کتاب ها » تبلیغات فرهنگی/ کد330

کتاب تبلیغات فرهنگی/ کد330

(3 رای)
نویسنده علی کنگاوری ملاحاجلو
ناشر ساکو
تعداد صفحات ۱۵۸
قیمت پشت جلد ۱۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیشگفتار

«تبلیغ، ریشه قرآنی دارد؛ چیزی نیست که ما آن را اختراع کرده باشیم یا از کسی در دنیا آن را یاد گرفته باشیم. خداوند متعال در سوره مبارکه احزاب می‌فرماید: اَلَّذینَ یُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللهِ وَ یَخشَونَهُ وَ لا یَخشَونَ اَحَدًا اِلَّا اللَهَ وَ کَفَى بِاللهِ حَسیبًا؛ ... پروردگار عالم دستور تبلیغ را به پیغمبر خودش عنایت می‌‌کند و در آیات کریمه قرآن از قول پیغمبران، مکرّر در مکرّر مسأله تبلیغ ذکر شده [است].

امروزه، با توسعه شگفت‌انگیز ارتباطات، اطلاعات و رسانه‌‌های گروهی، دنیای بدون تبلیغات نامفهوم است؛ چراکه هر فرد، در محیط زندگی خود در معرض ارتباطات و اطلاعاتی قرار دارد که از جنبه تبلیغی برخوردار است. ضمن اینکه، سطح زندگی در ابعاد مختلف اجتماعی و در تعامل با سایر پدیده‌‌های نوین مانند فضای مجازی گسترش فرامکانی و فرازمانی یافته و به مثابه این است که «فراگرد ارتباط به صورت ترکیب‌‌های پروتئینی در مولکول‌‌های سلول‌‌های مغز ذخیره شده است.» (محسنیان‌‌راد، 1384: 2)

بنابراین محصول حیاط اجتماعی افراد و گروه‌ها در بستر ویژگی‌های ژنتیک فرهنگی به پویایی و شکل‌گیری خود ادامه می‌دهد و فرهنگ هر جامعه‌‌ای بر قواعد و هنجارهایی دلالت دارد که نه تنها در حوزه اقتصادی از فرآیند تولید تا مصرف کالا و خدمات تأثیر می‌گذارد، بلکه شامل جمیع جوانب و ابعاد زندگی بشر بوده و به عنوان شیوه و روش زندگی پیوسته در کوچکترین عناصر حیاتی انسان نقش دارد. یعنی فرهنگ جزء جدایی‌ناپذیر ابعاد مادی و معنوی زندگی افراد و گروه‌های بشر است. ارتباطات تبلیغی در این بین، با توسل به اکثر علوم و فنون از جمله روان‌شناسی، فرهنگ، رفتارشناسی به صورت مدام و روزمره در تعامل و تأثیر متقابل با فرهنگ است.

از سوی دیگر رسانه‌‌های ارتباط جمعی، به عنوان ابزارهای ارتباطات تبلیغی از طریق ایجاد چرخه و اشاعه آموزه‌ها و الگوهای فرهنگی، نقش بسزایی در تحرک و تحول فرهنگی دارند. رسانه‌‌ها به ‌ویژه در فضای مجازی از نظر کارکردهای آموزشی، یادگیری و القای نمادهای فرهنگی نقش ویژه‌ای ایفا می‌کنند و در اشتراک‌گذاری آثار معنوی و مادی میراث فرهنگی، الگوهای زندگی و فکری بشر در میان ملل، اقوام و گروه‌های انسانی سهم ویژه دارند.

از این رو، تبلیغات فرهنگی به عنوان پدیده‌‌ای مرکب از دو عنصر حیاتیِ تبلیغ و فرهنگ که هر یک به سهم خود نقش ویژه‌ای در تسریع و وسعت عمل تحولات ماهوی اجتماعی دارند، درخور توجه محققانه و پژوهش‌مدارانه است؛ بنابراین نوشته حاضر در صدد است با غور و بررسی در اجزا و کارکردهای تبلیغات فرهنگی و کنکاش در شیوه‌های این تبلیغات، چهره‌ بررسی شده و شفافی از آن ترسیم کند. انشالله

در پایان با امید به اینکه این نوشته مورد استفاده استادان و دانشجویان محترم قرار گیرد، خواهشمندم برای ارتقای سطح کیفی کتاب در چاپ‌های بعدی، ایرادها و نواقص احتمالی موجود در کتاب و یا نظرات خود را از طریق ایمیلی که ذیل همین مطلب آمده است با اینجانب در میان بگذارید.

