اخبار

کتاب امور فرهنگی بانوان

۱۸ مهر ۱۳۹۶

کتاب «امور فرهنگی بانوان» منتشر شد.

کتاب «امور فرهنگی بانوان» به قلم دکتر نرگس عطریان درپنج فصل، مطابق با سرفصل های دانشگاهی  تدوین شده است و قابل استفاده دانشجویان دانشگاه آزاد و دانشگاه جامع علمی کاربردی است،  این کتاب دربرگیرنده مطالب زیر است:

 

 

دسته بندی موضوعی