کتاب ها » گردشگری هوشمند (نسل چهارم گردشگری)/ کد 581

نویسنده دکتر لیلا باباخانی
ناشر ساکو
تعداد صفحات ۱۹۱
قیمت پشت جلد ۳۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۳۵۰,۰۰۰ تومان

کتاب « گردشگری هوشمند (نسل چهارم گردشگری)» در نه فصل، تدوین شده است و  به طور خلاصه دربرگیرنده مطالب زیر است:

  • بررسی نسل چهارم گردشگری (گردشگری هوشمند)
  • مدیریت ارتباطات بین فرهنگی پایدار و تحولات جهانی
  • بررسی مفهوم سوادهای مورد نیاز برای تعاملات بین فرهنگی پایدار
  • تحولات رسانه‌ای در عصر جدید
  • بررسی ظرفیت‌های گردشگری به عنوان رسانه
  • گردشگری گرم و سرد
  • پساپست‌مدرنیسم و گردشگری
  • بررسی انواع سرمایه در گردشگری
  • مدیریت چابک؛ راهکار رویارویی با نسل چهارم گردشگری

 

 

گردشگری هوشمند (نسل چهارم گردشگری)

 

     تغییر ابزار در گردشگری هوشمند به ما این نوید را می‌دهد که از نسل چهارم گردشگری استقبال کنیم. جایی که به پایداری و تعالی اصیل گردشگری نزدیکتر می‌شویم. مگاترندها در هر صنعتی سه ویژگی اصلی دارند شامل: افق زمانی بهینه شده، دسترسی سریع به ابزارهای پیشرفت و میزان بالای تاثیرگذاری در کیفیت برنامه‌ها که در نسل چهارم گردشگری هر سه مورد به چشم می‌خورد. در گذشته رسانه‌ها در صنعت گردشگری نقش حمایتی داشتند و این نقش حمایتی در نسل چهارم گردشگری تبدیل به ابزار جدید و جز جدایی ناپذیر در گردشگری نسل چهارم شده است. تغییر رفتار گردشگران ناشی از تغییر ابزار در گردشگری نسل چهارم است. موضوعی که در این کتاب به آن می‌پردازیم تا بتوانیم از طریق مدیریت چابک (ترکیب اقتصاد، فرهنگ و رسانه) و مدیریت توسعه فردی سریعتر به هدف برسیم.

     همچنین تناقضات زیادی در زمینه استفاده از هوش مصنوعی در گردشگری وجود دارد. بهترین راه حل برای رویارویی با این تناقضات: مطالعه فرهنگی و ریشه‌ای در زمینه تحولات گردشگری و رسانه است. در این کتاب می‌توانید اطلاعات خوبی در زمینه نحوه تعامل و فرهنگ‌سازی با رسانه‌های جدید در گردشگری نسل چهارم و بررسی رفتار گردشگران را مطالعه کنید. تا به صورت ریشه‌ای ابن پدیده را مورد بررسی قرار دهید.

     همانطور که رسانه ها در عصر جدید روز به روز به مدد تکنولوژی قوی‌تر می‌شوند؛ به همان اندازه هم گردشگری به عنوان رسانه عصر جدید؛ روز به روز در حال قوی‌تر شدن است. و در این کتاب تئوری گردشگری گرم و سرد که برگرفته از تئوری رسانه های گرم و سرد مارشال مک لوهان است به تفصیل بررسی شده است تا بتوانیم بیشتر از گذشته با قدرت رسانه ها به ویژه گردشگری به عنوان رسانه ای از جنس نسل چهارم گردشگری بیشتر آشنا شویم.

 

پیشگفتار 9

مقدمه. 13

بخش اول: نسل چهارم گردشگری (گردشگری هوشمند)

