کتاب ها » برگزاری جشنواره‌ها، سمینارها و نمایشگاه‌ها / کد 273

نویسنده مؤلف محمد طاهری
ناشر ساکو
تعداد صفحات ۱۵۰
قیمت ۱۷,۰۰۰ تومان

پیشگفتار

برگزاری جشنواره‌ها، سمینارها و نمایشگاهها به عنوان برنامه‌هایی با رویکردهای علمی و محتوایی باعث رشد و گسترش فعالیت‌ها، پیشرفت و توسعه در عرصه‌های مختلف اعم از فرهنگی، هنری، اقتصادی، علمی، آموزشی، کشاورزی و... می‌شود که در این کتاب اصول برگزاری و شرکت در هر یک از این برنامه‌ها تبیین می‌گردد.

برگزاری جشنواره‌ها شرایطی را فراهم می‌آورند تا افراد حقیقی و حقوقی در فضایی رقابتی توانمندی‌های خود را با سایر شرکت‌کنندگان ارزیابی و مقایسه کنند. حال اینکه آیا هر جشنواره‌ای می‌تواند حس رقابت را بین شرکت‌کنندگان ایجاد نموده و برگزار‌کنندگان و شرکت‌کنندگان را به اهداف مدنظر برساند یا خیر، به شرایط و چگونگی برگزاری آن بستگی دارد. 

برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاههای خوب و موفق نهایت آرزوی برگزار‌کنندگان و یکی از انتظارات شرکت‌کنندگان در جشنواره‌ها است. اینکه چگونه یک جشنواره خوب و ماندگار برگزار کنیم، مستلزم مدنظر قرار دادن باید‌ها و نبایدهایی است که برای برگزاری لازم است و بسته به موضوع هر جشنواره این بایدها و نباید‌ها تغییرات اندکی خواهند داشت.

اینکه اصول و الزامات برگزاری یک جشنواره خوب و مطابق با استاندارد‌های لازم چیست، همیشه مورد سؤال است و برگزار‌کنندگان هر جشنواره‌ای را به تفکر واداشته است. در مجموع اصول کلی برگزاری جشنواره‌ها تقریباً یکسان است که ایجاد شرایطی مناسب برای شرکت همه فعالان موضوع جشنواره و در نهایت انتخاب، معرفی و تجلیل از برترین‌ها از جمله این اصول کلی است. قطعاً در این زمینه بهره‌گیری از تجربیات جشنواره‌های موفق گذشته و منابع علمی تأثیر زیادی در برگزاری یک جشنواره خوب و موفق دارد.

برگزاری نمایشگاهها به عنوان سرفصلی دیگر از موضوعات این کتاب یکی از بهترین راهکارها برای معرفی محصولات، تولیدات، خدمات، آثار، دستاوردها و یافته‌های جدید به مردم است. برگزاری هر نمایشگاه، شرایطی را فراهم می‌آورد تا تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان در یک محل، تولیدات، محصولات، خدمات، توانمندی‌ها و دستاوردهای خود را به همراه سایر شرکت‌کنندگان به نمایش بگذارند. حال اینکه آیا هر نمایشگاهی توانسته است برگزارکنندگان، غرفه‌‌داران و بازدیدکنندگان را به اهداف مدنظر برساند یا خیر، به چگونگی برگزاری آن بستگی دارد.

اینکه اصول و راهکارهای برگزاری یک نمایشگاه خوب و مطابق با استاندارد‌های لازم چیست، از دغدغه‌های همیشگی برگزار‌کنندگان نمایشگاهها است. در این راستا قطعاً بهره‌گیری از تجربیات نمایشگاههای موفق گذشته و منابع علمی و کتاب‌های استادان و نویسندگان، تأثیر زیادی در برگزاری نمایشگاههای خوب، موفق و مطابق با استانداردهای لازم دارد.

برگزاری سمینارها هم بخش دیگری از مباحث مطروحه در این کتاب است. سمینار برنامه‌ای با رویکرد علمی است که دارای تعریف و مفهوم، اهداف، انواع و سطوح برگزاری، ساختار مدیریتی و اجرایی، مراحل و روند برگزاری خاص خود می‌باشد که در این کتاب تبیین می‌گردد.