علی کنگاوری ملاحاجلو                   

ALI.H.1024@gmail.com        

      تابستان 1399 

کتاب « تبلیغات فرهنگی » درپنج فصل، کاملا منطبق با سرفصل های دانشگاه جامع علمی کاربردی تدوین شده است و دربرگیرنده مطالب زیر است:

 

پیشگفتار 6

فصل 1: کلیات و مبانی تبلیغ

تبلیغ. 10

اهمیت تبلیغ. 10

رابطه تبلیغ با تعلیم. 11

تبلیغ از نظر دانشمندان غربی. 12

تبلیغات.. 13

تاریخچه تبلیغات.. 13

تقسیم‌بندی تبلیغات.. 14

کارکرد‌های تبلیغات.. 15

نگرش‌ها و رویکردهای مختلف به تبلیغ. 16

اقدامات تبلیغاتی با رویکردهای مذهبی و دینی. 18

رویکردهای مسیحیت در تبلیغ. 18

رویکردهای اسلام در تبلیغ. 20

رویکردهای تبلیغاتی در غرب.. 21

شیوه‌ها و ابزار تبلیغ در حوزه تبلیغات فرهنگی. 23

تبلیغات مستقیم یا بدون واسطه. 24

تبلیغات غیر مستقیم یا با واسطه. 26

انواع تبلیغات در زمینه مسائل فرهنگی. 29

روش‌ها و ابزار تبلیغ. 31

شیوه فوقالعاده نوین. 32

روش نفی و اثبات.. 33

روش شرطی‌سازی.. 34

روش استدلالی. 36

روش طرح ناگهانی. 37

روش‌های اسلامی تبلیغ. 37

روش‌های تبلیغ در اسلام. 39

سیره عملی پیامبر اکرم (ص) در تبلیغ. 39

روش تبلیغ در قرآن مجید. 40

آسیبشناسی روش‌ها 42

نقش هنر در تبلیغات فرهنگی. 44

خودآزمایی فصل اول............................... 46

فصل 2: اطلاع‌رسانی و تبلیغات؛ آسیب‌ها، شیوه‌ها و ابزار

مقدمه. 48

اطلاعات.. 49

تعاریف ساختاری اطلاعات.. 50

تعاریف محتوایی اطلاعات.. 50

تعاریف کارکردی اطلاعات.. 51

اطلاعرسانی. 51

کارکردها و آسیب‌های اطلاع‌رسانی. 52

زمینه‌های آسیب‌زا 53

فرهنگ و اطلاعرسانی. 54

انگیزه‌های روانشناختی، اجتماعی و اطلاعات.. 55

تولیدکننده اطلاعات.. 56

فرهنگ سیاسی و اطلاعرسانی. 57

اهمیت اطلاعرسانی. 58

اینترنت و اطلاعات.. 59

تفاوت تبلیغ با اطلاعرسانی. 60

تفاوت در سوژه‌ها 60

تفاوت در ابزار 61

تفاوت در هدف.. 61

تفاوت در روش.. 61

تفاوت در مأخذ. 61

موارد خلط‌آمیز 62

تأثیر در تصمیم‌گیری.. 62

خبر و خبررسانی. 62

رویکردها و موضع‌گیری در تبلیغات.. 64

رویکردهای نظری و ایدئولوژیک به تبلیغات.. 64

رویکردهای مربوط به اهداف تبلیغات.. 66

خودآزمایی فصل دوم.......................................... 68

فصل 3: عناصر، مؤلفه‌ها و اهمیت فرهنگ و تبلیغات فرهنگی

تعاریف و تبیین فرهنگ.. 70

تعاریف فرهنگ.. 71

همسویی ماهوی فرهنگ با تبلیغات.. 72

تبلیغات فرهنگی. 73

جنبههای آموزشی تبلیغات فرهنگی. 74

تبلیغات فرهنگی شهری.. 75

ویژگی‌های مهم تبلیغات فرهنگی. 76

چالشها و تعاملات مربوط به فرهنگ، تبلیغ و اطلاعرسانی  78

تأثیر تبلیغات بر فرهنگ.. 79

تأثیر فرهنگ بر تبلیغات.. 79

ساختار و عملکرد در تبلیغ فرهنگی. 80

مؤلفه‌‌های مرتبط با منبع تبلیغ. 82

شباهت.. 83

قدرت.. 83

جذابیت.. 83

قابلیت اعتماد 84

تخصص... 84

مؤلفه‌‌های مرتبط با پیامِ تبلیغ. 84

پیچیدگی پیام. 85

تأثیر استدلال پذیر بودن پیام. 85

تأثیر هیجانی بودن پیام. 86

اثر چگونگی ارائه پیام. 86

