کتاب ها » کنکور و کمک درسی » کاردانی به کارشناسی

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

برنامه نویسی ++c /کد216


ناشر: ساکو
نویسنده: ابولفضل شیبانی
قیمت : ۱۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب کنکور سه کتاب ساکو (دروس عمومی) کاردانی به کارشناسی/ کد116


ناشر: ساکو
نویسنده: باقرغلامی کلیشمی، علی حسن پور و ریوار قادری نیا
قیمت : ۷۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۰۰,۰۰۰ تومان

هفت آزمون کامپیوتر کاردانی به کارشناسی


ناشر: ساکو
نویسنده: امین اکبرپور و مهرداد سلامی
قیمت: ۵۸,۰۰۰ تومان

کتاب کنکور ادبیات فارسی کاردانی به کارشناسی /کد50


ناشر: ساکو
نویسنده: باقر غلامی کلیشمی
قیمت: ۲۴۰,۰۰۰ تومان

کتاب کنکور اندیشه اسلامی 1 کاردانی به کارشناسی /کد54


ناشر: ساکو
نویسنده: ریوار قادری نیا
قیمت : ۲۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸۰,۰۰۰ تومان

کتاب کنکور گرامر پیشرفته زبان عمومی کاردانی به کارشناسی /کد44


ناشر: ساکو
نویسنده: علی حسن پور
قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ تومان

کتاب کنکور واژگان زبان عمومی کاردانی به کارشناسی /کد51


ناشر: ساکو
نویسنده: علی حسن پور
قیمت : ۱۸۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷۰,۰۰۰ تومان

مبانی نظری و درک تئوری های معماری کنکور کاردانی به کارشناسی


ناشر: ساکو
نویسنده: وحید فتحی
قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومان

دسته بندی موضوعی