اما در این بین برگزاری جشنواره‌ها، سمینارها و نمایشگاهها دارای قوانین و مقررات خاص خود است و روابط عمومی‌ها نقش شایانی در برگزاری آنها دارند. همچنین برگزاری جشنواره‌ها، سمینارها و نمایشگاهها، شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند که در این کتاب ذکر می‌شود.

کتاب برگزاری جشنواره‌ها، سمینارها و نمایشگاهها در سه بخش به نگارش درآمده است. در بخش اول کتاب با عنوان تعاریف و مبانی جشنواره، سمینار و  نمایشگاه و طی پنج فصل، تعریف، تاریخچه، انواع، وجه تشابه و تفاوت، اهمیت نیازسنجی و تحقیقات، اهمیت و اهداف، آثار، نتایج و مقررات برگزاری جشنواره‌ها، سمینارها و نمایشگاهها ذکر شده است.

بخش دوم کتاب با عنوان مدیریت برگزاری و اجرای جشنواره‌ها، سمینارها و نمایشگاهها مطالبی با موضوع آشنایی با برگزارکنندگان جشنواره‌ها، سمینارها و نمایشگاهها، ساختار اداری و تشکیلاتی برگزاری جشنواره‌ها، سمینارها و نمایشگاهها و تأمین بودجه و مدیریت منابع و امکانات برای برگزاری جشنواره‌ها، سمینارها و نمایشگاهها، مراحل و روند برگزاری جشنواره‌ها، سمینارها، نمایشگاهها، اصول موفقیت و عدم موفقیت جشنواره‌ها، سمینارها و نمایشگاهها و فعالیت‌های ارتباطی روابط عمومی‌ها برای برگزاری این برنامه‌ها ذکر شده است.

در نهایت در بخش سوم و پایانی کتاب با عنوان شرکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان جشنواره‌ها، سمینارها و نمایشگاهها هم طی سه فصل اصول غرفه‌داری و بازدید نمایشگاهها، نکاتی که شرکت‌کنندگان در جشنواره‌ها باید رعایت کنند و اقدامات لازم برای شرکت در سمینارها تشریح گردیده است.

در پایان امیدوارم مطالب و محتویات این کتاب باعث ارتقای سطح علمی و عملکردی دانشجویان و برگزاری جشنواره‌ها، سمینارها و نمایشگاهها به نحوی شایسته‌تر برگزار گردد.

     محمد طاهری ـ مدرس دانشگاه             

تابستان 1396

کتاب « برگزاری جشنواره‌ها، سمینارها و نمایشگاهها » درسه بخش (پنج فصل)  کاملا منطبق با سرفصل های دانشگاه جامع علمی کاربردی تدوین شده است و دربرگیرنده مطالب زیر است:

 

پیشگفتار. 7

 

بخش اول: تعاریف و مبانی برگزاری جشنواره، سمینار و نمایشگاه

فصل 1: تعریف، تاریخچه و وجوه تشابه و تفاوت جشنواره، سمینار و نمایشگاه

تعریف جشنواره 12

نکات کلیدی در تعریف جشنواره 12

تعریف و مفهوم نمایشگاه 13

مفهوم و تعریف سمینار 15

نگاهی تاریخی به شکل‌گیری جشنواره، نمایشگاه و سمینار 16

تاریخچه برگزاری جشنواره‌ها 16

روند تاریخی شکل‌گیری و برگزاری نمایشگاهها 17

وجه تشابه و تفاوت جشنواره، سمینار و نمایشگاه 20

شباهت‌های جشنواره، سمینار و نمایشگاه 20

تفاوت‌های جشنواره، سمینار و نمایشگاه 21

 

