کتاب ها » روزنامه نگاری نوین(جدید)/ کد 350

نویسنده محسن سلیمانی فاخر
ناشر ساکو
تعداد صفحات ۱۴۱
قیمت پشت جلد ۱۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۱۰۰,۰۰۰ تومان

کتاب «روزنامه‌نگاری نوین» درشش فصل، منطبق با سرفصل های دانشگاهی تدوین شده است و به طور خلاصه دربرگیرنده مطالب زیر است:

روزنامه‌نگاری نوین؛ مفاهیم و کلیات

طبقه‌بندی و زیر ساخت‌های روزنامه‌نگاری نوین

انواع نگارش و سبک‌های خبری در رسانه‌های نوین

عینیت‌سازی خبری و گرافیک در رسانه‌های نوین

اصول اخلاقی و ایده‌یابی در روزنامه‌نگاری نوین

فیلترهای خبری و چالش‌های رسانه‌های نوین

پیشگفتار 9

فصل 1: روزنامه‌نگاری نوین؛ مفاهیم و کلیات

مقدمه. 12

تاریخچه روزنامه‌نگاری نوین.. 13

رسانه. 13

کارکرد رسانه‌ها 14

انواع رسانه؛ مالکیت و مدیریت... 14

روزنامه‌نگاری نوین.. 15

انواع رسانه در روزنامه‌نگاری مدرن.. 17

روزنامه‌نگاری سایبر. 21

سایبر از نگاه نظریه‌پردازان رسانه. 22

منافع روزنامه‌های سایبر. 23

مراحل کار روزنامه‌نگار آنلاین.. 23

انواع بسترهای روزنامه‌نگاری آنلاین.. 23

انواع روزنامه‌نگاری سایبر (روزنامه‌نگاری مدرن). 23

سطوح دوسویه روزنامه‌نگاری سایبر. 24

مزایای روزنامه‌نگاری سایبر. 25

مهارت‌های روزنامه‌نگاری آنلاین.. 26

انواع روزنامه‌نگاری سایبر. 26

شکاف دیجیتال.. 27

کارکردهای رسانه‌های نوین.. 28

کارکرد مثبت... 28

کارکرد منفی.. 29

انواع منابع رسانه‌ای.. 29

منابع اصلی.. 29

منابع مستقل.. 30

منابع متضاد. 30

منابع دست دوم. 31

منابع نامشخص.... 31

منابع روزانه و غیر روزانه. 31

مخاطب در رسانه نوین.. 32

تغییرات مخاطبان رسانه‌های نوین.. 33

انواع مخاطبان بر اساس استفاده از رسانه‌ها 33

ابزار روزنامه‌نگاری چندرسانه‌ای.. 34

فراگیری رسانه‌های نوین.. 35

مفهوم تیراژ در روزنامه‌نگاری نوین.. 36

ابزارهای سودمند گوگل برای روزنامه‌نگاران نوین.. 36

فصل 2: طبقه‌بندی و زیر ساخت‌های روزنامه‌نگاری نوین

طبقه‌بندی روزنامه‌نگاری نوین.. 40

روزنامه‌نگاری شهروندی.. 40

روزنامه‌نگاری چندرسانه‌ای.. 42

دیتا ژورنالیسم یا روزنامه‌نگاری داده‌محور. 43

موبایل ژورنالیسم.. 46

رسانه و جامعه اطلاعاتی.. 48

همگرایی رسانه‌ای.. 48

دیدگاه‌های همگرایی رسانه. 49

فرایندهای همگرا شدن رسانه‌ها 50

زیرساخت‌های رسانه‌ای و ارتباطی.. 51

زیرساخت رسانه‌ای جهان.. 51

زیرساخت رسانه‌ای و ارتباطی ایران.. 51

زیرساخت‌های ارتباطی شرکت‌های رسانه‌ای.. 52

صنعت رسانه. 55

پلتفورم‌ها؛ چالش‌ها و چشم‌اندازها 55

اقتصاد رسانه و دوراندیشی ارتباطی.. 56

عوامل مؤثر در تغییرات ارتباطی.. 57

فصل 3: انواع نگارش و سبک‌های خبری در رسانه‌های نوین

خبر در روزنامه‌نگاری نوین.. 60

خبرنگاری بر بستر وب... 60

مراحل تهیه و ارائه اخبار. 61

طبقه‌بندی‌ خبر. 61

تفاوت روﻳﺪاد و ﺧﺒﺮ. 63

ارزش‌های خبری.. 63

عناصر خبری.. 66

رابطه عناصر خبری و ارزش‌های خبری.. 67

لید.. 67

انواع لید بر اساس عناصر خبری.. 68

طبقه‌بندی اصلی لید.. 68

قوانین لیدنویسی.. 69

تیتر. 69

قواعد نوشتن تیتر. 70

اجزای تیتر. 70

اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺗﻴﺘﺮ. 71

سبک‌های خبر نویسی.. 71

گزارش‌نویسی.. 76

تعریف گزارش.... 76

گزارش مناسب... 76

ساختارگزارش.... 76

