اخبار

تعطیلات نوروزی

گروه: عمومی
۲۵ اسفند ۱۳۹۹

ضمن تبریک فرارسیدن سال جدید و با امید به اینکه سال خوبی پیش رو داشته باشید؛

احتراما به عرض می رسانیم:

انتشارات ساکو از تاریخ 1399/12/28 تا تاریخ  1400/01/14 تعطیل است.

 

گفتنی است خریدهای اینترنتی صورت گرفته از تاریخ 99/12/27 بعد از تاریخ مذکور ارسال خواهد شد.

 

برقرار باشید.

دسته بندی موضوعی