کتاب ها » تاریخ تحلیلی صدر اسلام /کد 225

کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام

(2 رای)
نویسنده حسین بهنام
ناشر ساکو
تعداد صفحات ۱۹۱
قیمت ۲۴,۰۰۰ تومان

پیشگفتار

کتاب حاضر بر اساس سرفصل‌های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام تدوین شده است. در سال‌های گذشته کتاب‌های متعددی در زمینه تاریخ تحلیلی اسلام تألیف شده که همۀ آنها کتاب‌هایی ارزشمند هستند، لیکن با توجه به محدودیت زمانی ترم‌های تحصیلی از یک سو و حجم زیاد برخی کتب تاریخ اسلام از سوی دیگر، تدریس بسیاری از مباحث و سرفصل‌های این درس در طول یک ترم، عملاً امکان‌پذیر نیست. از این رو به نظر رسید لازم است کتابی با همان محتوا و سرفصل‌ها، لیکن با حجمی کمتر و با نثری روان‌تر و آسان‌تر تدوین شود و در اختیار دانشجویان قرار گیرد.

با توجه به این دغدغه، در کتاب حاضر سعی شده تا این دو اصل مهم؛ یعنی حجم کمتر مطالب و نیز متنی آسان‌تر با نثری روان‌تر رعایت گردد. همچنین با توجه به آشنا نبودن بسیاری از دانشجویان با بعضی از واژه‌ها و اسامی خاص در زبان عربی، برای این واژه‌ها و اسامی، اِعراب‌گذاری انجام شده تا شیوة صحیح تلفظ آنها برای دانشجویان آسان شود.

در کنار این اهداف، کوشش شده تا جنبة تحلیلی وقایع دوران جاهلیت و صدر اسلام به خوبی تبیین گردد و دانشجویان گرامی رویدادها را با نگاهی تحلیلی مطالعه کنند تا فقط خوانندة انبوهی از وقایعی تاریخیِ صرف نباشند و بتوانند تصویری واقعی و ملموس از وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اعتقادی جزیرةالعرب در روزگار پیش از اسلام و دوران جاهلیت داشته باشند تا بدین گونه اهمیت تلاش و زحمات طاقت‌فرسای پیامبر عظیم‌الشأن اسلام در راه نابودی بنای جهل و دگرگون کردن جامعة جزیرةالعرب و تأسیس یک جامعة الهی با اهداف متعالی را به خوبی درک نمایند.

در بخش‌های بعدی کتاب نیز به مهمترین رویدادهای دوران رسالت پیامبر (ص) ـ هم در مکه و هم پس از هجرت به مدینه ـ و دستاوردهای مهم این دوران پرداخته شده است. پس از آن نیز مهمترین رویدادهای دوران خلفای پس از پیامبر (ص)، دوران خلافت امیرالمؤمنین علی(ع)، دوران کوتاه خلافت امام حسن(ع) و دلایل صلح ایشان با معاویه و در بخش پایانی نیز دوران خلافت یزیدابن‌معاویه و قیام امام حسین(ع) علیه او و چگونگی حادثه عظیم عاشورا و اهمیت این واقعه تبیین گردیده است.

امید است این کتاب مورد توجه صاحب‌نظران و استادان ارجمند واقع شده و مورد استفاده دانشجویان عزیز قرار گیرد.

                                                                                    حسین بهنام       

                                                                تابستان 1395

پیشگفتار 5

 

فصل 1: مباحث مقدماتی تاریخ

تعاریف، تقسیمات و فواید تاریخ. 8

معنای لغوی واژه تاریخ. 8

معنا و مفهوم تاریخ. 9

فواید تاریخ. 10

علوم مربوط به تاریخ. 13

سیر تاریخ‌نگاری در اسلام. 15

آشنایی با مورخان مشهور اسلام. 17

تحریف در تاریخ اسلام. 18

شرق‌شناسی و رویکرد آن به تاریخ اسلام. 19

خودآزمایی فصل اول.. 21

 

فصل 2: جهان در آستانه بعثت

وضعیت جغرافیایی شبه‌جزیره عربستان. 24

تقسیمات شبه‌جزیره عربستان. 26

قوم عرب و طبقات آن. 28

تقسیمات قوم عرب.. 29

حکومت‌های باستانی جنوب شبه‌جزیره عربستان. 30

دولت‌های باستانی شمال شبه‌جزیره عربستان. 33

اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شبه‌جزیره عربستان پیش از اسلام  34

تفاوت نوع زندگی در شمال و جنوب شبه‌جزیره 34

اعتقادات دینی در شبه‌جزیره عربستان. 41

توتِم‌پرستی.. 42

پیدایش بت‌پرستی در میان اعراب عدنانی.. 43

حُنَفا و آیین حَنیف.. 48

مسیحیت.. 49

یهودیت.. 49

عصر جاهلیت.. 50

مفهوم جهل. 50

مصادیق جهل. 51

وضعیت زن و خانواده در عصر جاهلیت.. 55

وضعیت اقتصادی و معیشتی جزیرةالعرب.. 60

وضعیت شاهنشاهی ساسانی و امپراتوری روم در آستانه ظهور اسلام  61

خودآزمایی فصل دوم. 66

 

