کتاب ها » دانشگاهی » علمی کاربردی » دوره کارشناسی » مدیریت امور فرهنگی

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

مبانی انسان‌شناسی (مردم‌شناسی) /کد243


ناشر: ساکو
نویسنده: منصور منصوری مقدم
قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۳,۰۰۰ تومان

مفاخر فرهنگی ایران /کد 238


ناشر: ساکو
نویسنده: دکتر مروارید طباطبایی قمی
قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۲,۰۰۰ تومان

دولت و برنامه های فرهنگی /کد 236


ناشر: ساکو
نویسنده: فاطمه میری قمصری و نسرین محمدی
قیمت : ۴۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۶,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی/ کد 232


ناشر: ساکو
نویسنده: مهناز عرب
قیمت : ۵۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۵,۰۰۰ تومان

روان شناسی عمومی /کد 233


ناشر: ساکو
نویسنده: شیرین الله بخش
قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۸,۰۰۰ تومان

تاریخ تحلیلی صدر اسلام /کد 225


ناشر: ساکو
نویسنده: حسین بهنام
قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۰,۰۰۰ تومان

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی /کد 219


ناشر: ساکو
نویسنده: رضوان‌الله صادقی، فریبا خواجه وند، محمدرضا بابایی
قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۵۰۰ تومان

مبانی سازمان و مدیریت /کد214


ناشر: ساکو
نویسنده: آرمان کیپوری
قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۷,۰۰۰ تومان

آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی /کد222


ناشر: ساکو
نویسنده: رضا سلمانی پور نقلبری
قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۸,۰۰۰ تومان

اصول و فنون مصاحبه /کد 197


ناشر: ساکو
نویسنده: سیدمحمدرضا فهمیزی
قیمت : ۴۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

ارتباطات سیاسی /کد192


ناشر: ساکو
نویسنده: نبی اله قریانی
قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۲,۰۰۰ تومان

گردشگری فرهنگی /کد 178


ناشر: ساکو
نویسنده: غزاله ابی‌زاده و الهه زینل‌نیا طوسی
قیمت : ۴۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

قوانین و مقررات در حوزه فرهنگ /کد 175


ناشر: ساکو
نویسنده: کورش صفرکوپایه، سحر ابوالحسنی
قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۵,۰۰۰ تومان

کارآفرینی /کد 173


ناشر: ساکو
نویسنده: حامد صفاری، فرهاد خسروانی و دکتر علی معصومیان کلشتری
قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومان

اخلاق حرفه ای /کد 170


ناشر: ساکو
نویسنده: نزهت اکبری فر
قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

جامعه شناسی هنر /کد 156


ناشر: ساکو
نویسنده: سهیلا ابراهیم پور
قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۰۰۰ تومان

دسته بندی موضوعی