کتاب ها » خلاقیت در هنر (ویرایش جدید)/ کد 230

کتاب خلاقیت در هنر

(2 رای)
نویسنده مریم فروزمند
ناشر ساکو
تعداد صفحات ۱۲۶
قیمت ۱۸,۰۰۰ تومان

پیشگفتار

بر کسی پوشیده نیست که خلاقیت از خصوصیات برجسته انسانی و لازمه تکامل و پیشرفت حیات بشری است. بسیاری از دست‌یافته‌های بشری که در اطراف ما محسوس و نمایان است، نشانه خلاقیت و آفرینش است؛ آفرینش‌هایی که در گرو باور اندیشه‌ای پویا و موفقیت تفکر عالی انسان است. خلاقیت لازمه آفرینش است. به‌ویژه آفرینش هنری که نقش خلاقیت در آن پررنگ‌تر جلوه می‌کند. هنر روشی است که می‌تواند قوه تخیل فعال را بیدار کند.

بخش عمده‌ای از هنر بیان احساس است و این خلاقیت است که درونیات و احساسات را بروز می‌دهد و آن را به صورت امری زیبا و محسوس جلوه‌گر می‌سازد.

مقوله خلاقیت از مباحث تخصصی علوم انسانی و روان‌شناسی است و دارای رویکردهای مختلفی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و آموزشی و علوم مختلف است. در بیشتر منابع علمی و کتب آموزشی در حوزه خلاقیت، موضوع خلاقیت هنری بخشی از این متون را با عنوان کلی خلاقیت، به‌ویژه در مبحث «تکنیک‌های خلاقیت» در بر ‌گرفته است یا به صورت مجموعه‌هایی مجزا گردآوری می‌شود که در آنها آثار هنری خلاقانه فقط گردآوری شده‌اند. شاید یکی از دلایل این امر این باشد که خلاقیت هنری تنها به عنوان امری تفننی مورد توجه قرار می‌گیرد؛ در حالی که موضوع خلاقیت هنری به تنهایی دارای پیامدهای مطلوب فردی و اجتماعی است و فقدان آن باعث سرگشتگی و گاهی بی‌هویتی انسان می‌شود.

اگر توجه داشته باشیم که خلاقیت هنری در افزایش اعتماد به نفس و القای باورها و احساس ارزشمند بودن چقدر مؤثر است، قطعاً در حوزه آموزش عنایت و سرمایه‌گذاری بیشتری در این زمینه خواهیم کرد. حتی در بسیاری از رشته‌های تخصصی و دانشگاهی هنری نیز عدم توجه به خلاقیت‌ها یا ناآگاهی از فرایند خلاقیت و چگونگی پرورش آن، مانع از ظهور آثار بدیع هنری شده است.

قطعاً خلاقیت امری ذاتی و درونی صرف نیست بلکه با آگاهی و تمرین می‌توان آن را پرورش داد و اندیشه‌های بکر را بارور ساخت. گاهی انگیزه و ایده‌های خلاقانه آن‌قدر در دسترس هستند که وقتی دیگران آن را زودتر دریافت می‌کنند و به صورت اثری محسوس و خلاقانه ارائه می‌دهند، این فکر به وجود می‌آید که چرا به ذهن خودمان نرسید؛ پاسخ این است که فرایند خلاقیت و مراحل آن را نمی‌دانستیم.

هر چند افزایش خلاقیت‌ها از طریق هنر در سطوح آموزشی دبستان نیز مورد توجه معلمان و مسئولان آموزشی است و از این طریق سعی می‌کنند با انگیزش قوی تخیل فعال کودکان، سطح آموزش و یادگیری آنان را افزایش دهند، اما در سطوح بالاتر آموزشی و به صورت دانشی مجزا کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در این تألیف سعی شده که مطالب جمع‌آوری شده بر اساس سرفصل‌های مصوب درس خلاقیت در هنر دانشگاه جامع علمی کاربردی ارائه شود. البته به دلیل گستردگی مطالب و پراکندگی موضوعات در ترتیب سرفصل‌ها جابه‌جایی وجود دارد.

این کتاب در 5 فصل گردآوری شده که در ابتدا به مفاهیم و تعاریف خلاقیت و تکنیک‌های خلاقیت و ویژگی‌های فرد خلاق و موانع آن اشاره شده است. مطالب این فصل از کتاب به طور خلاصه و چکیده‌ برای آگاهی دانشجویان به موضوع ارائه شده است. در فصول دوم و سوم، با استفاده از مباحث هنر و مقوله هنر در مقام تعریف و مراحل آفرینش هنری به موضوع شناخت خلاقیت هنری پرداخته شده است.

در فصل چهارم، با ارائه اجمالی از مبانی هنرهای تجسمی، ارتباطات بصری و عناصر بصری سعی بر این شده است که تکنیک‌های پرورش خلاقیت از طریق هنر و تجربه فرایند خلاقیت، شناسایی و برجسته شود. همچنین در این فصل به موضوعات استفاده از رنگ در خلاقیت و موسیقی و خلاقیت به صورت اجمالی توجه شده و در نهایت در فصل پنجم به هنر مفهومی و شاخه‌های آن به عنوان یک سبک هنری خلاق پرداخته شده است.

