیمای استان‌ها 57

خودازمایی فصل دوم. 58

 

فصل 3: آشنایی با بناهای تاریخی و موزه‌های شهر تهران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی

مقدمه. 60

بناهای تاریخی تهران. 60

مجموعه کاخ‌های سعدآباد 61

مختصری از تاریخچه سعدآباد 61

موزه پژوهشی و مردم‌شناسی. 61

موزه نظامی. 62

موزه برادران امیدوار 62

ساختمان بهمن. 63

ساختمان پردیسان. 63

کاخ احمدشاهی. 63

کاخ سبز 64

کاخ سفید. 64

موزه هنر ملل. 65

موزه هنرهای زیبا 65

موزه مینیاتور آبکار 66

موزه خط میرعماد 66

موزه آب.. 66

موزه بهزاد 67

موزه فرشچیان. 67

مجموعه کاخ‌های گلستان. 67

خلاصهای از تاریخ گلستان. 67

ایوان تخت مرمر 68

خلوت کریم‌خانی. 69

نگارخانه. 70

حوضخانه. 71

عمارت برلیان. 72

سالن عاج. 72

موزه مخصوص... 73

تالار ظروف.. 73

تالار آئینه. 74

تالار سلام. 75

عمارت خوابگاه 76

شمس‌العماره 76

عکس‌خانه. 77

عمارت بادگیر 77

چادرخانه. 78

تالار الماس.. 78

کاخ ابیض... 78

مجموعه کاخ موزه‌های نیاوران. 79

تاریخچه. 79

کاخ نیاوران. 80

موزه جهان‌نما 81

کاخ صاحبقرانیه. 82

کوشک احمدشاهی. 83

کتابخانه. 84

موزه آبگینه. 85

موزه بانک.. 86

مختصری از تاریخچه موزه بانک.. 86

شرح موزه بانک.. 87

موزه پست و تلگراف.. 88

مختصری از تاریخچه موزه پست و تلگراف.. 88

موزه پست.. 88

موزه دکتر حسابی. 91

موزه 91

مختصری از زندگینامه دکتر حسابی. 92

موزه فرش ایران. 93

موزه هنرهای معاصر تهران. 96

موزه جواهرات.. 97

موزه طبیعت و حیات وحش ایران. 98

موزه پول. 100

موزه ایران باستان. 101

برج طغرل. 102

خودآزمایی فصل سوم. 103

 

فصل 4: ساختاربندی مراکز هنری

تعریف سازمان. 106

تعریف فرهنگ سازمانی. 106

چند تعریف از سازماندهی. 106

ساخت سازمانی. 107

مراحل پنجگانه سازماندهی. 107

مزایای سازماندهی. 108

مفاهیم سازمان رسمی و سازمان غیر رسمی. 108

واحد صف.. 109

واحد ستاد 109

انواع ستاد 110

ستاد شخصی. 110

ستاد تخصصی. 110

ستاد عمومی. 110

تئوری سازمان. 110

وجه تمایز تئوری سازمان با «رفتار سازمانی». 110

مبانی سازماندهی. 111

سازماندهی بر مبنای وظیفه یا هدف.. 111

سازماندهی بر مبنای محصول. 111

سازماندهی بر مبنای فرایند. 111

سازماندهی بر مبنای ناحیه جغرافیایی. 112

سازماندهی بر مبنای توجه به نوع مشتری.. 112

سازماندهی بر مبنای نوع بازار یا فعالیت.. 112

سازماندهی بر مبنای زمان فعالیت.. 113

سازماندهی خزانه‌ای یا ماتریسی. 113

حیطه نظارت (سازمان‌های مسطح، سازمان‌های بلند، سلسله‌مراتب) 113

انواع ساختار سازمانی از دیدگاه مینتزبرگ.. 116

ساختاربندی مراکز هنری.. 118

سازماندهی و تشکیلات یک سازمان و ترسیم نمودار (چارت سازمانی) 119

انواع مدیران بر اساس بخش فعالیت.. 120

بخش هنرهای زیبا 120

بخش‌هایی که به طور سنتی مرتبط با فرهنگ در نظر گرفته می‌شود 121

جایگاه مدیریت هنری در ساختارهای سازمانی/ صف و ستاد 121

رفتار سازمانی. 121

برنامه‌ریزی و تجزیه و تحلیل رفتار سازمانی در مدیریت هنری.. 122

ویژگی‌های رفتاری هنرمندان. 123

خودآزمایی فصل چهارم. 124

 

فصل 5: هنر، اقتصاد و جامعه

رابطه هنر، جامعه، اقتصاد فرهنگی و بودجه‌ریزی برنامه‌های هنری.. 126

روش بودجه‌بندی در شرکت‌های دولتی. 128

بودجه‌بندی برنامه‌های هنری.. 128

نقش روابط عمومی در بازاریابی و موضوعات مرتبط با نمایشگاهها و گالری‌ها 130

نقش روابط عمومی در سازمان. 130

نقش روابط عمومی در بازاریابی. 131

اهمیت و نقش بازاریابی در ارائه محصولات فرهنگی. 133

بازار 134

انواع بازار 135

عوامل مؤثر در بازار پیام. 136

اصول بازاریابی. 136

ایجاد مزیت رقابتی. 137

گام‌های اجرایی تحقیق بازاریابی. 137

فرهنگ.. 137

مدیریت بازاریابی فرهنگی. 138

تفاوت بازاریابی فرهنگی با سایر انواع بازاریابی 140

کارآفرینی در بخش هنر 140

فرصت‌های کارآفرین در حیطه هنر 142

خودآزمایی فصل پنجم. 145

 

فصل 6: مدیریت نوین فرهنگی ـ هنری

مقدمه. 148

مدیر هنری و رهبر هنری.. 148

عناصر رهبری هنری.. 148

سبک‌های مدیریت هنری.. 149

سبک دوریان مارس.. 149

نظارت فرهنگی ـ هنری.. 150

ویژگی‌های نظارت فرهنگی ـ هنری در بخش‌های دولتی. 150

ویژگی‌های نظارت فرهنگی ـ هنری در بخش خصوصی. 150

مدیریت هنری با سبک کارآفرینی. 150

عوامل هسته‌ای کارآفرینی هنری - فرهنگی. 151

مرحله‌بندی نقاط مهم در مدیریت سازمان‌های هنری.. 153

استراتژی و ساختار مشخص در مدیریت هنری ـ فرهنگی با رویکرد ترویج، بسط و گسترش مراکز هنری.. 153

تأثیر حکومت‌ها و هنرمندان بر یکدیگر 155

نوآوری فرهنگی. 156

سه امکان در مدیریت و نوآوری فرهنگی - هنری.. 156

وظیفه مدیر هنری در مقوله نوآوری.. 156

اعتبار فرهنگی. 157

رهبری هنری.. 158

خودآزمایی فصل ششم. 159

کتابنامه 160

نویسنده آرمان کیپوری و امین تعادل‌خواه
ناشر ساکو
شابک 978-600-479-008-6
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۱۶۰
قیمت ۱۳,۵۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی
تاریخ ثبت در سایت ۱۸ آذر ۱۳۹۶
شما میتوانید از طریق فرم زیر نظر خود را بیان نمایید:

نام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ و کوچک یکسان است)

دسته بندی موضوعی