کتاب ها » روان شناسی عمومی /کد 233

نویسنده شیرین الله بخش
ناشر ساکو
تعداد صفحات ۲۰۰
قیمت پشت جلد ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۴۸,۰۰۰ تومان

پیشگفتار

روان‌شناسی علمی است که به مطالعة رفتار انسان می‌پردازد تا با شناخت علت رفتارها، مشکلات رفتاری را حل کرده تا زندگی بهتری برای انسان‌ها ایجاد شود.

در زندگی ماشینی پیچیدة امروز مواجه شدن با مشکلات و مسائل اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین، انسان امروز به طور مداوم نیاز به بهبود شرایط و تغییر رفتار دارد.

رشتة روان‌شناسی امروزه شاخه‌های بسیار متنوعی داشته و نیاز به روان‌شناس در جامعه احساس می‌شود. کتاب حاضر دربارة روان‌شناسی عمومی بوده و مطالب آن جزء اصول و مسائل اولیة رشتة روان‌شناسی به حساب می‌آید.

نویسندة کتاب در ارائه مطالب سعی نموده تا با نگارشی ساده، محتوا را به صورت قابل درک برای مخاطب جذاب سازد. مخاطب این کتاب بیشتر دانشجویان رشته‌های علوم انسانی می‌باشند که روان‌شناسی عمومی از دروس اصلی آنهاست. تنوع مطالب روان‌شناسی عمومی بسیار زیاد است اما نویسنده تلاش نموده تا مطالب اصلی و مورد نیاز را در نه فصل به مخاطب ارائه دهد.

امید است این کتاب نیاز اساتید به کتابی ساده و خلاصه را در زمینة روان‌شناسی عمومی برطرف نماید.

 

  شیرین الله‌بخش

 شهریور 1395

کتاب «روان شناسی عمومی» کاملا مطابق با سرفصل های دانشگاه جامع علمی کاربردی تدوین شده است و در بر دارنده مباحث زیر است:

 