مؤلفه‌‌های مرتبط با مخاطب تبلیغ. 88

راهکار شناخت مخاطبان در تبلیغ. 91

معیارهای ارزیابی مخاطبین. 91

ابعاد و زمینه‌های فرهنگی در تبلیغات.. 93

عناصر فرهنگی در تبلیغات محیطی. 95

انواع تبلیغات محیطی. 97

تبلیغات محیطی و اطلاع‌رسانی. 97

تبلیغات محیطی و هنر 98

تبلیغات محیطی ـ فرهنگی و همگرایی. 98

کالاها و شاخص‌بندی در تبلیغات فرهنگی. 99

کالاهای فرهنگی. 99

تبلیغات و کالا‌های فرهنگی و اقتصادی.. 100

کشش تبلیغاتی برای کالاهای فرهنگی. 101

شاخصبندی در تبلیغات فرهنگی. 102

تبلیغات و فرهنگ سیاسی. 105

فرهنگ سیاسی. 105

مؤلفه‌های تبلیغات و فرهنگ سیاسی. 106

تبلیغات و فرهنگ اقتصادی؛ فرهنگ و اقتصاد 107

موضع‌گیری‌های نظری به فرهنگ و اقتصاد 107

فرهنگ و اقتصاد 108

رابطه عملی میان فرهنگ و اقتصاد 109

تأثیر فرهنگ بر اقتصاد 109

تأثیر اقتصاد بر فرهنگ.. 110

تأثیر تبلیغات بر فرهنگ اقتصادی.. 111

نقش و اهمیت تبلیغ در فعالیت‌های فرهنگی. 112

سوژه‌های فرهنگی و اهمیت تبلیغ. 113

اهمیت تبلیغ در حوزه فرهنگ.. 113

کثرتگرایی جمعیتی و تبلیغات فرهنگی. 114

تکثر‌گرایی محصولات فرهنگی. 114

تبلیغ صنایع فرهنگی. 115

خودآزمایی فصل سوم......................................... 117

فصل 4: رسانه‌ها و تبلیغات فرهنگی

ابزار و راهکارهای تبلیغات فرهنگی. 120

ابزار و رسانه‌های تبلیغی. 120

ابزار و امکانات تبلیغات محیطی به عنوان رسانه فرهنگی  121

امکانات مستقیم تبلیغاتی به عنوان رسانه. 124

ابزار غیر مستقیم تبلیغاتی به عنوان رسانه. 124

نقش رسانه‌ها در معرفی رویدادهای فرهنگی. 125

کارکرد‌‌ها و نقش رسانه‌‌ها 125

نقش و کارکرد خبری رسانه‌‌ها در معرفی رویدادهای فرهنگی  127

نقش رسانه‌‌ها در رویدادها و توسعه فرهنگی. 128

تکنیک‌ها و فنون اجرایی تبلیغ در رسانه‌ها 130

کلیات و مفاهیم. 130

تکنیک‌ها و فنون رسانه‌ای.. 131

برخی روش‌های معمول عملیات روانی در تبلیغات... 134

خودآزمایی فصل چهارم...................................... 137

فصل 5: سیاستگذاری تبلیغات فرهنگی با رویکردهای مردمی

توسعه فرهنگ.. 140

سیاستگذاری فرهنگی در ج. ا. ا 140

نقش مردم در توسعه فرهنگ.. 141

عوامل دخیل در مشارکت فرهنگی مردم. 142

مکانیزم‌ها و راه‌های جذب مردم برای همکاری با نهادهای فرهنگی  143

آسیب شناسی حضور مردمی در تجمعات فرهنگی. 146

راهبرد مطلوب برای مشارکت مردم در امور فرهنگی...147

خودآزمایی فصل پنجم........................................ 150

کتابنامه  151

نویسنده علی کنگاوری ملاحاجلو
ناشر ساکو
نوبت چاپ یکم
شابک 9786004790895
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۱۵۸
قیمت پشت جلد ۱۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۱۱۰,۰۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی
تاریخ ثبت در سایت ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
شما میتوانید از طریق فرم زیر نظر خود را بیان نمایید:

نام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ و کوچک یکسان است)

دسته بندی موضوعی