اخبار

تعطیلات نوروزی

گروه: عمومی
۲۵ اسفند ۱۳۹۸

ضمن تبریک فرارسیدن سال جدید و با امید به اینکه سال خوبی پیش رو داشته باشید؛

احتراما به عرض می رسانیم:

انتشارات ساکو از تاریخ 1398/12/27 تا تاریخ  1399/01/15 تعطیل است.

 

گفتنی است خریدهای اینترنتی صورت گرفته از تاریخ 98/12/26 بعد از تاریخ مذکور ارسال خواهد شد.

 

برقرار باشید.

دسته بندی موضوعی