کتاب ها » تغییرات اجتماعی و فرهنگی /کد294

نویسنده دکتر سولماز کاظمی‌فر
ناشر ساکو
تعداد صفحات ۱۶۰
قیمت پشت جلد ۵۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۵۰,۰۰۰ تومان

پیشگفتار

قرن بیستم که جامعه‌شناسان آن را عصر سرعت تغییر نام نهاده‌اند، به دلیل وقوع تحولات جهان سوم، گسترش وسایل ارتباط جمعی و پیشرفت‌های تکنولوژیک، از نظر تحلیلگران مسائل اجتماعی، عصر توجه به عوامل و شرایط دگرگونی‌های اجتماعی نیز محسوب می‌شود.

تغییر اجتماعی در زندگی انسان‌ها، موضوع جدیدی نیست. چیزی که جدید است عمومیت یافتن تغییر است و اینکه یک نسل دانش جدید ما در مورد دنیای طبیعی، همه دانش طبیعی گذشته را در بر می‌گیرد، واژگون می‌سازد و تکامل می‌بخشد. از آنجایی که تغییر اجتماعی یک مفهوم اغفال‌کننده است، از سویی غیر قابل اجتناب بوده و از سوی دیگر به علم و اراده افراد بستگی دارد؛ از یک سو آن را با اشتیاق می‌پذیریم و از سوی دیگر به شدت با آن مقابله می‌کنیم؛ از سویی پیرو نیاز برای تغییر حرکات اجتماعی، فعالیت‌های سیاسی و خط مشی‌های بازرگانی ترتیب می‌دهیم و از سوی دیگر به سختی در می‌یابیم که آنها چطور عمل می‌کنند. این تناقضات آشکار، ممکن است قسمتی از افزایش توجه به تغییر را توجیه کند.

در کشور ما نیز طی دهه‌های اخیر گرایش به مطالعه در زمینه تغییرات اجتماعی افزایش یافته است. استدلال بر این است که در اثر تغییر اجتماعی ارزش‌ها، هنجارها، افکار، سازمان‌ها، نهادها و ساختارهای تازه‌ای شکل می‌گیرند که به ساختار اجتماعی قوام بخشیده و موجد نظم اجتماعی پویا می‌شوند. از این رو تغییرات را برای پویایی و ثبات جامعه ضروری می‌دانند. در نتیجه چنین رویکردی است که تغییر اجتماعی تبدیل به یکی از کلیدی‌ترین و اساسی‌ترین مسائل جامعه‌شناسی می‌شود، تا جایی که جامعه‌شناسی را علم مطالعه تغییر و نظم اجتماعی می‌دانند. برآیند این توجه را می‌توان هم در نوشته‌های نظری و تجربی گسترده‌ای که در این زمینه تولید شده و هم در شکل‌گیری شاخه تخصصی تغیرات اجتماعی، که در نظام درسی و پژوهشی جامعه‌شناسی در مراکز آموزش عالی جهان جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است، دید.

کتاب حاضر برای درس تغییرات اجتماعی در مقطع کارشناسی تنظیم و تدوین شده است. برای هر فصل نیز اهداف آموزشی در نظر گرفته شده است. امید است این کتاب، اثری سودمند برای علاقه‌مندان به مسائل و مباحث تغییر اجتماعی باشد.

بر خود فرض می‌دانم از همه اساتید و اندیشمندان گرانقدری که از محضر آنها کسب فیض نموده‌ام و نیز از اصحاب خرد و اندیشه علوم اجتماعی که از آثار و نوشته‌های آنها در این کتاب بهره گرفته‌ام کمال امتنان و تشکر را داشته باشم.

در پایان خواهشمندم که برای ارتقای سطح کیفی کتاب در چاپ‌های بعدی نظرات، انتقادات، پیشنهادهای سازنده خود را با ایمیلی که ذیل صفحه آمده است با اینجانب در میان بگذارید.

      سولماز کاظمی‌فر solmaz_n_5631@yahoo.com

بهار 1397          

پیشگفتار 8

 

مفاهیم و تعاریف تغییر اجتماعی

تحول اجتماعی. 10

تعریف تغییر اجتماعی. 10

ویژگی‌های تغییر اجتماعی. 12

طبقه‌بندی تغییرات اجتماعی. 12

تغییر اجتماعی و تغییر فرهنگی. 14

مراحل تغییر اجتماعی از نظر راجرز 15

مفهوم تغییر اجتماعی. 16

تغییر اجتماعی: کنش تاریخی و فرایند اجتماعی. 16

اصطلاحات تغییر اجتماعی. 17

خودآزمایی فصل اول. 19

 