پیشگفتار 5

فصل 1: کلیات، مفاهیم و مکاتب در روان‌شناسی

مقدمه. 8

شاخه‌های روان‌شناسی.. 8

روان‌شناسی بالینی.. 9

روان‌شناسی مشاوره 9

روان‌شناسی شخصیت.. 9

روان‌شناسی اجتماعی.. 9

روان‌شناسی صنعتی.. 10

روان‌شناسی تربیتی.. 10

روان‌شناسی فیزیولوژیک... 10

روان‌شناسی رشد. 10

اهداف روان‌شناسی.. 11

روش‌های مطالعۀ رفتار 12

تاریخچۀ روان‌شناسی.. 16

مکاتب روان‌شناسی.. 17

ساخت‌گرایی.. 17

کارکردگرایی.. 18

رفتارگرایی.. 19

مکتب گشتالت.. 20

مکتب روان تحلیلگری.. 21

مکتب زیست‌گرایی.. 22

مکتب شناخت‌گرایی.. 22

مکتب انسان‌گرایی.. 23

خلاصه فصل اول.. 24

خودآزمایی فصل اول.. 27

فصل 2: مبانی زیستی رفتار

مقدمه. 30

بافت عصبی.. 30

دستگاه عصبی.. 32

دستگاه عصبی کناری (لیمبیک) 33

دستگاه عصبی مرکزی.. 34

تشکیلات شبکه‌ای.. 37

کارکردهای اختصاصی نیمکره‌های مغز. 39

دستگاه غدد درون ریز. 41

خلاصه فصل دوم. 43

خودآزمایی فصل دوم. 46

فصل 3: احساس و ادراک

مقدمه. 48

احساس و ادراک... 48

آستانه‌ها 49

رمزگردانی حسی.. 49

حس بینایی.. 50

شنوایی.. 56

حواس شیمیایی: چشایی و بویایی.. 59

لامسه. 61

خلاصه فصل سوم. 62

خودآزمایی فصل سوم. 64

فصل 4: یادگیری

مقدمه. 66

تعریف یادگیری.. 66

شرطی‌سازی کلاسیک... 67

کاربردهای شرطی شدن کلاسیک... 70

شرطیسازی عامل یا کنشگر. 70

فرایندهای اساسی در شرطی‌سازی کنشگر یا عامل.. 72

تقویت.. 73

مقایسة شرطی‌سازی کلاسیک با شرطی‌سازی کنشگر. 75

یادگیری اجتماعی.. 76

یادگیری از راه مشاهده 77

کاربردهای نظریة یادگیری اجتماعی.. 79

خلاصه فصل چهارم. 80

خودآزمایی فصل چهارم. 82

فصل 5: حافظه

مقدمه. 84

تعریف حافظه. 84

مراحل یا فرایندهای حافظه. 85

انواع حافظه. 85

فراموشی.. 88

روش‌هایی برای بهبود حافظه. 91

خلاصه فصل پنجم. 93

خودآزمایی فصل پنجم. 95

فصل 6: هوش

مقدمه. 98

تعریف هوش... 98

تاریخچة پیدایش تست‌های هوش و انواع آن.. 99

عوامل مؤثر در هوش... 100

نظریه‌های هوش... 101

خلاصه فصل ششم. 106

خودآزمایی فصل ششم. 108

فصل 7: انگیزش و هیجان

انگیزش... 110

انگیزش گرسنگی و خوردن.. 111

انگیزش و رفتار جنسی.. 113

نظریه‌های کلی انگیزش... 116

شناخت هیجان.. 118

مؤلفة شناختی: احساس‌های ذهنی.. 119

مؤلفة فیزیولوژیکی.. 119

مؤلفة رفتاری.. 120

نظریه‌های هیجان.. 120

خلاصه فصل هفتم. 124

خودآزمایی فصل هفتم. 126

فصل 8: رشد

مقدمه. 128

ویژگی‌های پنجگانة رشد. 128

حوزه‌های رشد آدمی.. 129

نظریه‌های روان‌شناسی رشد. 130

نظریه‌هایی که بر رشد شناختی تأکید دارند. 130

نظریة رشد اخلاقی کلبرگ... 135

نظریة فرهنگی اجتماعی.. 138

نظریة روانکاوی.. 140

رشد روانی ـ اجتماعی اریکسون.. 143

نوجوانی.. 146

تغییرات زیستی در نوجوانی.. 146

تغییرات تفکر در نوجوانی.. 148

نوجوان در جستجوی هویت.. 148

بزرگسالی.. 150

نظر اریکسون در مورد بزرگسالی.. 151

پیری.. 151

خلاصه فصل هشتم. 153

خودآزمایی فصل هشتم. 156

فصل 9: شخصیت

مقدمه. 158

تعریف شخصیت.. 158

نظریهها 159

نظریة روان‌پویایی (روانکاوی) 160

نظریة روانکاوی فروید. 160

شخصیت از دیدگاه کارل یونگ... 166

شخصیت از دیدگاه آدلر. 168

دیدگاه‌های رفتاری.. 169

نظریة اسکینر در مورد شخصیت.. 170

ساختار شخصیت ازدیدگاه اسکینر. 170

نظریة یادگیری اجتماعی بندورا 171

شخصیت بر اساس رویکرد انسان‌گرایی.. 174

نظریة خودشکوفایی مزلو. 175

نظریة خودمدار کارل راجرز 178

خلاصه فصل نهم. 182

خودآزمایی فصل نهم. 186

واژه‌نامه. 187

منابع و مآخذ  199

نویسنده شیرین الله بخش
ناشر ساکو
نوبت چاپ یکم
شابک 978-600-8062-42-6
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۲۰۰
قیمت پشت جلد ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۴۸,۰۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی
تاریخ ثبت در سایت ۲۱ شهریور ۱۳۹۵
شما میتوانید از طریق فرم زیر نظر خود را بیان نمایید:

نام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ و کوچک یکسان است)

دسته بندی موضوعی