کتاب ها » اقدام پژوهی/ کد 232

نویسنده مهناز عرب
ناشر ساکو
تعداد صفحات ۱۶۸
قیمت پشت جلد ۴۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۳۸,۰۰۰ تومان

سخن آغازین

اقدام‌پژوهی یکی از روش‌های تحقیق به شمار می‌آید و به شکل نظام‌مند، کارآمد و سازنده می‌باشد.

با توجه به اینکه اتفاق‌نظر بر سر مفاهیم مربوط به اقدام‌پژوهی وجود ندارد یکی از بحث‌برانگیزترین روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی می‌باشد. اقدام‌پژوهی از طرفی روش خاص خود را دارد و از طرف دیگر به پژوهشگر اجازه می‌دهد بر اساس تفکر خلاقانه، تجربه و دانش خود به راه‌حل و نتایج جدید دست یابد.

اقدام‌پژوهی در مباحث اجتماعی، تربیتی، روانشناختی و مخصوصاً مسائل مربوط به آموزش و پرورش و مدارس از جایگاه بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. بی‌تردید مطالعه منابع مربوط به اقدام‌پژوهی به پژوهشگران کمک می‌کند تا در انجام تحقیقات و پژوهش‌های خود تخصص و مهارت لازم را کسب نمایند.

در زمینه اقدام‌پژوهی منابع متعددی به نگارش در آمده است. اما بر اساس تجربه چندین ساله در تدریس دانشگاه و انجام تحقیق و پژوهش‌ها متوجه این واقعیت شدم که دانشجویان در درس اقدام‌پژوهی به منبعی آسان و در عین حال جامع و علمی تحت عنوان «اقدام‌پژوهی» نیاز دارند. مبانی رویکرد این کتاب عبارتست از:

- در هر فصل علاوه بر پرداختن به مباحث نظری به طور آسان و صریح مراحل عملی و کاربردی ارائه گردیده است.

- گام‌های پژوهش با ذکر موارد و مثال‌های مرتبط معرفی شده است.

- از منابع علمی معتبر و تجربیات دیگر پژوهشگران استفاده شده است.

- بخش‌های مربوط به (متغیر، فرضیات، جامعه آماری، نمونه‌گیری، جمع‌آوری اطلاعات و بخش تجزیه و تحلیل در ابعاد آماری) از کتاب روش تحقیق مؤلف گرفته شده است.

- مفاهیم، مطالب و فصول این کتاب در درس اقدام‌پژوهی (کلیه مقاطع و رشته‌های تحصیلی) برای پژوهشگران، معلمان، مدرسان و دانشجویان قابل استفاده می‌باشد.

- پایان هر فصل نمونه سؤالات و فعالیت‌ها جهت استفاده دانشجویان در نظر گرفته شده است.

- کلیه سرفصل‌های درس در تألیف کتاب لحاظ شده است.

- نمونه‌های «اقدام‌پژوهی» در فصل آخر جهت استفاده پژوهشگران و دانشجویان گنجانده شده است.

- با توجه به اینکه «اقدام‌پژوهی» ابتدا بیشتر در آموزش و پرورش و عرصه تعلیم و تربیت به کار برده شده، بیشتر مثال‌ها و شواهد کتاب در قالب آموزش و کلاس و مدرسه می‌باشد.

- مطالب این کتاب بیشتر برگرفته از تجربیات مؤلف و منابع زیر می‌باشد:

  1. روش تحقیق و آمار، مؤلف مهناز عرب؛
  2. راههای عملی پژوهش در عمل، مؤلف اقبال قاسمی پویا؛
  3. اقدام‌پژوهی، مؤلف محمدرضا آهنچیان، مهدی محمدآقایی؛
  4. راههای عملی اقدام‌پژوهی، مؤلف قدرت عبادی؛

و سایر منابع که در بخش فهرست منابع ذکر شده است.

مراتب قدردانی و سپاس خود جهت فراهم کردن زمینه انتشار این اثر را از مسئولان محترم انتشارات ساکو اعلام می‌دارم. از خوانندگان محترم این کتاب خواهشمندم جهت ارتقای سطح کیفی کتاب در ویرایش و چاپ بعدی، اشکالات و نواقص موجود و همچنین پیشنهادات سازنده خود را از طریق آدرس پست الکترونیک با اینجانب در میان بگذارند.

 