تفاوت گزارش با برخی دیگر از شیوه‌های نوشتن.. 77

مراحل گزارش‌نویسی.. 77

انواع گزارش.... 78

طبقه‌بندی انواع گزارش.... 79

قالب‌های گزارشی آنلاین.. 79

قصه‌گویی مهمترین اصل روزنامه‌نگاری نوین.. 81

مقاله‌های مطبوعاتی.. 83

وظایف مقاله‌ها 84

انواع مقاله. 84

مصاحبه خبری.. 87

اهمیت مصاحبه خبرى.. 87

مقدمات مصاحبه خبرى.. 88

تعیین موضوع و هدف مصاحبه. 88

اهمیت سؤال در مصاحبه خبرى.. 88

نکات ضروری مصاحبه. 89

عنصر طلایی؛ نوشتن اشاره مؤثر مصاحبه. 90

مهارت‌های نوشتاری در رسانه‌های نوین.. 92

سبک نگارش در رسانه‌های نوین.. 92

ﮔﺬارﻫﺎ 93

خلاصه‌نویسی و استفاده از عنوان‌های فرعی.. 93

استفاده از چانک.... 94

خوانش صفحه‌های اینترنتی.. 94

لغت‌های کلیدی یا کلید واژگان.. 95

استفاده از لینک (پیوند). 95

نظرسنجی.. 95

فصل 4: عینیت‌سازی خبری و گرافیک در رسانه‌های نوین

عینیت‌سازی خبری.. 98

پیشینه عینیت در خبر. 99

متن و عکس در رسانه‌های نوین.. 100

گرافیک خبری در روزنامه‌نگاری سایبر. 100

گرافیک اطلاع‌رسان یا اینفوگرافیک.... 101

انواع گرافیک اطلاع‌رسان (اینفوگرافیک). 102

فصل 5: اصول اخلاقی و ایده‌یابی در روزنامه‌نگاری نوین

اصول اخلاقی روزنامه‌نگاران.. 108

استروترفینگ.... 111

بی‌اخلاقی رسانه‌ای.. 111

جانبداری در روزنامه‌نگاری.. 112

فریبکاری در رسانه. 113

ایده‌یابی و سوژه در روزنامه‌نگاری نوین.. 114

رسیدن به ایده‌ها 114

پروراندن ایده. 115

ویژگی‌های سوژه‌پردازان.. 116

ویژگی‌های یک سوژه خوب... 117

فصل 6: فیلترهای خبری و چالش‌های رسانه‌های نوین

نظریه‌های رسانه‌ای جهان.. 124

نظریه نظام اقتدارگرا 124

نظریه نظام کمونیستی.. 124

نظریه نظام لیبرال.. 125

نظریه نظام مسئولیت اجتماعی.. 125

دروازه‌بانی خبر. 126

خبرنگاران و فیلترهای خبری.. 126

دروازه‌بانان رسانه‌ها 127

معیار عبور خبر. 129

دروازه‌بانی خبری و دیگربینی.. 130

مفهوم گزینشگری.. 130

بررسی صحت اخبار آنلاین.. 131

رابطه بین روزنامه‌نگار و منبع خبر. 132

قابلیت دسترسی.. 133

قدرت منابع.. 134

توانایی تدارک اطلاعات مناسب... 134

نزدیکی اجتماعی و جغرافیایی.. 135

اهمیت طراحی رسانه‌های سایبر. 135

توانمندی‌های حیاتی برای برتری رسانه‌ای.. 136

ارائه پلتفورم‌های مختلف رسانه‌ای.. 137

بازارسازی.. 137

جامعه‌ساز. 137

کارگر معدن اطلاعات... 138

خبررسان کامل.. 138

کارآفرین.. 139

پتانسیل‌های رسانه‌های نوین.. 139

رسانه‌های نوین؛ چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی رسانه‌های‌ جمعی.. 140

چالش‌هاى جدید مخاطب... 141

چالش‌های تکثرگرایی رسانه‌های دیجیتال.. 141

چالش‌های بین روزنامه‌نگاران و جامعه‌شناسان.. 142

کتابنامه  144

نویسنده محسن سلیمانی فاخر
ناشر ساکو
نوبت چاپ یکم
شابک 978-600-90318-0-1
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۱۴۱
قیمت پشت جلد ۱۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۱۰۰,۰۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی
تاریخ ثبت در سایت ۵ آبان ۱۴۰۱
علی گفته است: به نظر می رسد کتاب جامع و کاملی است ..ممنون از نشر خوب ساکو


شما میتوانید از طریق فرم زیر نظر خود را بیان نمایید:

نام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ و کوچک یکسان است)

دسته بندی موضوعی