تغییر اجتماعی در اندیشههای جامعهشناسی

اندیشه‌های جامعه‌شناسی. 22

آگوست کنت.. 22

کارل مارکس.. 25

امیل دورکیم. 26

هربرت اسپنسر 29

ماکس وبر 30

فردیناند تونیس.. 32

جورج زیمل. 33

دیوید ریزمن. 34

عامل تکنیک.. 36

خودآزمایی فصل دوم. 41

 

نخبگان و تغییرات اجتماعی

نخبگان یا برگزیدگان. 44

تعریف برگزیدگان از نظر پارتو 44

تئوری گردش نخبگان. 45

تعریف برگزیدگان از نظر موسکا 46

تعریف برگزیدگان از نظر رایت میلز 46

نخبگان: اقتدار و قدرت.. 48

تعریف نخبگان. 49

انواع نخبگان. 49

نخبگان و کنش تاریخی. 53

خودآزمایی فصل سوم. 56

 

جنبش‌های اجتماعی

جنبش اجتماعی. 58

ابعاد نظری جنبش‌های اجتماعی. 60

کارکرد‌های سه‌گانه جنبش‌های اجتماعی. 65

گرو‌ههای فشار 66

طبقه‌بندی گروههای فشار 66

شرایط تأثیرگذاری گرو‌ههای فشار 67

طرق عمل گرو‌ههای فشار 68

ناکامی گرو‌ههای فشار 69

رابطه بین نخبگان‌، نهضت و گروهها 70

روابط متقابل. 70

نفاق بین رهبران و اعضا 71

نخبگان، جنبش و محیط. 72

طبقه‌بندی جنبش‌های اجتماعی. 73

اصلاحات اجتماعی و انقلاب.. 76

انقلاب.. 76

اصلاح. 77

شورش.. 78

کودتا 78

نهضت.. 79

تفاوت اصلاحات اجتماعی با انقلاب.. 79

خودآزمایی فصل چهارم. 82

 

انگیزه نیاز به موفقیت

نیاز به موفقیت.. 84

موفقیت به عنوان ارزش.. 84

تکنیک‌های اندازهگیری نیاز به موفقیت.. 86

شرایط مناسب اجتماعی مؤثر در نیاز به موفقیت.. 88

ایدئولوژی و نیاز به موفقیت.. 89

محرومیت و انگیزه نیاز به موفقیت.. 90

ضرورت خارجی و دگرگونی اجتماعی. 91

نیازهای روانی و تحول ساختهای سیاسی. 91

خودآزمایی فصل پنجم. 93

 

نوآوریها

نوآوری.. 96

تعریف نوآوری.. 96

ویژگی‌های نوآوری.. 99

فرآیند پذیرش.. 100

تصمیمگیری در مورد نوآوری.. 100

کانال‌های ارتباط کارگزار و گروه هدف.. 101

کانال‌های ارتباط جمعی و شخصی. 101

ارتباطات رایانهای.. 104

خودآزمایی فصل ششم. 107

 

موانع تغییر اجتماعی

مقاومت در برابر تغییر 110

تعریف مقاومت.. 111

موانع فرهنگی تغییر 112

موانع اجتماعی تغییر 115

موانع روانی تغییر 118

موانع تکنولوژیکی تغییر در سازمان. 128

موانع اقتصادی تغییر 128

خودآزمایی فصل هفتم. 130

 

ایدئولوژی تغییر اجتماعی

ایدئولوژی.. 132

خصوصیات ایدئولوژی.. 132

رویکردهای نظری ایدئولوژی.. 135

طبقه‌بندی ایدئولوژیها 137

کارکرد ایدئولوژی.. 138

ایده پایان ایدئولوژی.. 139

خودآزمایی فصل هشتم. 140

شرایط و الگوهای تغییرات اجتماعی

اصول و عوامل تغییرات اجتماعی. 142

اصول حاکم بر تغییر اجتماعی. 142

عوامل مؤثر بر تغییر اجتماعی. 143

الگوهای تغییرات اجتماعی. 145

تکامل. 145

راهبردهای تغییرات اجتماعی. 148

خودآزمایی فصل نهم. 151

 

هزینه‌های تغییر اجتماعی

هزینه‌های تغییر 154

انواع هزینه‌ها 154

هزینه‌های اجتماعی ـ روانی. 157

هزینه‌های اقتصادی.. 159

هزینه‌های سیاسی. 160

هزینه‌های فرهنگی. 161

هزینه‌های آموزشی. 162

هزینه‌های زیست محیطی. 163

خودآزمایی فصل دهم. 164

کتابنامه. 165

 

نویسنده دکتر سولماز کاظمی‌فر
ناشر ساکو
نوبت چاپ یکم
شابک 978-600-479-023-9
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۱۶۰
قیمت پشت جلد ۵۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۵۰,۰۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی
تاریخ ثبت در سایت ۳ مهر ۱۳۹۷
شما میتوانید از طریق فرم زیر نظر خود را بیان نمایید:

نام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ و کوچک یکسان است)

دسته بندی موضوعی