فصل اول: بررسی نسل چهارم گردشگری (گردشگری هوشمند) 19

مقدمه. 19

گردشگری هوشمند. 20

محتوای فیلم در گردشگری هوشمند. 22

بررسی زوایای پنهان نسل چهارم گردشگری.. 23

ارتباط نسل چهارم گردشگری با سه نسل گذشته. 24

نسل اول گردشگری.. 25

نسل دوم گردشگری.. 25

نسل سوم گردشگری.. 25

ویژگی‌های نسل چهارم گردشگری.. 26

تغییر ابزار گردشگر و گردشگری در نسل چهارم گردشگری.. 26

رسیدن به یکپارچگی و وحدت بین گردشگری مجازی و گردشگری حقیقی.. 26

الگوگریزی گردشگری نسل چهارم در عین داشتن الگو. 27

احترام عمیق نسل چهارم گردشگری به زاویه دید انسان‌ها 27

غربالگری ویژگی خاص نسل چهارم گردشگری.. 27

ترکیب گردشگری مجازی و حقیقی در نسل چهارم گردشگری.. 28

تغییر در سبک‌های گردشگری نسل چهارم. 29

کمک به داشتن محیط زیست سبز در نسل چهارم گردشگری.. 29

تقویت صلح جهانی و کاهش خشونت‌ها در نسل چهارم گردشگری.. 30

مدیریت توسعه فردی ویژگی بارز نسل چهارم گردشگری.. 30

خلق ثروت در نسل چهارم گردشگری.. 31

درک جدید از ظرفیت‌های رسانه‌ای؛ ویژگی نسل چهارم گردشگری.. 31

نزدیک شدن به پایداری اصیل در گردشگری؛ محصول نسل چهارم گردشگری.. 31

سطوح مختلف گردشگری هوشمند به عنوان نسل چهارم گردشگری.. 32

سطح داخلی گردشگری هوشمند. 32

سطح خارجی گردشگری هوشمند. 33

سطح یکپارچه گردشگری هوشمند. 33

جمع‌بندی فصل اول.. 33

فصل دوم: مدیریت ارتباطات بین فرهنگی پایدار و تحولات جهانی.. 37

مقدمه. 37

زوایای مدیریت ارتباطات بین فرهنگی پایدار 38

فرهنگ... 40

مفاهیم مرتبط با واژه فرهنگ... 40

نقش فرهنگ در جوامع انسانی.. 40

ابهامات جهانی شدن در عصر ارتباطات و اطلاعات... 41

مفهوم و پیشینه جهانی شدن.. 43

از فرهنگ و جهانی شدن تا جهانی شدن و فرهنگ... 44

فرهنگ بومی یا منطقه‌ای.. 45

فرهنگ جهانی.. 47

فاصله فرهنگی.. 48

فرهنگ‌آموزی.. 49

شوک فرهنگی.. 49

هوش فرهنگی.. 50

جمع‌بندی فصل دوم. 51

فصل سوم: بررسی مفهوم سوادهای مورد نیاز برای تعاملات بین فرهنگی پایدار 55

مقدمه. 55

سواد. 55

سواد رسانه. 58

سواد رسانه‌های اجتماعی.. 59

سواد فرهنگی.. 61

سواد گردشگری.. 62

جمع‌بندی فصل سوم. 64

بخش دوم: گردشگری و رسانه

فصل چهارم: تحولات رسانه‌ای در عصر جدید. 67

مقدمه. 67

رسانه هوشمند. 69

رسانه اجتماعی به عنوان رسانه هوشمند. 71

رسانه اجتماعی و جهانی شدن.. 72

رسانه اجتماعی و قدرت اقناع. 73

رسانه اجتماعی و قدرت نفوذ. 74

اینستاگرام به عنوان رسانه اجتماعی هوشمند. 75

تشریح فضای اینستاگرام. 75

ویژگی‌‌ها و قابلیت‌های اینستاگرام. 79

متاورس و هوش مصنوعی.. 80

فیلم‌کوتاه به عنوان هنر - رسانه تعاملی.. 81

تاریخچه فیلم‌کوتاه 83

ویژگی‌های فیلم‌کوتاه 84

اثرات فیلم‌کوتاه در کیفیت زندگی انسان.. 85

جمع‌بندی فصل چهارم. 86

فصل پنجم: بررسی ظرفیت‌های گردشگری به عنوان رسانه. 87

مقدمه. 87

بررسی ظرفیت‌های گردشگری.. 88

کاهش نابرابری‌های اجتماعی.. 88

گردشگری به عنوان رسانه. 91

گردشگری در راستای توسعه پایدار 93

گردشگری کنونی؛ صنعتی سبز و پایدار 94

تکنولوژی و گردشگری.. 96

اهمیت تکنولوژی و رسانه‌های بهروز در گردشگری.. 99

رسانه و گردشگری از نگاه علم ارتباطات... 99

