کتاب ها » دانش خانواده (با رویکرد اسلامی و روان‌شناختی)/ کد 342

نویسنده سیمین سادات وهاب‌زاده مقدم و سیما سادات وهاب‌زاده مقدم
ناشر ساکو
تعداد صفحات ۱۲۰
قیمت پشت جلد ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۳۰,۰۰۰ تومان

پیشگفتار

خانواده، یکی از نهاد‌های مهم جامعه بشری است که زیربنایی‌ترین و اولین نهاد اجتماعی به شمار می‌رود خانواده مناسب‌ترین نظام برای تأمین نیازهای مادی، روانی و معنوی بشر بوده و بهترین بستر را برای تأمین امنیت و آرامش روانی اعضا پرورش نسل جدید و اجتماعی کردن فرزندان و برآورد ساختن نیازهای عاطفی افراد فراهم نموده است. با این حال در عصر حاضر نظام خانواده دچار مشکلات و چالش‌های اساسی گردیده و حتی گاه اساس و تمامیت آن نیز زیر سوال رفته است.

ادیان الهی نیز به جهت نقش مهم خانواده در اخلاق و معنویت انسان‌ها، آموزه‌های مهمی در این زمینه ارائه کرده‌اند و در همین راستا آخرین دین الهی یعنی اسلام، در ابعاد مختلف زندگی خانوادگی، دستورها و آموزه‌های مفیدی ارائه کرده است.

تعالیم اسلام درباره چگونگی روابط اعضای خانواده و به عبارتی حقوق و مسئولیت‌های متقابل آنها، توصیه‌های الزامی و اخلاقی فراوانی دارد.

سخنان معصومان (ع) و سیره خانوادگی آنان ظرایف رفتاری جالب توجهی در بردارد که هر چند جزیی به نظر می‌رسد، گاه در تحکم پایه‌های خانواده نقش اساسی دارد.

در این کتاب حاضر، مباحث خانواده را با تعریف خانواده، ازدواج و مقدمات آن، مطرح کردیم و سپس به آثار روان‌شناختی ازدواج و روابط اعضا‌ی خانواده پرداختیم. امید است که این نوع نوشتار بتواند اصلی‌ترین مسائل زندگی را پوشش دهد و مؤثر برای نسل جوان و تحکم خانواده باشد.

 

                                                                                                           مولفان

                        تابستان 1399

کتاب « دانش خانواده (با رویکرد اسلامی و روان‌شناختی)» درشش فصل، کاملا منطبق با سرفصل های دانشگاهی تدوین شده است و دربرگیرنده مطالب زیر است:

  • اصول فرآیند آشنایی پیش از ازدواج
  • خانواده
  • تحکیم خانواده
  • تزلزل و فروپاشی خانواده
  • فرزندآوری و فرزندپذیری
  • تعاریف و کلیات جمعیت‌شناسی

 

پیشگفتار. 7

فصل 1: اصول فرآیند آشنایی پیش از ازدواج

آشنایی قبل از ازدواج.. 10

پرسیدن تا شناخت کامل... 10

تمرکز در نشانه‌های هشداردهنده. 11

تأخیر و تأمل در سازش..... 11

عدم تسلیم به نیازهای جنسی... 11

جذابیت و محبت مقدم بر تفاهم.. 12

دل بستن به تغییر و کم شدن مشکلات پس از ازدواج  12

عدم تسلیم به کشش‌های مادی و ظاهری... 12

مقدم شمردن تفاهم بر تعهد.. 12

اهمیت دادن به تردیدها 13

علت ازدواج.. 13

ارتباط با خود واقعی... 13

ازدواج و اهمیت آن.. 15

مفهوم ازدواج.. 16

اهداف نادرست ازدواج.. 17

فرار از تنهایی... 18

فرار از موقعیت خانواده. 18

ارضای نیاز‌های جنسی... 18

آثار و اهداف مثبت ازدواج.. 19

ایجاد محیطی خصوصی برای آرامش و آسایش..... 19

تأمین نیاز‌های جنسی... 19

دوستی و محبت و عشق و آرامش روانی... 20

تکمیل و تکامل... 20

تولد فرزند و بقای نسل و سلامت آن.. 20

سلامت و امنیت فردی و اجتماعی... 21

بهبود وضع اقتصادی... 22

جلوگیری از بروز انواع اختلالات و بیماری‌های روانی و عصبی  22

پیشگیری از بروز انواع بیماری‌های جسمی... 22

حفظ انساب... 23

بازداشتن از گناه. 23

معیارهای انتخاب همسر. 24

کفویت.... 24

وفاداری به همسر. 24

سلامت جسمی و روانی... 25

منبع درآمد و شغل مناسب.... 25

داشتن نیت و اراده برای تشکیل خانواده. 25

وضعیت ظاهر. 25

سن... 26

رشد اجتماعی... 26

رشد تحصیلی... 26

هماهنگی روان‌شناختی... 26

صبر. 27

زمان مناسب ازدواج.. 27

مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی به نیاز‌های جسمی، روحی و عاطفی همسر  27

