کتاب ها » کنکور و کمک درسی » کارشناسی ارشد

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

انگل شناسی پزشکی


ناشر: ساکو
نویسنده: دکتر بابک بلبلی و دکتر ناهید مرتضوی
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ تومان

زبان و ادبیات فارسی مدیریت اجرایی AS (ارشد ساکو)


ناشر: ساکو
نویسنده: باقر غلامی کلیشمی
قیمت : ۳۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰۰,۰۰۰ تومان

مدیریت کارگاهی: متره و برآورد AS (ارشد ساکو) جلد اول


ناشر: ساکو
نویسنده: اردشیر عصردرخشان و مهدی سالاری
قیمت: ۱۳,۵۰۰ تومان

ایستایی استاتیک و مقاومت مصالح AS (ارشد ساکو)


ناشر: ساکو
نویسنده: مهدی سالاری و اردشیر عصردرخشان
قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان

تنظیم شرایط محیطی و تأسیسات ساختمان as (ارشد ساکو)


ناشر: ساکو
نویسنده: اردشیر عصردرخشان
قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

شناخت مواد و مصالح ساختمانی AS (ارشد ساکو)


ناشر: ساکو
نویسنده: اردشیر عصردرخشان و مهدی سالاری
قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

دسته بندی موضوعی