فصل 3: تاریخ زندگی و سیرۀ پیامبر پیش از هجرت

شهر مکه. 68

موقعیت جغرافیایی.. 68

نام‌های مکه در قرآن. 68

تاریخ مکه و اجداد پیامبر. 69

سفرهای تابستانی و زمستانی قریش... 75

وضعیت اجتماعی شهر مکه. 76

دوران زندگی پیامبر اسلام پیش از بعثت.. 79

از تولد تا نوجوانی.. 79

بعثت و آغاز وحی.. 83

آغاز دعوت.. 84

شیوه‌های مبارزه سران قریش با پیامبر. 87

دلایل مخالفت قریش با اسلام و پیامبر. 90

اولین گروه‌های پیشگام در پذیرش اسلام. 91

آزار و شکنجه مسلمانان ضعیف.. 92

هجرت مسلمانان به حبشه. 93

تحریم اقتصادی و اجتماعی بنی‌هاشم. 94

مقدمات هجرت پیامبر به یثرب (مدینه) 97

خودآزمایی فصل سوم. 100

 

فصل 4: تاریخ زندگی و سیره پیامبر (ص) پس از هجرت به مدینه

معنا و مفهوم هجرت و اهمیت آن در اسلام. 102

ورود پیامبر به مدینه، سرآغاز تأسیس اولین حکومت اسلامی   103

یثرب در تاریخ. 104

اقدامات پیامبر در اولین سال هجرت به مدینه. 106

جریان‌های معارض با پیامبر. 109

سیاست اقتصادی اسلام. 111

سیاست‌های نظامی پیامبر در مقابل دشمنان اسلام. 112

جنگ بَدر (سال دوم هجری) 114

جنگ اُحُد (سال سوم هجری) 117

سال چهارم هجرت؛ حادثه رَجیع و بِئر مَعونه (خیانت بَدَویان) 120

سال پنجم هجری؛ اتحاد قبایل (احزاب) و حمله به مدینه (جنگ خندق) 121

سال ششم هجری؛ صلح حُدَیبیه (فتح آشکار) 123

فتح مکه (سال هشتم هجری) 127

سال نهم هجری؛ ورود نمایندگان قبایل به مدینه و گسترش اسلام (سنَـﺔُ الوُفود) 131

حَجَّـﮥُ ‌الوداع. 133

رخداد غدیر خم. 133

بیماری و وفات پیامبر (ص) 134

خودآزمایی فصل چهارم. 137

 

فصل 5: دوران خلفای پس از پیامبر

ماجرای سقیفه بنی‌ساعده و انتخاب خلیفه اول. 140

خلافت ابوبکر (11 تا 13 هجری) 142

خلافت عمر (13 تا 23 هجری) 145

خلافت عثمان (23 تا 35 هجری) 148

خودآزمایی فصل پنجم. 151

 

فصل 6: خلافت امام علی (ع)؛ شکوه عدالت اسلامی

امام علی (ع) 154

علی(ع) از تولد تا رحلت پیامبر (ص) 154

امام علی(ع) در دوران خلفا 155

دوران خلافت امام علی (ع) 156

جنگ جَمَل (نبرد با ناکَثین یا بیعت‌شکنان) 159

جنگ صِفّین؛ نبرد با قاسطین (ستمکاران) 161

جنگ نهروان (نبرد با مارقین یا خوارج) 164

پیامدهای جنگ نهروان. 166

سیره حکومتی امام علی (ع) 168

سیره اخلاقی امام علی (ع) 169

خودآزمایی فصل ششم. 171

 

فصل 7: دوران زندگی امام حسن (ع) و امام حسین (ع)

دوران زندگی امام حسن(ع) 174

خلافت کوتاه امام حسن (ع) 175

دوران خلافت معاویه؛ آغاز پادشاهی در قلمرو اسلام. 179

دوران زندگی امام حسین (ع) 181

انگیزه‌های قیام امام حسین(ع) علیه یزید. 183

آثار و نتایج قیام عاشورا 184

خودآزمایی فصل هفتم. 186

منابع و مآخذ  188

نویسنده حسین بهنام
ناشر ساکو
نوبت چاپ دوم
تاریخ چاپ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
شابک 978-600-8062-38-7
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۱۹۱
قیمت ۲۴,۰۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی
تاریخ ثبت در سایت ۱۱ شهریور ۱۳۹۵
شما میتوانید از طریق فرم زیر نظر خود را بیان نمایید:

نام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ و کوچک یکسان است)

دسته بندی موضوعی