کتاب ها » مخاطب‌ شناسی /کد 346

نویسنده علی کنگاوری ملاحاجلو
ناشر ساکو
تعداد صفحات ۱۷۶
قیمت پشت جلد ۱۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۱۱۵,۰۰۰ تومان
 • کتاب «مخاطب شناسی» در سه بخش  و نه فصل، تدوین شده است و به طور خلاصه دربرگیرنده مطالب زیر است:
 •  
 • کلیات و مفاهیم
 • نظریه‌ها و رویکردهای مربوط به مخاطب
 • رویکردهای جمعیت‌شناختی مخاطبان
 • مخاطبان از نظر مؤلفه‌های اقتصادی
 • مخاطبان و ویژگی‌های فرهنگی
 • مخاطب‌شناسی با رویکرد سیاسی
 • مخاطبان بر اساس آموزه‌های روان‌شناختی
 • مخاطب‌شناسی بر اساس نوع رسانه
 • مخاطب‌شناسی در حوزه روابط عمومی

 

پیشگفتار 7

بخش نخست: کلیات، مفاهیم و رویکردهای نظری

فصل 1: کلیات و مفاهیم

مخاطب و ارتباط.. 12

مفاهیم مخاطب در گذر تاریخ.. 13

مخاطبان ابتدایی؛ دوره شفاهی.. 14

مخاطبان، بعد از صنعت چاپ.. 16

مخاطبان در عصر رسانه‌های نوین.. 17

تعاریف و مفاهیم مخاطب.. 19

مفهوم مخاطب از دیدگاه علم ارتباطات.. 19

مفهوم مخاطب از دیدگاه جامعه‌شناسی.. 20

مخاطب از دیدگاه روانشناسی.. 21

مخاطبان بر اساس مرزهای جغرافیایی.. 22

مخاطب در نگرش‌‌های سودجویانه و تبلیغاتی.. 23

مخاطب بر حسب فعال و منفعل بودن. 23

مخاطبان بر حسب کنترل منبع اطلاعات، زمان و موضوع. 24

اهمیت و ضرورت مخاطب‌شناسی.. 25

اهمیت مخاطب‌شناسی با رویکردی به سامانه‌های ارتباط.. 25

اهمیت مخاطب‌شناسی با رویکردی به پیام. 26

اهمیت مخاطب‌شناسی با رویکردی به گیرنده پیام. 27

نحوه شکل‌‌گیری و تحول در مخاطب.. 28

تحول و تطورِ مخاطب.. 29

فصل 2: نظریه‌ها و رویکردهای مربوط به مخاطب

نظریه‌ها 32

رویکردهای تأثیر رسانه بر مخاطبان. 33

مدل تأثیر مستقیم. 34

مدل تأثیر شرطی.. 35

مدل تأثیر انباشتی.. 36

مدل تأثیر شناختی.. 37

دسته‌بندی دیگر. 40

رویکردهای مربوط به مخاطب منفعل.. 40

رویکردهای مربوط به مخاطب فعال. 44

نظریه‌های مربوط به مخاطب فعال. 47

نگرش‌‌های مبتنی بر قدرت مشروط رسانه‌ها 50

رویکردهای نظری نوین و تأثیر رسانه‌ها بر مخاطبان. 52

کارکردهای اینترنت و آثار آن بر مخاطبان. 54

بخش دوم: مخاطب‌شناسی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و روانی

فصل 1: رویکردهای جمعیت‌شناختی مخاطبان

ویژگی‌های جمعیتی.. 60

جنسیت.. 60

سن.. 61

تحصیلات و آگاهی.. 62

دانش و اطلاعات تخصصی مخاطب.. 63

شغل و مخاطب‌شناسی.. 66

مخاطب‌شناسی و موقعیت جغرافیایی.. 67

شخصیت اجتماعی مخاطبان. 69

فصل 2: مخاطبان از نظر مؤلفه‌های اقتصادی

موقعیت اقتصادی مخاطبان. 72

رفتارشناسی.. 73

رفتارشناسی اقتصادی.. 74

فصل 3: مخاطبان و ویژگی‌های فرهنگی

ویژگی‌های فرهنگی مخاطبان. 78

مخاطبان بر اساس هنجارها وارزش‌‌‌‌ها 78

مخاطبان بر اساس اعتقاد و باور 80

مخاطبان بر اساس نگرش ‌‌دینی و مذهبی.. 82

مخاطبان بر اساس آموزه‌های اسلامی.. 83

مخاطب‌شناسی بر اساس ویژگی‌های قومی.. 85

قومیت‌های ایرانی و ارتباطات.. 91

مخاطبان قومی و توسعه جهانی ارتباطات.. 95

تحلیل تأثیر توسعه ارتباطات بر قومیت‌ها 97

فصل 4: مخاطب‌شناسی با رویکرد سیاسی

سیاست.. 100

فرهنگ و سیاست.. 101

رابطه فرهنگ با سیاست.. 101

فرهنگ سیاسی.. 102

انواع مخاطبان بر اساس فرهنگ سیاسی.. 103

مخاطبان خاص سیاسی در فضای تبادل اطلاعات و ارتباطات.. 109

کارگزاران سیاسی در تبادل با فضای عمومی اطلاعات.. 109

کارگزاران سیاسی به عنوان مخاطبان خاص در چرخه اطلاعات.. 110

فصل 5: مخاطبان بر اساس آموزه‌های روان‌شناختی

کلیات و تطور در روانشناسی.. 114

تعاریف روانشناسی.. 115

روانشناسی مخاطبان. 116

تحلیل شخصیت مخاطب.. 116

تحلیل هوشِ مخاطب.. 119

تحلیل ادراکِ مخاطب.. 120

عزت نفس مخاطب.. 125

بخش سوم: رسانه، مخاطب و روابط عمومی

فصل 1: مخاطب‌شناسی بر اساس نوع رسانه

مقدمه. 130

مخاطبان و رسانه‌ها 130

جایگاه و نقش مخاطبان در رسانه‌ها 134

رسانه‌ها 135

رسانه‌های جمعی.. 136

رسانه‌های نوشتاری.. 138

رسانه‌های شنیداری.. 141

رسانه‌های دیداری.. 143

فناوری‌های ارتباطی نوین.. 148

ویژگی‌های فناوری ارتباطی نوین.. 149

مخاطبانِ فناوری‌های نوین؛ چند رسانه‌‌ای.. 151

فصل 2: مخاطب‌شناسی در حوزه روابط عمومی

روابط عمومی.. 154

نقش روابط عمومی در سازمان. 155

ارتباطات و روابط عمومی.. 156

ضرورت ارتباطات و اطلاعات در روابط عمومی.. 156

روابط عمومی الکترونیک... 159

مخاطب‌شناسی در روابط عمومی.. 162

باورپذیری مخاطبان. 162

فرهنگ‌پژوهی مخاطبان. 163

نیازسنجی مخاطبان در روابط عمومی.. 163

مخاطب‌پژوهی زیبایی‌شناسانه. ظ164

مؤلفه‌های مرتبط با روابط عمومی کارآمد. 165

موانع و مشکلات.. 166

کتابنامه  168

نویسنده علی کنگاوری ملاحاجلو
ناشر ساکو
نوبت چاپ یکم
شابک 978-600-479-121-2
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۱۷۶
قیمت پشت جلد ۱۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۱۱۵,۰۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی
تاریخ ثبت در سایت ۲۴ شهریور ۱۴۰۰
شما میتوانید از طریق فرم زیر نظر خود را بیان نمایید:

نام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ و کوچک یکسان است)

دسته بندی موضوعی