 باسپاس  مهناز عرب                       

سخن آغازین.. 5

پیشگفتار 7

بخش اول: کلیات و مفاهیم

فصل 1: مفاهیم

مفاهیم. 12

تعریف علم. 12

تعریف پژوهش (تحقیق) 12

هدف پژوهش... 13

ویژگیها و قواعد پژوهش علمی.. 13

رعایت اصول اخلاقی در پژوهش... 14

انواع پژوهش... 14

انواع روش‌های پژوهش (بر اساس نحوه جمع‌آوری داده‌ها) 16

فرآیند پژوهش... 21

فصل 2: اقدام‌پژوهی

اقدام‌پژوهی (پژوهش در عمل) 26

تاریخچه اقدام‌پژوهی.. 26

ویژگی‌های اقدام‌پژوهی.. 27

شرایط و ویژگی‌‌های پژوهشگر در اقدام‌پژوهی.. 28

ضرورت و اهمیت اقدام‌پژوهی.. 29

مقایسه اقدام‌پژوهی با سایر پژوهش‌ها 29

مراحل و گام‌های اقدام‌پژوهی.. 31

زمینه‌های اقدام‌پژوهی.. 32

بخش دوم: فرآیند اقدام‌پژوهی

فصل 1: موضوع و مسأله پژوهش

موضوع پژوهش.. 38

ویژگی‌های انتخاب موضوع در اقدام‌پژوهی.. 38

عنوان پژوهش.. 39

تشخیص مسأله. 40

انواع مسأله. 41

توصیف و بیان مسأله. 41

اهمیت و ضرورت پژوهش.. 43

اهداف پژوهش.. 43

سؤال پژوهش.. 44

اصول کلی تدوین سؤال پژوهش... 44

فرضیه در پژوهش.. 44

فرضیه. 44

انواع فرضیه. 45

آزمون فرضیه. 47

ارزیابی فرضیة‌ پژوهش... 48

متغیر 48

انواع متغیر بر اساس اندازه‌گیری.. 49

سنجش و اندازه‌گیری (مقیاس‌ها، طیف‌ها) 51

مقیاس... 51

طیف.. 52

تعاریف در اقدام‌پژوهی. 55

فصل 2:  ادبیات (پیشینه) در پژوهش

پیشینه (ادبیات تحقیق) 58

پیشینه نظری.. 58

پیشینة عملی.. 59

منابع اطلاعاتی و چگونگی استفاده از منابع تحقیق. 61

نمونههایی از منابع در دسترس... 62

فیش نویسی. 62

ثبت مطالب در فیش... 62

نمونه‌هایی از فیش‌های مورد استفاده در تحقیق.. 63

اعتبار (روایی) در اقدام‌پژوهی   65

اعتبار (روایی) 66

انواع اعتبار 66

اعتبار در گام‌های پژوهش... 67

تشکیل گروه نقاد اعتباربخشی در پژوهش.. 69

بخش سوم: اطلاعات (جمع‌آوری تا نتایج)

فصل 1: جمع‌آوری اطلاعات

جامعه آماری (N) 74

حجم نمونه (n) 74

شواهد (1) جمع‌آوری اطلاعات.. 75

منابع جمع‌آوری اطلاعات.. 75

روش جمع‌آوری اطلاعات.. 76

مشاهده 76

مصاحبه. 79

پرسشنامه. 80

اسناد و مدارک... 90

فصل 2: تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‌ها

تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات و داده‌ها 94

شیوه تجزیه و تحلیل کیفی.. 95

شیوه تجزیه و تحلیل کمّی.. 96

تعریف علم  آمار 96

آمار توصیفی.. 97

جدول توزیع فراوانی. 97

جدول توزیع فراوانی طبقه‌بندی نشده 98

جدول توزیع فراوانی نمره‌ها 99

جدول فراوانی طبقه‌بندی شده 99

جداول (یک بُعدی، دو بُعدی) 101

نمودارها 102

نمودار ستونی(میلهای) 102

نمودار ستونی به هم پیوسته با نامهای (هیستوگرام، پلکانی، مستطیلی) 103

نمودار چند ضلعی(چندگوش، پلیگون) 103

نمودار دایرهای.. 104

میانگین (M یا ) داده‌های خام (طبقه‌بندی نشده) 105

میانگین حسابی.. 106

واریانس ( یا ) و انحراف معیار (  یا S) 106

واریانس و انحراف معیار در داده‌های خام. 107

آمار استنباطی. 108

همبستگی.. 108

فصل 3: راه حل  (ارزیابی)

 انتخاب راه‌حل (چاره‌گزینی) 118

انتخاب راه‌حل‌ها 118

اجرای راه‌حل‌ها و اقدامات.. 119

شواهد 2 (مشاهده میزان تغییرات انجام شده) 120

ارزیابی تأثیر راه‌حل جدید. 120

نتیجه‌گیری.. 121

پیشنهادها 122

بخش چهارم: گزارش‌نویسی و نمونه‌های برتر در اقدام‌پژوهی

فصل 1: گزارش‌نویسی

گزارش‌نویسی در اقدام‌پژوهی. 128

بخش مقدماتی.. 128

معرفی عناوین فهرست مطالب.. 131

ارزشیابی گزارش اقدام‌پژوهی. 135

نمونه برگ ارزشیابی گزارش اقدام‌پژوهی.. 136

فصل 2: نمونه‌های برگزیده اقدام‌پژوهی

نمونه‌های برگزیده اقدام‌پژوهی. 140

نمونه اقدام‌پژوهی برتر پیرامون افزایش انگیزه یادگیری درس ریاضی   140

نمونه اقدام‌پژوهی برتر پیرامون علاقه‌مندسازی دانش‌آموز به درس مطالعات اجتماعی   148

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌ها 155

پیوست‌ها 161

منابع و مآخذ. 165

 

نویسنده مهناز عرب
ناشر ساکو
نوبت چاپ دوم
شابک 978-600-8062-47-9
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۱۶۸
قیمت پشت جلد ۴۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۳۸,۰۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی
تاریخ ثبت در سایت ۲۸ شهریور ۱۳۹۵
شما میتوانید از طریق فرم زیر نظر خود را بیان نمایید:

نام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ و کوچک یکسان است)

دسته بندی موضوعی