کتاب ها » فرهنگ عمومی /کد 250

نویسنده فرهاد حسنی گوهرزاد
ناشر ساکو
تعداد صفحات ۱۵۰
قیمت پشت جلد ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۲۶,۰۰۰ تومان

مقدمه

مطالعه و پژوهش در قلمرو فرهنگ، امری سهل و ممتنع است. سهل از آن رو که می‌توان با ساده‌انگاری با مقوله فرهنگ مواجه شد و ممتنع از آن حیث که اگر در قلمرو فرهنگ به طور جدی تأمل کنیم، آن را عرصة پیچیدگی‌های فراوانی می‌یابیم. در خصوص پیچیدگی فعالیت مطالعاتی و تحقیقی در حوزه فرهنگ، همین بس که صاحب‌نظران مسائل اجتماعی و فرهنگ‌شناسان، آن قدر تعریف‌های گوناگونی از فرهنگ ارائه کرده‌اند که از نظر برخی، عملاً ارائه تعریفی مشخص یا دستیابی به مفهومی روشن از آن غیر ممکن است.

«گستره قلمرو فرهنگ، به وسعت حیات اجتماعی انسان است و شامل تمامی ذخایر و میراث‌های اندیشه و دست انسان، از آغاز تا به امروز می‌شود». (روح‌الامینی، 1368: 8) از این رو فرهنگ عمومی نیز کلی‌تر از آن است که بتوان تعریفی جامع و کامل از آن ارائه داد اما بر اساس مطالعات منابع مختلف می‌توان آن را چنین تشریح کرد:

فرهنگ عمومی، وجوهی از فرهنگ یک جامعه است که عامه مردم ضمن اینکه از آن اثر می‌پذیرند، بر آن تأثیر می‌گذارند. مردم بی‌اختیار از فرهنگ جاری الهام می‌گیرند و با کنش و یا واکنش‌های خود در تقویت یا تغییر آن سهیم‌اند. لذا شکل‌گیری و همچنین تغییر فرهنگ عمومی در فرایندی تاریخی، تدریجی و نامحسوس میسر است، از همین روست که برای فرهنگ عمومی نمی‌توان مبدع، مخترع و سازنده‌ای جز همه آحاد مردم و کلیت جامعه معرفی کرد. همچنان که خرده‌فرهنگ‌هایی را که مختص بخش‌های خاص جامعه است، نمی‌توان به عنوان فرهنگ عمومی تلقی کرد.

مقولاتی که در فرهنگ عمومی می‌گنجد، گاه موضوعاتی عینی، مشهود و چشم‌گیرند مانند: وضعیت معماری و شهرسازی، چگونگی و نوع پوشش مردم، نوع تردد در معابر، شیوه رانندگی، سبک زندگی مردم و ... که در یک نگاه گذرا و ظاهری هم می‌توان آنها را رصد کرد، اما فرهنگ جامعه به این مسائل محدود نمی‌شود. بخشی از فرهنگ، نامحسوس و نامرئی است و تنها آثار و عوارض آن مشاهده می‌شود، لذا با نگاه مقطعی و ظاهربین شناخته نمی‌شوند، مانند: دامنه مهربانی و دلسوزی نسبت به یکدیگر، حس مسئولیت‌پذیری، درجه قانون‌گرایی و احترام به حقوق دیگران و ... که برای شناخت آنها باید در زوایای رفتار و مناسبات اجتماعی یک جامعه کنکاش کرد و ردپای آنها را جست.

در پایان ضمن سپاس از تمامی دوستان و همکاران محترم که در راستای کامل شدن مطالب مساعدت کردند، امیدوارم این اثر بتواند پاسخگوی نیازهای دانشجویان و دانش‌پژوهان عرصه فرهنگ عمومی باشد و از تمامی استادان و دانشجویان گرامی خواهشمندم برای ارتقای کیفی کتاب در چاپ‌های بعدی نظرات و پیشنهادهای سازنده خود را به آدرس ایمیلی که ذیل همین صفحه آمده است ارسال نمایند.

 

                 فرهاد حسنی گوهرزاد

goharzad@yahoo.com            

            تابستان 1396

کتاب « فرهنگ عمومی » درهفت فصل، منطبق با سرفصل های دانشگاه جامع علمی کاربردی تدوین شده است و دربرگیرنده مطالب زیر است:

 