بررسی اختلاف سنی زوجین با یکدیگر و زوجین با فرزندشان  29

دلایل تأخیر در ازدواج.. 30

عدم تمایل جوانان به ازدواج.. 30

روابط آزاد. 30

دلایل تأخیر در ازدواج از نگاه دختران و پسران.. 31

پیامد‌های تأخیر در ازدواج.. 31

محور اول: عوامل فرهنگی... 31

محور دوم: عوامل اجتماعی... 32

محور سوم: عوامل اقتصادی... 32

عواقب ازدواج دیر هنگام. 34

وظیفه زن و شوهر. 34

نیاز‌های اساسی مردان در روابط زناشویی... 35

اعتماد. 35

پذیرش..... 36

تشکر. 36

تحسین... 36

تأیید.. 36

تشویق... 36

مراقبت از ازدواج.. 37

ازدواج‌های موفق... 37

ازدواج سرچشمه آرامش..... 37

خودآزمایی فصل اول.. 39

فصل 2: خانواده

خانواده. 42

تعریف خانواده. 42

اسلام و خانواده. 42

نظام خانواده در اسلام. 42

انواع خانواده از دیدگاه اسلام. 43

انواع خانواده. 43

خانواده گسترده و خانواده هسته‌ای... 43

خانواده کامل و خانواده ناقص (تک همسر) 44

خانواده‌های چند همسری... 45

خانواده‌های ازدواج موقت.... 46

هم‌خانگی یا زندگی مشترک بدون ازدواج.. 47

کارکردهای خانواده. 47

دگرگونی و کارکردهای خانواده. 48

دگرگونی در ساختار خانواده. 49

درمانگری کیفیت زندگی... 50

راهبردهای عملی درمانگری کیفیت زندگی... 51

حق و تکلیف.... 51

وظایف مرد. 52

پرداخت نفقه. 52

تأمین و توسعه زندگی... 52

آراسته و پاکیزه بودن.. 53

معاشرت نیکو. 53

حقوق شوهر. 54

ارضای نیاز جنسی... 54

حق نظارت بر رفت و آمدها 54

حق انتخاب محل سکونت.... 54

وظایف اخلاقی والدین نسبت به فرزندان.. 55

آموزش رفتارها و روحیات صحیح اخلاقی... 55

اهمیت دادن به تربیت فرزندان.. 56

احساس مسئولیت‌پذیری نسبت به فرزندان.. 57

شخصیت دادن به فرزندان.. 58

آشنا کردن فرزندان با تکالیف دینی... 59

آشنا کردن فرزندان با فریضه نماز. 59

الگو دادن به فرزندان.. 60

خودآزمایی فصل دوم. 62

فصل 3: تحکیم خانواده

عوامل استحکام خانواده. 64

رعایت و پایبندی به موازین شرعی... 64

قناعت.... 64

عفو و گذشت.... 65

نادیده گرفتن مسایل کوچک..... 65

احترام نهادن.. 66

مهرورزی به خانواه. 66

آفات خانواده. 66

عدم شناخت و آگاهی به اصول زندگی مشترک.... 67

سست شدن باورهای مذهبی... 67

عدم صداقت و فریبکاری... 67

بی‌توجهی به نیازهای همسر و فرزندان.. 68

دخالت‌های ناروای اطرافیان.. 68

مسائل اقتصادی و مالی... 68

بی‌بند و باری... 69

سلطه‌گرایی شوهر یا زن.. 69

تجمل‌گرایی... 70

خودآزمایی فصل سوم. 71

فصل 4: تزلزل و فروپاشی خانواده

تزلزل خانواده. 74

عوامل فروپاشی خانواده. 74

عوامل روان‌شناختی... 74

سکوت و کم‌حرفی... 75

سخت‌گیری و سهل‌گیری‌... 75

بی‌توجهی... 75

حسادت‌... 75

بی‌احترامی به خانواده همسر. 76

بحث و جدل.. 76

زمینه‌های تزلزل و فروپاشی نظام خانواده از دیدگاه اسلام  76

عدم همفکری زن و شوهر. 76

افشای اسرار خانواده. 76

سوءظن... 77

بدبینی... 78

دروغگویی... 78

عدم توجه به زمینه‌های اختلاف... 79

تنگ نظری در رفاه خانواده. 80

روش برخورد با مشکلات و معضلات در زندگی... 80

آموزش زوجین... 80

شناخت مشکلات... 81

توجه به اصل مشورت و کسب توافق در خانواده. 81

