کتاب ها

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

مبانی کنترل کیفیت /کد195


ناشر: ساکو
نویسنده: ابوذر پارسانژاد
قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۰۰۰ تومان

ده الگوریتم برتر داده‌کاوی /کد194


ناشر: ساکو
نویسنده: محمدعلی افشارکاظمی و مرضیه فریدی ماسوله
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

آمار و احتمال کاربردی /کد196


ناشر: ساکو
نویسنده: مهدی پوراحمد و ناصر پوراحمد
قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۵۰۰ تومان

اصول و فنون مصاحبه /کد 197


ناشر: ساکو
نویسنده: سیدمحمدرضا فهمیزی
قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

ترویج و آموزش کشاورزی /کد193


ناشر: ساکو
نویسنده: فرهاد خسروانی ، فضل‌اله عزیزپورفرد و زهرا تیموری کوهسار
قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۰۰۰ تومان

ارتباطات سیاسی /کد192


ناشر: ساکو
نویسنده: نبی اله قریانی
قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان

روابط عمومی چندرسانه‌ای /کد190


ناشر: ساکو
نویسنده: مؤلف مریم باشعور لشگری
قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۰۰۰ تومان

محاسبه عدم قطعیت /کد191


ناشر: ساکو
نویسنده: میلاد شمس‌الدین و محمدرضا شهبازمرادی و فرزاد ملک‌محمدی
قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۵۰۰ تومان

فرانت آفیس /کد189


ناشر: ساکو
نویسنده: سحر رضوانی
قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۰۰۰ تومان

معماری در ایران /کد 185


ناشر: ساکو
نویسنده: محمد بهزادپور و سحر بابایان
قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۵۰۰ تومان

مبانی توسعه پایدار و اکولوژی در شهر /کد186


ناشر: ساکو
نویسنده: محمد بهزادپور و سحر بابایان
قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۰۰ تومان

شناخت مواد و مصالح /کد 180


ناشر: ساکو
نویسنده: سحر بابایان و محمد بهزادپور
قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۰۰۰ تومان

عکاسی پایه /کد 183


ناشر: ساکو
نویسنده: حسین ارجمند
قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۰۰۰ تومان

تحلیل هزینه و منفعت /کد 179


ناشر: ساکو
نویسنده: زهرا چگنی، سحر مولوی و محمدرضا بابایی
قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۰۰ تومان

گردشگری فرهنگی /کد 178


ناشر: ساکو
نویسنده: غزاله ابی‌زاده و الهه زینل‌نیا طوسی
قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۰۰۰ تومان

کارگاه سیم کشی /کد 161


ناشر: ساکو
نویسنده: علی اکبر رحمنی
قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۰۰ تومان

دسته بندی موضوعی