کتاب ها » فناوری و فرهنگ(ویراست دوم) /کد 272

نویسنده مریم همتی آهویی
ناشر ساکو
تعداد صفحات ۱۴۹
قیمت ۱۸,۰۰۰ تومان

پیشگفتار

به نام آنکه عهدش وفاست                                                                                       در دنیایی که محبت کیمیاست

کتاب حاضر تجربه چندین سال تدریس در دانشگاه علمی ـ کاربردی می‌باشد که زمینه برای طراحی چنین منبعی برای دانش‌آموختگان این رشته در حوزه‌ی فرهنگ، مدیریت و فناوری را فراهم ساخت.

کتاب فناوری و فرهنگ که طبق سرفصل‌های جدید با هدف تأثیر متقابل فرهنگ بر فناوری و فناوری بر فرهنگ در قالب چهار فصل تدوین شده است؛ شامل محتوای ذیل است:

فصل اول: این فصل مشتمل بر ماهیت فناوری که مفاهیم اصلی در رابطه با تعاریف، تاریخچه، اجزاء و طبقه‌بندی فناوری به همراه انتقال فناوری و فرایند آن، رابطه فناوری و فلسفه غرب، آشنایی با اصطلاحات تجدد و تجددگرایی می‌باشد.

فصل دوم: این فصل با عنوان ماهیت فرهنگ و دیدگاه اسلام در ارتباط با فرهنگ، رابطه فرهنگ و فناوری، فناوری و ارزش‌های فرهنگی با مصادیقی همچون تأثیر فناوری بر فرهنگ و ارتباطات انسانی، جوامع بشری و تغییرات اندیشه می‌باشد.

فصل سوم: این فصل با عنوان جامعه اطلاعاتی به بررسی رسانه‌های نوین، آشنایی با جامعه اطلاعاتی، شرح ویژگی‌های آن و اثرات جامعه اطلاعاتی بر اقتصاد، فرهنگ، انسجام اجتماعی و در نهایت مهمترین معیارهای آن پرداخته است.

فصل چهارم: این فصل با عنوان شبکه‌های اجتماعی به بیان مفاهیم و ویژگی‌های این شبکه‌های اجتماعی، اهداف و کاربردهای شبکه‌ها، مزایا و پیامدهای منفی، تاریخچه وب و سیر تحول نسل‌های مختلف آن و در ادامه تحلیل شبکه‌های اجتماعی بر مشارکت اجتماعی و سیاسی می‌پردازد.

و در انتها لازم دیدم که تا حدودی به مبحث چالش‌های فرهنگی، علل و پیامدهای آن در مقایسه با سایر انقلاب‌ها بپردازم؛ چرا که هدف اصلی انقلاب اسلامی ‌متوجه اهداف فرهنگی و توجه به فرهنگ اسلامی ‌بوده است.

امیدوارم تهیه و تنظیم این مجموعه که خالی از اشکال نخواهد بود؛ بتواند پاسخگوی خوبی برای کسب مهارت‌های فرهنگی و نیاز اساتید محترم و دانشجویان عزیز در این رشته باشد.

 

      مریم همتی آهویی

      تابستان 1396

کتاب «فناوری و فرهنگ » درپنج فصل، کاملا منطبق با سرفصل های دانشگاه جامع علمی کاربردی تدوین شده است و دربرگیرنده مطالب زیر است:

 

پیشگفتار 9

 

