اخبار

گروه: عمومی
۲۵ اسفند ۱۳۹۸

ضمن تبریک فرارسیدن سال جدید و با امید به اینکه سال خوبی پیش رو داشته باشید؛ احتراما به عرض می رسانیم: انتشارات ساکو از تاریخ 1398/12/27 تا تاریخ  1399/01/15 تعطیل است.   گفتنی است خریدهای اینترنتی صورت گرفته از تاریخ 98/12/26 بعد از تاریخ مذکور …

دسته بندی موضوعی