فصل 2: انواع جشنواره‌ها، سمینارها و نمایشگاهها از ابعاد گوناگون

انواع جشنواره 24

انواع جشنواره از نظر موضوع و محتوا 24

انواع جشنواره از نظر تعداد بخش‌ها و محورهای برگزاری.. 25

انواع جشنواره از نظر چگونگی شرکت و نوع ارزیابی.. 25

انواع جشنواره از نظر سطح برگزاری.. 26

انواع نمایشگاه 26

انواع نمایشگاه از بعد هدف برگزاری.. 26

انواع نمایشگاه از نظر تنوع محتوا 27

انواع نمایشگاهها از بُعد موضوع. 27

انواع نمایشگاه از نظر حجم و تعداد غرفه‌ها 29

انواع نمایشگاه از نظر مدت برگزاری.. 29

انواع نمایشگاه از نظر وضعیت فیزیکی محل برگزاری.. 30

انواع نمایشگاه از نظر موقعیت جغرافیایی محل برگزاری.. 30

انواع سمینارها 31

انواع سمینار از نظر سطح برگزاری.. 31

انواع سمینار از نظر گستره جغرافیایی.. 31

انواع سمینار از نظر موضوع. 32

انواع سمینار از نظر مدت برگزاری.. 32

انواع جشنواره، سمینار و نمایشگاه از نظر نوع مدیریت برگزاری.. 33

عوامل تأثیرگذار در تعیین سطح جشنواره، سمینار و نمایشگاه 34

 

فصل 3: نیازسنجی و تحقیقات در برگزاری جشنواره، سمینار و نمایشگاه

اهمیت نیازسنجی و تحقیقات در برگزاری نمایشگاه، جشنواره و سمینار 38

مبادی و کانال‌های نیازسنجی.. 38

فعالان موضوع نمایشگاه، جشنواره و سمینار 38

مردم. 39

تولیدکنندگان و عرضهکنندگان. 39

پژوهشگران، استادان و اندیشمندان. 39

نیاز جامعه. 39

بازار 39

معرفی آثار و دستاوردها 40

 

فصل 4: اهداف و نتایج برگزاری جشنواره‌ها، سمینارها و نمایشگاه‌ها

اهداف، آثار و نتایج برگزاری جشنواره‌ها، سمینارها و نمایشگاهها 42

اهداف، آثار و نتایج برگزاری جشنواره‌ها 42

 نمایشگاهها 44

اهداف برپایی نمایشگاهها 44

اهمیت و فواید برگزاری نمایشگاهها 46

اهداف برگزاری سمینار 49

بحث و تبادل نظر درباره یک موضوع. 49

ارتقای دانش و مهارت‌ها 49

شناسایی و بررسی جدید‌ترین یافته‌های علمی و پژوهشی.. 49

شناسایی محققان، اندیشمندان و افراد فعال مرتبط با موضوع سمینار 49

عرضه و معرفی دستاوردهای جدید علمی.. 50

مقایسه یافته‌های جدید علمی با یافته‌های گذشته. 50

آشنایی با جدید‌ترین پدیده‌ها و مفاهیم. 50

ارائه بستر تحقیق و پژوهش در امور مرتبط با موضوع سمینار 50

کمک به توسعه و پیشرفت علوم و مهارتها 50

 

فصل 5: مقررات برگزاری جشنواره‌ها و سمینارها و نمایشگاهها

مقررات برگزاری نمایشگاهها 52

مقررات مرتبط با برگزارکنندگان نمایشگاهها 52

مقررات مربوط به غرفه‌داران نمایشگاهها 53

مقررات مربوط به بازدیدکنندگان نمایشگاهها 55

مقررات برگزاری جشنواره‌ها و سمینارها 56

مقررات مربوط به برگزارکنندگان جشنواره‌ها و سمینارها 56

مقررات مربوط به شرکت‌کنندگان جشنواره‌ها و سمینارها 58

خودآزمایی بخش اول.. 59

 

بخش دوم: مدیریت برگزاری و اجرای جشنواره‌ها، سمینارها و نمایشگاهها

فصل 1: آشنایی با برگزارکنندگان جشنواره‌ها، سمینارها و نمایشگاه‌ها

برگزارکنندگان جشنواره‌ها، سمینارها و نمایشگاهها 64

انواع برگزارکنندگان جشنواره، سمینار و نمایشگاه 64

پیش‌بینی و تأمین اعتبار مالی لازم برای برگزاری جشنواره‌ها، سمینارها و نمایشگاهها 66

 

