کتاب ها » دانشگاهی » علمی کاربردی » دروس پایه

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

کارراه شغلی/ کد 331


ناشر: ساکو
نویسنده: امین اکبرپور
قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

اخلاق اسلامی/ کد 316


ناشر: ساکو
نویسنده: الهه مایلی
قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

روانشناسی عمومی: بازاریابی، فروش، کسب و کار /کد 264


ناشر: ساکو
نویسنده: سمیرا فرامرز
قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۳,۰۰۰ تومان

مدیریت منابع انسانی /کد 150


ناشر: ساکو
نویسنده: روح الله کریمی کلایه
قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومان

گزارش نویسی(ویرایش جدید)/ کد151


ناشر: ساکو
نویسنده: فریبا خواجه وند، محمد رضا بابایی و باقر غلامی کلیشمی
قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۵,۰۰۰ تومان

حقوق شهروندی /کد 149


ناشر: ساکو
نویسنده: کورش صفرکوپایه
قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۵,۰۰۰ تومان

آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد /کد148


ناشر: ساکو
نویسنده: میلاد شمس الدین و فرزاد ملک محمد
قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومان

ارتباطات انسانی( جدید) /کد288


ناشر: ساکو
نویسنده: مریم شهامت پور
قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۶,۰۰۰ تومان

روانشناسی رشد /کد 143


ناشر: ساکو
نویسنده: کبری درویش پیشه
قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۶,۰۰۰ تومان

روانشناسی اجتماعی /کد94


ناشر: ساکو
نویسنده: شیرین الله بخش
قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۲,۰۰۰ تومان

ریاضیات مقدماتی /کد81


ناشر: ساکو
نویسنده: مهندس علیرضا مصلحی‌راد
قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان

جامعه شناسی فرهنگی (با تکیه بر فرهنگ جامعه ایران) کد 181


ناشر: ساکو
نویسنده: دکتر نسرین دانایی
قیمت : ۵۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

مبانی کامپیوتر و فناوری اطلاعات /کد128


ناشر: ساکو
نویسنده: ابوالفضل شیبانی ـ دنا بزازیان
قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۸,۰۰۰ تومان

مبانی جامعه شناسی (ویرایش جدید) /کد134


ناشر: ساکو
نویسنده: افسانه زندی و شیرین الله بخش
قیمت : ۶۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۶,۰۰۰ تومان

دسته بندی موضوعی