کتاب ها » مقدمه‌ای بر روانشناسی (روانشناسی پیش) کد342

کتاب مقدمه‌ای بر روانشناسی (روانشناسی پیش) کد343

(1 رای)
نویسنده دکتر طاهره محمودیان
ناشر ساکو
تعداد صفحات ۱۷۵
قیمت پشت جلد ۱۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۱۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب « مقدمه‌ای بر روانشناسی (روانشناسی پیش)» در نه  فصل، کاملا منطبق با سرفصل های دانشگاهی تدوین شده است و دربرگیرنده مطالب زیر است:

  کلیات روانشناسی  

  مکتب‌های روانشناسی  

  روش‌های تحقیق در روانشناسی 

  پایه‌های زیستی رفتار   

  عوامل مؤثر بر رفتار  

  یادگیری و شرطی‌سازی  

  انگیزش و هیجان  

  احساس و ادراک  

  شخصیت  

مقدمه

به نام خداوند جان آفرین                                           حکیم سخن بر زبان آفرین

دانش رو به رشد روانشناسی با رویکرد مطالعه روان و عملکرد ذهن قدمتی به درازای تاریخ بشریت دارد. با توجه به اینکه در ادیان الهی خصوصاً دین مبین اسلام انسان فراتر از قالب محدود تن تعریف شده است، در فرموده‌های زعمای دین علم شناخت خود، بالاترین جایگاه را دارا می‌باشد.                                                                                              انفع العلم، معرفه‌النفس

(امیرالمؤمنین علی‌بن ابیطالب (ع) ـ غررالحکم و دررالکلم)

در دانش ایرانی فلسفه علم‌النفس و علم‌الابدان کاملاً عجین بوده و حکمای افتخارآفرین ایران‌زمین در این باب سخن‌ها گفته‌اند ازجمله نگرش‌های صائب روانشناسانة مولوی در دانش روز جهانی کاملاً شناخته شده و الهام‌بخش بسیاری از دانشمندان صاحب‌نام جهان می‌باشد.

با رشد علوم بشری و انقلاب صنعتی دانش روانشناسی به صورت علم تجربی با سرعت بسیار شروع به شکوفایی نموده و اکنون به عنوان یکی از گسترده‌ترین دانش‌های روز دارای شاخه‌های متعدد تخصصی به صورت نظری و آزمایشگاهی می‌باشد.

با توجه به فراگیر بودن این دانش عظیم بر آن شدم تا برای دانشجویان بسیاری که نیازمند ورود به این علم می‌باشند امکان و مجالی هرچند مختصر فراهم آید:

«آب دریا را اگر نتوان کشید                                  هم به قدر تشنگی باید چشید» (مولوی)

کتابی که پیش‌روی شماست؛ می‌کوشد با نوشتار روان در عین سادگی گفتار ورود آگاهانة دانش‌پژوه را به این علم تسهیل نماید و با پرهیز از تاریخچه‌های غیرکاربردی و کنار گذاشتن حاشیه‌های معلوّل بر اصلی‌ترین مطالب مورد اشاره در انتهای هر فصل تأکید نماید.

تلاش مؤلف بر این بوده است تا کتاب برای تمام رشته‌ها گویا و کاربردی بوده و قادر باشد سیر مؤثری را در هر فصل برای خواننده ایجاد کند. در این راه برای تمام دانش‌پژوهان ارجمند توفیق الهی و بینش خردمندانه آرزومندم.

    دکتر طاهره محمودیان       

 

