اخبار

چاپ کتاب جدید روزنامه نگاری نوین

۱۵ آبان ۱۴۰۱

احتراما به عرض می رساند کتاب جدید روزنامه نگاری نوین تالیف محسن سلیمانی فاخر منتشر شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر به قسمت کتابها مراجعه کنید.

 

دسته بندی موضوعی