فصل 1: ماهیت فناوری

فناوری.. 12

تاریخچه فناوری.. 13

ماهیت فناوری.. 14

تکامل انسان بر اساس عصر فناوری.. 16

عصر سنگ.. 16

عصر برنز یا عصر مفرغ. 17

عصر آهن. 17

عصر بخار 18

عصر الکتریسیته. 19

عصر انرژی هسته‌ای.. 20

عصر الکترونیک.. 20

عصر فضا 21

عصر اطلاعات.. 21

عصر بیوتکنولوژی.. 22

تاریخچه مباحث فناوری.. 23

دوره شیفتگی انسان به تکنولوژی.. 23

دوره شوریدگی انسان. 23

اجزای فناوری.. 24

مرزهای مشترک علمی ‌و فناوری.. 24

طبقه‌بندی فناوری.. 26

طبقه‌بندی فناوری با رویکرد دوره عمر 27

طبقه‌بندی فناوری بر اساس قدمت.. 27

طبقه‌بندی فناوری بر اساس پیچیدگی. 28

طبقه‌بندی فناوری بر اساس مبدأ فناوری.. 29

طبقه‌بندی فناوری بر اساس سطح. 30

انتقال یا مهاجرتِ فناوری.. 31

تعریف انتقال تکنولوژی.. 32

انتقال افقی. 32

انتقال عمودی.. 32

فرایند انتقال فناوری.. 33

انتخاب و کسب تکنولوژی.. 33

انطباق، کاربرد و جذب تکنولوژی.. 35

توسعه و انتشار تکنولوژی.. 35

فناوری و مفهوم شایستگی اصلی. 36

سه لایه‌ی به کار رفته در فناوری.. 37

تکنولوژی‌های بیرونی. 37

تکنولوژی‌های پایه. 38

تکنولوژی‌های بارز 38

رابطه‌ی فلسفه غرب و فناوری.. 39

فناوری و فرهنگ.. 39

فرهنگ ابزار 40

فرهنگ تکنوکراسی. 41

فرهنگ تکنوپولی. 42

اصطلاح شناسی؛ تجدد و تجدد گرایی. 43

مفهوم تجدد (مدرنیته) 43

قلمرو زمانی و مکانی. 45

عرصه‌های تجدد 46

تجددگرایی (مدرنیسم) 46

متجددسازی (مدرنیزاسیون) 47

زمینه‌های شکل‌گیری تمدن متجدد 47

جنبش و عصر رنسانس.. 48

جنبش اصلاح. 48

جنبش و دوره روشنگری.. 49

انقلاب صنعتی. 50

خودآزمایی فصل اول. 51

 

فصل 2: ماهیت فرهنگ

فرهنگ.. 54

تعریف فرهنگ.. 54

فرهنگ از دیدگاه اسلام. 55

مدیریت.. 56

تعریف مدیریت.. 56

فرایند حل مسائل. 56

تأمین اهداف سازمان. 57

تعیین کارایی در سیستم. 57

هدایت مواد کمیاب به بهترین نتیجه. 57

تغییرات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بهروز 57

تعاریف مدیریت.. 57

فناوری.. 58

تعریف فناوری یا تکنولوژی.. 58

انواع تکنولوژی.. 59

کارکردهای فناوری.. 59

مفهوم عمومی فرهنگ.. 60

رابطه فرهنگ و فناوری.. 60

تکنولوژی‌های مناسب.. 60

تکنولوژی مدرن. 61

تکنولوژی‌های مناسب.. 62

فناوری و ارزش‌های فرهنگی. 63

مهارت‌های سه‌گانه مدیریت در نظریه رابرت کاتز 64

مهارت فنی. 64

مهارت انسانی. 65

مهارت ادراکی. 65

کارکردهای مدیریت سازمان‌ها و مراکز آموزشی. 65

تأثیرات فناوری نوین. 66

تأثیر فناوری نوین بر فرهنگ.. 66

فناوری‌های نوین ارتباطی و تأثیر آنها بر ارتباطات انسانی. 68

ابعاد روابط انسانی. 69

فناوری نوین ارتباطی و جوامع بشری.. 70

اثرات اجتماعی. 70

اثرات اقتصادی.. 71

اثرات سیاسی. 72

اثرات حقوقی. 73

اثرات روانی. 74

تأثیر فناوری در تغییرات اندیشه. 77

خودازمایی فصل دوم. 81

 

