کتاب ها

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

روابط عمومی چندرسانه‌ای /کد190


ناشر: ساکو
نویسنده: مؤلف مریم باشعور لشگری
قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۰۰۰ تومان

محاسبه عدم قطعیت /کد191


ناشر: ساکو
نویسنده: میلاد شمس‌الدین و محمدرضا شهبازمرادی و فرزاد ملک‌محمدی
قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۵۰۰ تومان

فرانت آفیس /کد189


ناشر: ساکو
نویسنده: سحر رضوانی
قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۰۰۰ تومان

معماری در ایران /کد 185


ناشر: ساکو
نویسنده: محمد بهزادپور و سحر بابایان
قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۵۰۰ تومان

مبانی توسعه پایدار و اکولوژی در شهر /کد186


ناشر: ساکو
نویسنده: محمد بهزادپور و سحر بابایان
قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۰۰ تومان

شناخت مواد و مصالح /کد 180


ناشر: ساکو
نویسنده: سحر بابایان و محمد بهزادپور
قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۰۰۰ تومان

عکاسی پایه /کد 183


ناشر: ساکو
نویسنده: حسین ارجمند
قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۰۰۰ تومان

تحلیل هزینه و منفعت /کد 179


ناشر: ساکو
نویسنده: زهرا چگنی، سحر مولوی و محمدرضا بابایی
قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۰۰ تومان

گردشگری فرهنگی /کد 178


ناشر: ساکو
نویسنده: غزاله ابی‌زاده و الهه زینل‌نیا طوسی
قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۰۰۰ تومان

کارگاه سیم کشی /کد 161


ناشر: ساکو
نویسنده: علی اکبر رحمنی
قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۰۰ تومان

Translation of Political News and Texts (ترجمه اخبار و متون سیاسی) /کد 176


ناشر: ساکو
نویسنده: سمانه قانعی آرانی و شیما اسدی
قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۵۰۰ تومان

روان شناسی گردشگری /کد 165


ناشر: ساکو
نویسنده: آذین اعلایی و مژده کاظمی
قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۰۰۰ تومان

قوانین و مقررات در حوزه فرهنگ /کد 175


ناشر: ساکو
نویسنده: کورش صفرکوپایه، سحر ابوالحسنی
قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات /کد 162


ناشر: ساکو
نویسنده: مهری رجبی
قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۵۰۰ تومان

مقدمه‌ای بر روش تحقیق در حسابداری /کد 163


ناشر: ساکو
نویسنده: داریوش‌علی مرادی، محمدرضا متین‌نصر
قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۵۰۰ تومان

نقش و جایگاه واحدهای صنفی کوچک و متوسط: مفاهیم ،سیر تحول، راهبردها /کد 169


ناشر: ساکو
نویسنده: آرمان کیپوری و ناصر رشیدی
قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۵۰۰ تومان

دسته بندی موضوعی