کتاب ها » برنامه‌ریزی و بودجه در روابط عمومی/ کد 345

نویسنده زهره ابراهیمی
ناشر ساکو
تعداد صفحات ۱۳۶
قیمت پشت جلد ۱۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیشگفتار

امروز برنامه‌ریزی رکن اساسی در مدیریت است و هیچ کاری بدون تدوین یک برنامه مدون و مکتوب که در آن اهداف، راه‌های نیل به آنها و زمان‌بندی این طرح روشن شده باشد، انجام نمی‌گیرد. در روابط عمومی نیز که یکی از ارکان آن «برنامه‌ریزی» است، این موضوع اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. روابط عمومی لزوماً باید با یک «برنامه عمل» مدون راه خود را به سمت اهداف معین پیش گیرد و حتی برای امور پیش‌بینی نشده و بحران‌های اجتماعی بالقوه، فکر و برنامه قبلی داشته باشد. برای انجام برنامه‌ریزی باید از یک سو عناصر اصلی حوزه کار روابط عمومی را مشخص کرد و از طرف دیگر اهداف سازمان و انواع مخاطبان سازمان را در نظر گرفت و آنگاه با توجه به ویژگی‌های هر یک از اقشار خاص مخاطبان ضمن لحاظ کردن این اهداف در قالب‌ها و مجاری مناسب، القای فکر کرد و به عبارتی، پیامی را تدوین و ارائه کرد.

بودجه‌بندی و تعیین هزینه‌ها، نتیجه فرایند برنامه‌ریزی ساختاری است و به این ترتیب سازمان‌ها برای حمایت از فعالیت‌ها در زمینه برنامه‌ریزی نیاز به بودجه دارند که این امر باید با توجه به کوچک‌ترین فعالیت‌ها و موانع مربوط به منابع بودجه و حفاظت و استفاده بهینه از منابع جدید صورت گیرد. بدیهی است قبل از هر گونه برنامه‌ریزی درخصوص بودجه‌بندی نیاز به انجام مطالعات میدانی وسیع است. پس از مطالعات وسیع نیاز به انتخاب کانال‌ها و مجاری ارتباطی است تا با توجه به شرایط مختلف جامعه و مخاطبان و همچنین برآورد تخصص‌های مختلف اقدام به انتخاب وسیله یا مجرای ارتباطی برای دستیابی به اهداف مورد نظر سازمان است.

نکته آخر اینکه به بودجه باید به مثابه ابزاری نگریست که با آن می‌توان هزینه‌های هر یک از فعالیت‌ها را محاسبه و به منظور شناسایی کاری که باید انجام شود آن را کنترل کرد.

در پایان ضمن تشکر از حمایت و راهنمایی‌های آقای غلامی مدیر انتشارات ساکو در تألیف کتاب، خواهشمند است برای ارتقای سطح کیفی کتاب در چاپ‌های بعدی، نظرات و پیشنهادهای سازنده خود را با انتشارات ساکو یا به آدرس ایمیل Ebrahimi_zohreh@yahoo.com در میان بگذارید.

زهره ابراهیمی

تابستان 1400    

کتاب « برنامه‌ریزی و بودجه در روابط عمومی » درسه  فصل، منطبق با سرفصل های دانشگاه جامع علمی کاربردی تدوین شده است و دربرگیرنده مطالب زیر است:

  •  برنامه‌ریزی
  • بودجه
  • روابط عمومی- برنامه‌ریزی و بودجه

 