توجه به مشکلات دیگران.. 82

توجه به نتایج مثبت مشکلات... 82

ایمن‌سازی خانواده در حوزه روابط همسر. 82

ایمن‌سازی خانواده از آسیب‌.... 83

ترمیم خانواده‌های آسیب‌زا 84

سوءظن در روابط همسران.. 87

عوامل پیدایش سوءظن بین زن و شوهر. 87

انحلال خانواده. 88

طلاق... 88

عوامل طلاق... 88

اقسام طلاق... 89

طلاق و فسخ.. 89

علل طلاق... 89

ازدواج‌های رمانتیک..... 89

ازدواج به میل دیگران.. 90

نداشتن شناخت کافی از یکدیگر. 90

مسائل رفتاری و شخصیتی... 90

گذشت نکردن.. 90

عدم مسئولیت‌پذیری... 90

بدزبانی... 91

روابط سرد بین زوجین... 91

روابط جنسی نامناسب.... 91

بی‌اعتمادی... 91

عدم احساس امنیت.... 91

راهکارهای کاهش طلاق... 91

خودآزمایی فصل چهارم. 93

فصل 5: فرزندآوری و فرزندپذیری

فرزند، ‌زینت و نور چشم والدین... 96

اهمیت فرزندآوری در اسلام. 96

سبب ثواب و بخشش گناهان.. 96

عامل شکوفایی عواطف.... 96

شادابی خانواده‌های پر جمعیت.... 97

باعث تداوم حیات خانواده. 97

حس مفید بودن.. 97

آسیب تک فرزندی و کم‌فرزندی... 97

پر توقع شدن فرزند.. 97

تربیت ناصحیح.. 97

امر و نهی‌های زیاد والدین... 98

لجبازی کودکان.. 98

پرخاشگری... 98

جاه طلبی... 98

انزواطلبی... 98

نداشتن قدرت حل مشکلات... 99

فراگیری مهارت‌های کمتر. 99

خجالتی بودن.. 99

باروری هدیه‌ای از سوی خدا به بندگان شایسته. 99

آداب قبل از بارداری... 100

رفتار و اندیشه پدر و مادر در قبل از آمیزش..... 100

تربیت فرزندان.. 100

آداب دوران بارداری... 100

فضای معنوی و آرام خانواده. 101

رضایت مادر از جنین... 101

صدقه. 101

آداب پس از تولد.. 101

اذان و اقامه دادن در گوش نوزاد. 102

تحینک یا کام برداشتن... 102

پوشش نوزاد. 102

تبریک و دعا 102

نام نیک..... 103

عقیقه. 103

ختنه. 104

اصول تربیت فرزند.. 104

تربیت کودک در هفت سال اول.. 104

تربیت کودک در هفت سال دوم (14-7سالگی) 105

تربیت کودک در هفت سال سوم (21-14 سالگی)
.. 106

خودآزمایی فصل پنجم.. 107

فصل 6: تعاریف و کلیات جمعیت‌شناسی

جمعیت.... 110

انواع جمعیت.... 110

تعریف جمعیت‌شناسی... 110

روند جمعیت جهان.. 111

ساخت و ترکیب جمعیت.... 111

توزیع سنی جمعیت.... 111

منابع اطلاعات جمعیتی... 112

حرکات جمعیت.... 113

ناباروری و راه‌های درمان آن.. 114

نکات مهم مربوط به بررسی زن نابارور. 114

علل ناباروری... 115

درمان عوامل ایمونولوژیک و سرویکال.. 115

روش‌های درمان ناباروری... 116

عوارض درمان ناباروری: 116

خودآزمایی فصل ششم.. 117

کتابنامه  118

نویسنده سیمین سادات وهاب‌زاده مقدم و سیما سادات وهاب‌زاده مقدم
ناشر ساکو
نوبت چاپ یکم
شابک 978-600-479-104-5
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۱۲۰
قیمت پشت جلد ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۳۰,۰۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی
تاریخ ثبت در سایت ۷ دی ۱۳۹۹
شما میتوانید از طریق فرم زیر نظر خود را بیان نمایید:

نام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ و کوچک یکسان است)

دسته بندی موضوعی