فصل 3: جامعه اطلاعاتی

رسانه‌های نوین. 84

آشنایی با جامعه اطلاعاتی. 86

تاریخچه جامعه اطلاعاتی. 87

ویژگی‌های جامعه اطلاعاتی. 87

ویژگی فنی. 88

ویژگی اقتصادی.. 89

ویژگی حرفه‌ای.. 89

ویژگی مکانی. 91

ویژگی فرهنگی. 92

جامعه اطلاعاتی و اثرات اقتصادی آن. 93

تأثیر جامعه اطلاعاتی بر فرهنگ.. 95

تأثیر جامعه‌ اطلاعاتی بر انسجام اجتماعی. 98

مهمترین و رایج‌ترین معیارهای جامعه اطلاعاتی. 101

فناوری.. 101

جهانی شدن. 101

مشاغل‌ اطلاعاتی. 102

فراگیری‌ رسانه‌ها 103

اقتصادی.. 103

جغرافیایی. 104

فرهنگی. 104

خودآزمایی فصل سوم. 105

 

فصل 4: شبکه‌های اجتماعی

مقدمه. 108

مفهوم شبکه‌های اجتماعی مجازی.. 110

ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی. 111

ویژگی‌های مثبت و منفی شبکه اجتماعی. 114

اهداف و کارکردهای شبکه‌های اجتماعی. 116

سازماندهی انواع گروه‌های اجتماعی مجازی‌.. 116

توسعه مشارکت‌های‌ اجتماعی. 116

به اشـتراک گـذاشتن عـلاقه‌مندی‌ها توسط اعضا 117

ایجاد محتوا توسط اعضا 117

تبلیغات هدفمند اینترنتی. 117

مزایای شبکه‌های اجـتماعی. 118

انتشار سریع و آزادانه اخبار و اطلاعات، افـزایش قـدرت تـحلیل و تقویت روحیه‌ انتقادی‌.. 118

امکان عبور از مرزهای جغرافیایی و آشنایی با افراد، جـوامع و فـرهنگ‌های مختلف.. 118

شکل‌گیری و تقویت خرد جمعی. 119

امکان بیان ایده‌ها‌ به‌ صورت‌ آزادانه‌ و آشنایی‌ با ایده‌ها، افـکار‌ و سـلیقه‌های‌ دیگران. 119

کارکرد تبلیغی و مـحتوایی. 119

ارتباط مجازی مستمر با دوستان و آشنایان‌. 120

تبلیغ و توسعه ارزش‌های انسانی و اخلاقی در عرصه جهانی. 120

یکپارچه‌سازی بسیاری از امکانات ایـنترنتی و وبـی. 120

توسعه مشارکت‌های مفید اجتماعی. 121

پیامدهای‌ منفی‌ شبکه‌های اجتماعی. 123

شکل‌گیری و ترویج سریع شایعات و اخبار کـذب.. 123

تبلیغات ضد دینی و القای‌ شبهات‌.. 123

تاریخچه وب.. 124

نسل اول وب (1990 تا 2000) 124

نسل دوم وب (2000 تا 2010) 125

نسل وب 3. 126

شبکه‌های اجتماعی و مشارکت اجتماعی. 127

بررسی تأثیرات شبکه‌های اجتماعی مجازی بر مشارکت سیاسی. 128

نقش شبکه‌های اجتماعی در توسعه اقتصادی.. 131

خودآزمایی فصل چهارم. 135

 

فصل 5: چالش‌های فرهنگی (برای مطالعه)

چالش‌های فرهنگی علل و پیامدها 138

آشـنایی بـا فرهنگ اسلامی: اصول، تمایزها 140

وحدت‌ و یکپارچگی فرهنگ اسلامی. 140

ابدیت فرهنگ اسلامی. 140

جامع الاطراف بودن فرهنگ اسلامی. 141

تحرک و سازندگی فرهنگ‌ اسلامی. 141

تمایزهای‌ فرهنگ‌ اسلامی. 142

فرهنگ‌ اسلامی در‌ انقلاب اسلامی. 144

کتابنامه. 148

نویسنده مریم همتی آهویی
ناشر ساکو
نوبت چاپ دوم
تاریخ چاپ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
شابک 978-600-479-009-6
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۱۴۹
قیمت ۱۸,۰۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی
تاریخ ثبت در سایت ۱ مهر ۱۳۹۶
شما میتوانید از طریق فرم زیر نظر خود را بیان نمایید:

نام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ و کوچک یکسان است)

دسته بندی موضوعی