در پایان، مایلم تأکید کنم که توجه و عنایت اساتید و همکاران محترم به این تألیف باعث پربارتر کردن و پیشرفت این مجموعه خواهد بود. خواسته قلبی اینجانب فراهم آوردن منابع کامل و جامع در حوزه خلاقیت هنری است که مورد استفاده نسل‌های آینده دانش پژوه در این زمینه باشد و این امر جز به مدد و یاری اساتید گرامی و سروران امکان‌پذیر نیست. از مدیریت محترم انتشارات ساکو که این امکان را فراهم کردند و صبورانه همکاری و مساعدت داشتند، کمال سپاس و تشکر را دارم.

مریم فروزمند

تابستان 1395

 کتاب « خلاقیت در هنر» از جمله مهارت های مشترک گروه فرهنگ و هنرمقطع کاردانی است و کاملا مطابق با سرفصل های دانشگاه جامع علمی کاربردی تدوین شده است و دربردارنده مطالب زیر است:

پیشگفتار 6

فصل 1: مفاهیم خلاقیت و ویژگی‌ها

مقدمه. 10

تعریف خلاقیت.. 10

تفکر خلاق.. 12

مراحل تفکر خلاق.. 14

انواع تفکر. 14

تفکر واگرا 14

تفکر همگرا 15

مراحل فرایند خلاقیت.. 17

فرایند حل مسأله. 17

فرایند خلاقیت از نظر والاس (2003) 20

مراحل خلاقیت از دیدگاه اسبورن.. 21

مراحل خلاقیت آمابیل.. 21

عوامل خلاقیت.. 23

عوامل فردی (درونی) 23

عوامل اجتماعی.. 24

انگیزه درونی و بیرونی.. 26

موانع خلاقیت.. 27

موانع فردی خلاقیت.. 27

موانع اجتماعی خلاقیت.. 28

تکنیک‌های خلاقیت.. 28

تکنیک‌های فردی.. 29

تکنیک‌های گروهی.. 29

تکنیک‌های مشترک... 31

تکنیک اسکمپر. 31

تکنیک چرا 32

تکنیک چه می‌شود اگر...؟ (What if...?) 32

تکنیک در هم شکستن مفروضات.. 33

روش خلاقیت شش کلاه تفکر. 33

خودآزمایی فصل اول.. 36

فصل 2: رویکردهای خلاقیت

رویکردهای خلاقیت.. 38

طبقه‌بندی خلاقیت.. 40

خلاقیت علمی.. 40

خلاقیت اجتماعی.. 44

خودآزمایی فصل دوم. 50

فصل 3: خلاقیت هنری

خلاقیت هنری.. 52

ارتباط تخیل و خلاقیت.. 54

نقش نیمکره مغز در بروز تفکر خلاق.. 55

قوه تخیل.. 55

تاریخچه خلاقیت هنری.. 56

خلاقیت هنری و بیان احساس... 58

سبکهای هنری.. 58

بیان رؤیاها از طریق هنر. 65

خودآزمایی فصل سوم. 67

فصل 4: آفرینش هنری و پرورش خلاقیت

هنر چیست.. 70

هنر در مقام تعریف.. 71

نظریه‌ بازنمایی یا تقلیدی.. 72

نظریه بیانی یا هنر در مقام بیان.. 73

نظریه فرمالیسم. 75

نوفرمالیسم. 77

دو تعریف معاصر از هنر. 78

آفرینش هنری.. 80

زیباییشناسی.. 80

مراحل آفرینش هنری.. 81

ارتباطات بصری.. 84

خلاقیت تجسمی.. 85

غیر معمول در خلاقیت.. 87

خلاقیت و هنرهای تجسمی.. 88

عناصر بصری.. 88

تغییرات عناصر بصری.. 96

رنگ‌ها 100

تعریف رنگ... 101

مفاهیم گوناگون رنگ و زیباشناسی.. 102

تأثیر رنگ‌ها بر تفکر و خلاقیت.. 105

رنگ‌ها در هنرهای اسلامی.. 106

موسیقی.. 107

خلاقیت و موسیقی.. 108

موسیقی و رشد فکر و خلاقیت.. 109

خودآزمایی فصل چهارم. 112

فصل 5: هنر مفهومی

هنر مفهومی.. 114

دیدگاه‌های هنر مفهومی.. 115

چهار اصل اساسی هنر مفهومی آرت.. 116

عوامل اجتماعی ایجاد هنر مفهومی.. 118

شیوه‌های هنر مفهومی.. 119

خودآزمایی فصل پنجم. 124

کتاب‌نامه. 125

نویسنده مریم فروزمند
ناشر ساکو
نوبت چاپ یکم
شابک 978-600-8062-44-9
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۱۲۶
قیمت ۱۸,۰۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی
تاریخ ثبت در سایت ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
شما میتوانید از طریق فرم زیر نظر خود را بیان نمایید:

نام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ و کوچک یکسان است)

دسته بندی موضوعی