کتاب ها » گفتارهایی در باب جامعه‌شناسی زبان و مسائل پیرامون آن

کتاب گفتارهایی در باب جامعه‌شناسی زبان و مسائل پیرامون آن

(41 رای)
نویسنده پدرام حاتمی، سامان سامنی و ملیحه ثمریها
ناشر ساکو
تعداد صفحات ۱۲۰
قیمت ۲۵,۰۰۰ تومان

سخن آغازین

 

گویند که شرط شاگردی مشق نمودن بسیار است و این مکتوب نیز نه آنکه کتاب نامندش که سیاه مشقی است از سوی شاگردانی مشتاق. باشد که در محضر بزرگان و اساتید چون درس پس دادنی باشد در حد بضاعت و چنانچه بزرگان فرمایش نمودند طی این مرحله بی‌همرهی خضر مکن.

ما نیز همایون اقبال و سعادتمند بودیم که از محضر استاد بزرگوارمان جناب آقای دکتر علی‌اکبر خمجانی فراهانی بهره‌ها جستیم که منش معلمی و علم بیکران آن بزرگمرد همواره چراغ راهمان بود در این مسیر.

در پایان ضمن رخصت‌خواهی از تمام صاحب‌نظران از اعماق جان خواهانیم که ما را از رهنمون‌های پربار و آموزه‌های گهربار خویش سخاوتمندانه بهره‌مند سازند که توشه دانشجو همواره پند استاد است و بس.

 

گروه پدید آورندگان                   

 

کتاب «گفتارهایی در باب جامعه‌شناسی زبان و مسائل پیرامون آن» دربردارنده مطالب زی است:

  •  جامعه‌شناسی زبان چیست؟
  • گویش‌شناسی و زبان‌شناسی
  • عوامل اجتماعی مؤثر بر تغییر زبان‌ها
  • گویش‌شناسی شهر
  • تمایز اجتماعی و زبان
  • ساختار جامعه‌شناسی زبان و نوآوری زبانی
  • مرزها
  • انتشار؛ جامعه‌شناسی زبان و واژگانی

 

فهرست مطالب


عنوان............................................................................................................................................... صفحه


سخن آغازین- 6

فصل اول: جامعه‌شناسی زبان چیست؟

مقدمه   8

زبان‌شناسی جنسیت- 11

گویش 12

فصل دوم: گویش‌شناسی و زبان‌شناسی

مقدمه   14

سه بُعد از گوناگونی زبان- 14

گوناگونی در زمان- 14

جوامع زبانی             15

مراکز تغییر           15

جوامع زبانی پرجمعیت- 15

شبکه‌های فشرده اجتماعی- 16

گروههایی که از معیارهای زبانی منحرف می‌شوند 16

دو زبانگی زیرمرتبه 17

تفسیر اجتماعی گوناگونی زبانی در بُعد زمان- 18

هفت گویش اجتماعی- 18

گویش و زبان         22

قابلیت درک متقابل  23

گویش معیار            23

فصل سوم: عوامل اجتماعی مؤثر بر تغییر زبان‌ها

مقدمه 26

گویش‌شناسی و واژه شناسی- 27

گویش‌شناسی ساختاری- 28

سیاهه، توزیع و بروز 31

گویش‌شناسی زایا 35

گرامر چندگویشی- 38

فصل چهارم: گویش‌شناسی شهر

مقدمه   44

گویش‌های اجتماعی- 44

گویش‌های شهری- 45

نمایندگی- 46

جمع‌آوری داده‌ها 48

دسته‌بندی منابع 49

متغیر زبانی                50

فصل پنجم: تمایز اجتماعی و زبان

مقدمه 58

طبقه‌بندی زبان و اجتماع 58

شیوه رسمی (سبک رسمی) 59

تمایز جنسیتی- 61

سایر جنبه‌های تمایز اجتماعی در زبان- 63

زبان وگروههای قومی- 63

شبکه‌های اجتماعی  63

ویژگی‌های فردی                                                                                                                                                                                                                                                    66

فصل ششم: ساختار جامعه‌شناسی زبان و نوآوری زبانی

مقدمه 70

شاخص‌ها و نشانگرها 70

نابسامانی و ساختار شکنی اجتماعی- 71

تغییرات زبانی                                                                                                                                                                                                                                                          72

تضادهای واج آرایی  73

کلیشه یا تفکر قالبی  73

مطالعه تغییرات زبانی- 74

طرح‌های تفاوت سنی- 76

مکانیسم‌های تغییر زبان- 77

تنوع سبک-- 78

نقش جنسیت          78

ارزش و اعتبار نهانی- 80

فصل هفتم: مرزها

مقدمه 82

خط همگویشی- 82

الگوهای خط همگویشی- 84

تقاطع مکرر                                                                                                                                                                                                                                                             84

انتقال‌ها                 86

مناطق قدیمی                                                                                                                                                                                                                                                         86

کلاف 87

درجه‌بندی خطوط همگویشی- 88

همبستگی فرهنگی خطوط هم‌گویشی- 93

خطوط هم‌گویشی و تفاوت لهجه‌ای- 95

فصل هشتم: انتشار؛ جامعه‌شناسی زبان و واژگانی

مقدمه 100

زمان واقعی و زمان ظاهری- 100

تغییرات طبقه‌بندی شده بر اساس سن- 103

نوآوران تغییر           105

نوآوری مبتنی بر طبقه اجتماعی در نورویچ- 106

نوآوری مبتنی بر جنسیت در بلفاست- 108

نوآوری مبتنی بر سن در نعل اسب طلایی- 109

انتشار واژگانی- 111

منابع و مآخذ 116

نویسنده پدرام حاتمی، سامان سامنی و ملیحه ثمریها
ناشر ساکو
نوبت چاپ یکم
شابک 978-600-7270-61-5
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۱۲۰
قیمت ۲۵,۰۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی
تاریخ ثبت در سایت ۱۹ خرداد ۱۳۹۴
شما میتوانید از طریق فرم زیر نظر خود را بیان نمایید:

نام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ و کوچک یکسان است)

دسته بندی موضوعی