اخبار

کتاب مدیریت مراکز و سازمان های هنری

۱۱ آبان ۱۳۹۶

 کتاب مدیریت مراکز و سازمان های هنری منتشر شد.

این کتاب که در 6 فصل و 160 صفحه تدوین شده است در بر دارنده مطالب و مباحث زیر است:

  1. تاریخچه هنر و مراکز هنری در ایران و سیر تکامل آن
  2. مدیریت و سازمان
  3. آشنایی با بناهای تاریخی و موزه‌های شهر تهران در قبل و بعد از انقلاب اسلامی
  4. ساختاربندی مراکز هنری
  5. هنر، اقتصاد و جامعه
  6. مدیریت نوین فرهنگی ـ هنری

دسته بندی موضوعی