رسانه مجازی و گردشگری مجازی.. 101

واقعیت مجازی در گردشگری.. 104

فیلم و گردشگری.. 105

فیلم‌های کوتاه گردشگری تولید شده توسط کاربران در فضای مجازی.. 107

مزایای استفاده از فیلم در گردشگری.. 108

بازاریابی مقصد توسط محتوای تولید شده توسط کاربر. 108

راهنمایی گشت با استفاده از فیلم.. 109

تغییر برند و تصویر گردشگری با استفاده از رسانه فیلم.. 111

مالزی نمونه موفق استفاده از رسانه در تغییر برند گردشگری.. 112

جمع‌بندی فصل پنجم.. 114

فصل ششم: گردشگری گرم و سرد. 115

مقدمه. 115

تجزیه و تحلیل رسانه‌های گرم و سرد از دیدگاه مک لوهان.. 117

جوامع میزبان رسانه‌ها 118

رسانه‌های جمعی و آموزش غیر مستقیم از دیدگاه مک لوهان.. 120

تحلیل رسانه‌های گرم و سرد. 122

گردشگری گرم و سرد. 125

گردشگری گرم. 125

گردشگری سرد. 126

گردشگر گرم و سرد. 127

بررسی رفتار‌های گردشگر گرم. 127

بررسی رفتارهای گردشگر سرد. 128

مقاصد گردشگری گرم و سرد. 130

بررسی ظرفیت‌های مقاصد گردشگری گرم. 130

بررسی وضعیت مقاصد گردشگری سرد. 131

جمع‌بندی فصل ششم.. 131

بخش سوم: مدیریت چابک رمز موفقیت در نسل چهارم گردشگری

فصل هفتم: پساپست‌مدرنیسم و گردشگری.. 135

مقدمه. 135

دیدگاه‌های پست‌مدرن در گردشگری.. 136

دیدگاه‌های پساپست‌مدرن در گردشگری.. 138

تعریف مدینه فاضله در پست‌مدرن، پساپست‌مدرن و گردشگری.. 140

نقد و بررسی کتاب «آینده نزدیک» با توجه به گردشگری هوشمند. 144

زندگی روی صفحه نمایش در نسل چهارم گردشگری.. 144

«به اشتراک گذاشتن» فصل جدیدی از زندگی بشر. 145

«تعامل» واژه‌ای از جنس مدیریت چابک... 146

پرسشگری و زیر سوال رفتن مفروضات در دنیای گردشگری هوشمند. 146

جمع‌بندی فصل هفتم.. 150

فصل هشتم: بررسی انواع سرمایه در گردشگری.. 151

مقدمه. 151

مفاهیم کلیدی بوردیو. 153

تعریف میدان در نظریه بوردیو. 153

انواع سرمایه و مفهوم منش از دیدگاه بوردیو. 154

خشونت نمادین از دیدگاه بوردیو. 155

بازتولید اجتماعی و تغییر اجتماعی.. 156

تحلیل انواع سرمایه در علوم گردشگری از نگاه مدیریت چابک... 157

جمع‌بندی فصل هشتم.. 159

فصل نهم: مدیریت چابک؛ راهکار رویارویی با نسل چهارم گردشگری.. 161

مقدمه. 161

شرایط علی در گردشگری هوشمند. 162

پدیده محوری در گردشگری هوشمند. 166

شرایط مداخله‌گر در گردشگری هوشمند. 167

شرایط زمینه‌ای در گردشگری هوشمند. 167

راهبرد عمل در گردشگری هوشمند. 168

پیامدها در گرشگری هوشمند. 169

مدل شماتیک نهایی مستخرج از گردشگری هوشمند. 171

تحلیل مدل بر مبنای مدیریت چابک در گردشگری هوشمند. 172

جمع‌بندی فصل نهم.. 173

کتابنامه. 177

منابع فارسی.. 177

منابع انگلیسی.. 182

وبسایت‌ها 190

نویسنده دکتر لیلا باباخانی
ناشر ساکو
نوبت چاپ یکم
شابک 978-600-479-155-7
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۱۹۱
قیمت پشت جلد ۳۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۳۵۰,۰۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی
تاریخ ثبت در سایت ۱۱ بهمن ۱۴۰۲
شما میتوانید از طریق فرم زیر نظر خود را بیان نمایید:

نام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ و کوچک یکسان است)

دسته بندی موضوعی