فصل 2: ساختار تشکیلاتی برگزاری جشنواره‌ها، سمینارها و نمایشگاه‌ها

ساختار اداری و تشکیلاتی جشنواره‌ها، سمینارها و نمایشگاهها 70

شورای سیاستگذاری و وظایف آن. 70

دبیر جشنواره، رئیس نمایشگاه و دبیر اجرایی سمینار و وظایف آنها 71

دبیرخانه و وظایف آن. 71

کمیته اجرایی.. 72

کمیته روابط عمومی، تبلیغات و اطلاع‌رسانی.. 73

کمیته علمی، آموزشی و برنامه‌های جنبی.. 74

کمیته اداری، مالی و پشتیبانی.. 75

کمیته حراست، نظارت و ارزیابی.. 76

کمیته امور بین‌المللی.. 77

کمیته افتتاحیه و اختتامیه نمایشگاه 77

 

فصل 3: برنامه‌ریزی و اجرای جشنواره‌ها، سمینارها و نمایشگاهها

مراحل و روند برگزاری جشنواره‌ها، سمینارها و نمایشگاهها 80

اقدامات قبل از برگزاری جشنواره‌ها، سمینارها و نمایشگاهها 80

اقدامات حین برگزاری جشنواره‌ها، سمینارها و نمایشگاهها 83

دریافت درخواست، آثار و مقالات متقاضیان و تطبیق آن با شرایط اعلام شده در فراخوان. 84

اقدامات لازم برای افتتاح نمایشگاه 85

برپایی، افتتاح و برگزاری نمایشگاه 88

اقدامات پس از اتمام برگزاری جشنواره، سمینار و نمایشگاه 100

 

فصل 4: اصول موفقیت و عدم موفقیت نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و سمینارها

برگزاری موفق جشنواره‌ها، سمینارها و نمایشگاهها 104

پرداختن شایسته به قدمت برگزاری جشنواره‌ها، سمینارها و نمایشگاهها 104

تلاش برای شرکت فعالان شاخص در برنامه. 105

تبلیغات و اطلاع‌رسانی گسترده 105

برگزاری نشست‌های خبری با رعایت اصول تشریفات اداری و الزامات برگزاری آن. 107

نقش برنامه‌های جنبی در برگزاری موفق جشنواره‌ها، سمینارها و نمایشگاهها 109

برخی عوامل تأثیرگذار دیگر در موفقیت برگزاری نمایشگاهها 110

عوامل شکست نمایشگاهها 113

 

فصل 5: نقش روابط عمومیها در برگزاری جشنوارهها، سمینارها و نمایشگاهها

روابط عمومی‌ها 116

نقش روابط عمومی‌ها در برگزاری جشنواره‌ها، سمینارها و نمایشگاهها 116

فعالیت‌ها و اقدامات روابط عمومی‌ها برای برگزاری جشنواره، سمینار و نمایشگاه 116

فرصت‌های برگزاری جشنواره‌ها، سمینارها و نمایشگاهها برای روابط عمومی‌ها 118

خودآزمایی بخش دوم. 120

 

بخش سوم: شرکت‌کنندگان و بازدیدکنندگان جشنواره‌ها، سمینارها و نمایشگاهها

فصل 1: اصول شرکت کردن، غرفه‌داری و بازدید نمایشگاهها

مقدمه. 126

شرکت‌کنندگان و غرفهداران.. 126

اهداف شرکت‌کنندگان و غرفه‌داران از شرکت در نمایشگاهها 127

نکات لازم برای شرکت بهتر غرفه‌داران در نمایشگاهها 127

بازدیدکنندگان و اصول بازدید از نمایشگاهها 135

بازدید‌کنندگان نمایشگاهها 136

اهداف بازدیدکنندگان از بازدید نمایشگاهها 137

نکات لازم برای بازدید‌کنندگان نمایشگاهها 138

 

فصل 2: اصول شرکت در جشنواره‌ها و سمینارها

اقدامات شرکت‌کنندگان برای شرکت در جشنواره‌ها و سمینارها 142

اقدامات قبل از شرکت در جشنواره‌ها و سمینارها 142

اقدامات پس از شرکت در جشنواره و سمینار 144

خودآزمایی بخش سوم. 148

کتابنامه. 150

نویسنده مؤلف محمد طاهری
ناشر ساکو
نوبت چاپ یکم
شابک 978-600-8062-97-4
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۱۵۰
قیمت ۱۷,۰۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی
تاریخ ثبت در سایت ۱ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید از طریق فرم زیر نظر خود را بیان نمایید:

نام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ و کوچک یکسان است)

دسته بندی موضوعی