مقدمه. 6

فصل 1: کلیات روانشناسی

تعریف روانشناسی.. 8

تاریخچه روانشناسی.. 8

تاریخچه روانشناسی در ایران. 11

روانشناسی به عنوان یکی از علوم طبیعی ایران. 11

روانشناسی ایران از دهه (1340) به بعد. 11

روانشناسی ایران در دهه‌های اخیر. 12

رشته‌های روانشناسی.. 12

زیست‌روانشناسی.. 13

روانشناسی بالینی.. 13

روانشناسی رشد. 13

روانشناسی قانونی.. 14

روانشناسی صنعتی – سازمانی.. 14

روانشناسی مصرف.. 15

روانشناسی شخصیت.. 15

روانشناسی اجتماعی.. 15

روانشناسی تحصیلی.. 16

روانشناسی تربیتی.. 16

روانشناس خانواده 16

روانشناس جنایی.. 17

روانشناس نظامی.. 17

خلاصۀ فصل اول. 18

فصل 2: مکتب‌های روانشناسی

مکتب‌های روانشناسی.. 22

ساختگرایی.. 22

کنشگرایی.. 22

گشتالت‌گرایی.. 23

روانکاوی.. 23

انسان‌گرایی.. 24

رفتارگرایی.. 24

شناخت‌گرایی.. 25

رویکردهای نوین روانشناسی.. 25

خاستگاه رویکردهای روانشناختی.. 27

رویکرد شناختی.. 28

رویکرد روانکاوی.. 29

رویکرد پدیدارشناختی.. 31

رویکرد زیست‌شناختی.. 32

رویکرد رفتاری.. 33

رویکردهای میان‌رشته‌ای.. 35

علم عصب‌نگر شناختی.. 35

علم شناخت‌نگر. 37

روانشناسی تکاملی.. 39

روانشناسی فرهنگ‌نگر. 40

پیوند رویکردهای روانشناختی با رویکردهای زیست‌شناختی   42

مفهوم کاهشگری.. 42

خلاصه فصل دوم. 43

فصل 3: روش‌های تحقیق در روانشناسی

روش تحقیق روانشناسی.. 46

روش علمی مطالعة رفتار 47

طرح آزمایش... 48

اندازه‌گیری.. 48

روش همبستگی.. 49

ضریب همبستگی.. 50

کاربرد ضریب همبستگی.. 53

تفاوت روش آزمایشی و همبستگی.. 53

روش مشاهده 54

مشاهده مستقیم. 54

مشاهده غیرمستقیم. 56

روش شرح حال‌نگاری.. 57

خلاصه فصل سوم. 58

فصل 4: پایه‌های زیستی رفتار

دستگاه عصبی.. 60

نخاع. 60

مغز. 61

دستگاه عصبی کناری.. 62

دستگاه عصبی بدنی.. 62

دستگاه عصبی خودکار 63

دستگاه غدد درون‌ریز. 63

غده هیپوتالاموس... 64

غده هیپوفیز. 66

غده فوق کلیوی.. 67

غده تیروئید. 69

ویژگی‌های نورون (یاخته عصبی) 70

نورون و عصب.. 70

طرح کلی نورون. 71

سیناپس‌... 72

شکل و اندازه نسبی نورون‌ها 72

پیک‌های عصبی.. 73

استیل‌کولین (ACh) 74

نور اپی‌نفرین (NE) 74

اپی نفرین.. 75

اسید گاما آمینوبوتیریک (GABA) 75

سروتونین.. 75

دوپامین.. 76

گلوتامات.. 76

خلاصه فصل چهارم. 77

فصل 5: عوامل مؤثر بر رفتار

مقدمه. 80

روش‌های بررسی ارثی بودن صفات.. 80

سرشت و تربیت.. 81

بررسی دوقلوها (همزادان) 81

انواع دوقلوها 82

تأثیر عوامل محیطی بر عوامل ژن‌ها 83

نقش توارث و بیماری‌های روانی.. 84

خلاصه فصل پنجم. 86

فصل 6: یادگیری و شرطی‌سازی

یادگیری.. 88

شرطی شدن کلاسیک... 89

محرک‌ها و پاسخ‌ها در شرطی شدن کلاسیک... 90

ایجاد بازتاب شرطی.. 91

خاموشی و بهبود خودبه خودی.. 92

تعمیم و تمیز. 93

کاربردهای شرطی شدن کلاسیک... 94

شرطی شدن عامل یا کنشگر. 94

ادوارد ثرندایک... 95

قانون اثر. 95

بی.اِف.اسکینر. 95

چگونگی مطالعه رفتار عامل به وسیله اسکینر. 96

انواع تقویت‌کننده‌ها 97

خاموشی و بهبود خودبه خودی در شرطی شدن عامل   98

برنامه‌های تقویت.. 99

پاداش و تنبیه. 101

یادگیری‌های شناختی.. 103

یادگیری از راه بینش... 103

یادگیری پنهان. 104

یادگیری مشاهده‌ای.. 104

خلاصه فصل پنجم. 106

فصل 7: انگیزش و هیجان

تعریف انگیزش... 110

طبقه‌بندی انگیزه‌ها 110

انگیزش و نظریه تعادل حیاتی.. 111

دما و تعادل حیاتی.. 112

انگیزه‌های فیزیولوژیک... 113

انگیزه‌های اجتماعی یا ثانویه. 118

هیجان. 120

واکنش‌های فیزیولوژیک هیجان. 120

جلوه‌های چهره در هیجان. 121

پیام‌رسانی جلوه‌های هیجانی.. 122

شدت هیجان‌ها 124

موضع‌یابی هیجان‌ها در مغز. 125

خلاصه فصل ششم. 127

فصل 8: احساس و ادراک

تعریف احساس... 130

حس بینایی.. 131

دستگاه بینایی.. 131

تصویرسازی در چشم. 132

دید نور 134

حس شنوایی.. 136

امواج صوتی.. 136

حس بویایی.. 138

دستگاه بویایی.. 139

احساس شدت و کیفیت.. 140

حس چشایی.. 141

دستگاه چشایی.. 142

احساس شدت و کیفیت.. 142

مناطق چشایی.. 143

حس لامسه (بساوایی) 143

فشار 143

دما 144

درد. 144

تعریف ادراک.. 145

عوامل مؤثر در ادراک.. 146

خطای ادراک.. 152

خلاصه فصل هفتم. 154

فصل 9: شخصیت

تعریف شخصیت.. 158

شکل‌گیری شخصیت.. 159

تجربه‌های مشترک.. 159

تجربه‌های اختصاصی.. 161

تأثیر عوامل زیستی.. 162

رویکرد و صفات.. 164

تیپهای بدنی از دیدگاه کرچمر و شلدون. 164

انتقادات از سنخ‌شناسی.. 167

فیزیولوژی بدن. 167

رویکرد روانکاوی.. 168

رویکرد رفتاری.. 171

رویکرد پدیدارشناختی.. 172

ارزیابی شخصیت.. 173

خلاصه فصل هشتم. 177

کتابنامه  178

نویسنده دکتر طاهره محمودیان
ناشر ساکو
نوبت چاپ یکم
شابک 978-600-479-117-5
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۱۷۵
قیمت پشت جلد ۱۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۱۳۰,۰۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی
تاریخ ثبت در سایت ۷ تیر ۱۴۰۰
شما میتوانید از طریق فرم زیر نظر خود را بیان نمایید:

نام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ و کوچک یکسان است)

دسته بندی موضوعی