مقدمه. 7

فصل 1: مفاهیم، تعاریف و کلیات

تعریف فرهنگ.. 10

تعاریف توصیفی.. 12

تعاریف تاریخی.. 12

تعاریف هنجاری.. 12

تعاریف روان‌شناختی.. 13

تعاریف ساختاری.. 13

مفهوم و ماهیت فرهنگ.. 13

دشواری تعریف فرهنگ... 14

معنای لغوی فرهنگ... 14

فرهنگ و تغییرات مفهومی آن در بستر تاریخ.. 16

فرهنگ از دیدگاه دانشمندان. 18

توصیفاتی چند از فرهنگ... 22

دسته‌بندی تعاریف فرهنگ... 23

فرهنگ در نگاه حضرت امام خمینی (ره) 27

فرهنگ از دیدگاه مقام معظم رهبری.. 29

فرهنگ از دیدگاه علامه محمدتقی جعفری.. 30

خودآزمایی فصل اول. 31

فصل 2: فرهنگ و مطالعات فرهنگی

شناخت فرهنگ.. 34

اهمیت فرهنگ... 35

گستره فرهنگ... 39

سطوح فرهنگ.. 40

فرهنگ جهانی.. 40

فرهنگ منطقه‌ای.. 41

فرهنگ ملی.. 42

فرهنگ عمومی.. 44

فرهنگ تخصصی.. 45

الگوهای فرهنگی. 46

اهمیت مطالعات فرهنگی.. 47

انواع مطالعات فرهنگی. 49

دیدگاه‌ها و نظریات عمده درباره فرهنگ.. 51

نظریه کنش متقابل نمادین (مکتب شیکاگو) 52

نظریه کارکردگرایی.. 53

نظریه ساختارگرایی.. 54

نظریه مابعد ساختارگرایی و فراساختارگرایی.. 54

نظریه‌های تضاد و مکتب فرانکفورت.. 55

دیدگاه گروه مطالعات فرهنگی به فرهنگ... 56

خودآزمایی فصل دوم. 59

فصل 3: ویژگی‌ها و کارکردهای فرهنگ

ویژگی‌های فرهنگ.. 62

پذیرش اجتماعی.. 62

اکتسابی بودن.. 63

تحول‌پذیری.. 63

کارکردهای فرهنگ.. 65

کارکردهای فرهنگ در زندگی فردی و جمعی.. 65

تحول فرهنگی. 66

عوامل درونی تحول فرهنگی.. 67

عوامل بیرونی تحول فرهنگی.. 68

تغییر فرهنگی. 68

انتقال فرهنگ.. 69

اشاعه فرهنگ.. 71

خودآزمایی فصل سوم. 72

فصل 4: تمدن و فرهنگ در ادیان جهان

اصول فرهنگی در ادیان. 74

قواعد رفتاری.. 74

جنبش‌های نوین دینی.. 75

آموزه‌های رفتاری و اخلاقی ادیان.. 77

نگرش و بینش مکتب اسلام درباره فرهنگ.. 79

مفاهیم یا جهان‌بینی اسلام. 79

تعالیم و آموزه‌ها 82

فرهنگ اسلامی. 83

ویژگی‌های فرهنگ اسلامی.. 84

اصول بنیادین فرهنگ اسلامی درباره فرهنگ غربی.. 85

معنای لغوی تمدن.. 87

تعریف اصطلاحی تمدن.. 88

شاخص‌های تمدن.. 93

تفاوت‌های تمدن غرب با تمدن دنیای اسلام. 94

خودآزمایی فصل چهارم. 95

فصل 5: فرهنگ عمومی

فرهنگ عمومی. 98

نظریات اندیشمندان درباره فرهنگ عمومی. 100

شاخص‌های فرهنگ عمومی. 103

ویژگی‌های شاخص‌های فرهنگی.. 105

دغدغه‌های اصلی فرهنگ عمومی. 106

نظام برنامه‌ریزی فرهنگ عمومی. 110

خط مشی‌ها و اصول فرهنگ عمومی. 112

نهادهای مسئول در امر برنامه‌ریزی فرهنگی از منظر قانون اساسی.. 117

سلسله مراتب تصمیم‌گیری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران.. 117

نهادهای فعال در سیاست‌گذاری فرهنگی ایران.. 118

خودآزمایی فصل پنجم. 120

فصل 6: فرهنگ عمومی و رفتار اجتماعی

نقش و اهمیت رفتار اجتماعی در جهان امروز 122

اصول رفتار و آداب اجتماعی و حقوق و قوانین روابط اجتماعی.. 124

بررسی مفهوم قانون و قانون‌گرایی. 126

راهکارهای نهادینه کردن قانون‌گرایی در فرهنگ عمومی.. 127

توسعه اقتصادی و اجتماعی و قانون‌شکنی ارتباطات و الگوهای رفتاری.. 128

احترام به حقوق دیگران.. 129

خودآزمایی فصل ششم. 130

فصل 7: اصول و مبانی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مهندسی فرهنگی. 132

سیاست‌های کلی نظام درباره فرهنگ در جامعه اسلامی.. 135

اصول سیاست فرهنگی کشور 138

دغدغه‌ها و نگرانی‌های موجود در عرصه فرهنگی کشور 141

برنامه‌ریزی.. 142

اجرا 142

تاریخچه تأسیس شورای فرهنگ عمومی.. 144

اعضای شورای فرهنگ عمومی بر اساس آیین‌نامه مصوب 20/3/76. 144

چارت تشکیلاتی و وظایف شورای فرهنگ عمومی.. 146

خودآزمایی فصل هفتم. 147

کتابنامه. 148

نویسنده فرهاد حسنی گوهرزاد
ناشر ساکو
نوبت چاپ یکم
شابک 978-600-8062-84-4
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۱۵۰
قیمت پشت جلد ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۲۶,۰۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی
تاریخ ثبت در سایت ۳ تیر ۱۳۹۶
شما میتوانید از طریق فرم زیر نظر خود را بیان نمایید:

نام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ و کوچک یکسان است)

دسته بندی موضوعی