پیشگفتار 8

فصل 1: برنامه‌ریزی

مقدمه. 10

برنامه. 11

برنامه‌ریزی.. 12

تفاوت برنامه و برنامه‌ریزى.. 13

اهداف برنامه‌ریزی.. 13

فرآیند برنامه‌ریزی.. 14

ابعاد برنامه‌ریزی سازمانی.. 14

سطح برنامه‌ریزی.. 15

زمان برنامه‌ریزی.. 15

قلمرو برنامه‌ریزی.. 16

استمرار برنامه‌ریزی.. 16

انواع برنامه‌ریزی.. 17

دیدگاه‌های برنامه‌ریزی.. 18

برنامه‌ریزی از داخل به خارج و برنامه‌ریزی خارج به داخل.. 18

برنامه‌ریزی از بالا به پایین و برنامه‌ریزی از پایین به بالا. 19

برنامه‌ریزی بر مبنای هدف.. 20

برنامهریزی بر مبنای استثنا 22

برنامهریزی اضطراری.. 22

برنامه‌ریزی اقتضایی.. 22

فصل 2: بودجه

مقدمه. 24

بودجه. 24

تعاریف بودجه. 25

تاریخچه بودجه‌ریزی در ایران. 28

ضرورت بودجه. 29

اصول بودجه. 30

اصل 1: سالانه بودن. 30

اصل 2: وحدت.. 31

اصل 3: جامع بودن (جامعیت) 32

اصل 4: تفصیل (شاملیت) 32

اصل 5: تخصیص... 33

اصل 6: شفافیت.. 33

اصل 7: تعادل بودجه. 33

اصل 8: انعطاف‌پذیری.. 33

مراحل بودجه. 34

تهیه و تنظیم بودجه سالانه. 34

تدوین بودجه. 34

تصویب بودجه. 35

اجرای بودجه. 36

کنترل، نظارت و حسابرسی.. 36

انواع بودجه‌بندی.. 37

طبقه‌بندی بودجه بر مبنای زمان. 38

طبقه‌بندی بودجه بر مبنای کارکرد. 38

طبقه‌بندی بودجه بر مبنای انعطاف‌پذیری.. 39

ارتباط بودجه با انواع شاخص‌ها 39

ارتباط بودجه با فرایند مدیریت.. 39

ارتباط بودجه با برنامه‌ریزی.. 40

ارتباط بودجه و سازماندهی.. 41

ارتباط بودجه و هماهنگی.. 42

ارتباط بودجه با کنترل. 43

ارتباط بودجه و بخش‌های برنامه. 43

روش‌های تهیه و تنظیم بودجه - روش‌های بودجه‌ریزی.. 44

روش‌های پیش‌بینی درآمدها 44

روش‌های برآورد هزینه‌ها (طرف دیگر بودجه) 46

موانع و محدودیت‌های بودجه در ایران. 59

بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی بدون برنامه. 59

حاکم بودن نظام مالی سنتی.. 59

عدم توجه به بار مالی ناشی از فعالیت‌های فعلی بر هزینه‌های آتی دولت.. 59

عدم ارتباط بودجه با نظام اداری.. 60

توجیه نادرست مصرف اعتبارات بودجه‌ای.. 60

عدم کنترل اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها (عدم نظارت عملیاتی) 60

ناهماهنگی میان منابع و مصارف.. 60

کمبود و نارسایی‌ فرم‌ها و دستورالعمل‌های بودجه. 61

عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی در تهیه و تنظیم بودجه. 61

عدم دقت در برآورد دقیق مصارف.. 61

جدایی نظام تهیه بودجه از نظارت مالی و عملیاتی.. 62

عدم توجه به هزینه فرصت از دست رفته امکانات دستگاه‌های اجرایی.. 62

محدودیت زمانی جهت هزینه نمودن به علت تأخیر در مبادله موافقت‌نامه‌ها 62

فصل 3: روابط عمومی- برنامه‌ریزی و بودجه

روابط عمومی.. 64

تاریخچه روابط عمومی.. 64

تعاریف روابط عمومی.. 65

وظایف روابط عمومی.. 66

ویژگی‌های روابط عمومی.. 67

ویژگی‌های کارکنان روابط عمومى.. 68

برنامه‌ریزی در روابط عمومی.. 70

ساختار تشکیلاتى روابط عمومی.. 72

چگونگی تنظیم چارت تشکیلاتی.. 72

تدوین برنامه روابط عمومی.. 73

اهداف.. 74

پیام‌های ارتباطی.. 74

تدوین برنامه. 74

تکنیک‌های ارتباط.. 76

فعالیت‌های روابط عمومی.. 77

ارتباطات درون سازمانی.. 78

ارتباطات برون‌سازمانی.. 79

بودجه در روابط عمومی.. 94

فرایند بودجه‌بندی و تعیین هزینه‌ها و کنترل بودجه. 94

چگونگی تنظیم بودجه برای یک روابط عمومی.. 96

وظایف مدیریت روابط عمومی در زمینه اطلاعات بودجه‌ای.. 99

طراحی جدول زمان‌بندی در روابط عمومی.. 101

برنامه زمان‌بندی فعالیت‌های روابط عمومی در بودجه‌بندی.. 101

استفاده از جدول زمان‌بندی فعالیت‌ها برای بودجه‌بندی.. 102

بودجه‌بندی فعالیت‌های روابط عمومی.. 105

جدول بودجه‌بندی روابط عمومی.. 105

پیوست... 111

پیوست یک: آشنایی با طبقه‌بندی مشاغل و وظایف افراد و سازمان. 112

پیوست دو: آشنایی کلی با نظام تشکیلاتی کشور 122

کتابنامه. 130

نویسنده زهره ابراهیمی
ناشر ساکو
نوبت چاپ یکم
شابک 978-600-479-130-4
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۱۳۶
قیمت پشت جلد ۱۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۱۰۰,۰۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی
تاریخ ثبت در سایت ۷ شهریور ۱۴۰۰
شما میتوانید از طریق فرم زیر نظر خود را بیان نمایید:

نام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ و کوچک یکسان است)

دسته بندی موضوعی