کتاب ها

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

ESP for the Students of Arts (زبان تخصصی برای دانشجویان هنر) /کد 211


ناشر: ساکو
نویسنده: مهدی نوروزی خیابانی و نیلوفر شهمیرزادی
قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۵۰۰ تومان

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی /کد 219


ناشر: ساکو
نویسنده: رضوان‌الله صادقی، فریبا خواجه وند، محمدرضا بابایی
قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۰۰۰ تومان

برنامه نویسی ++c /کد216


ناشر: ساکو
نویسنده: ابولفضل شیبانی
قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۰۰ تومان

مبانی سازمان و مدیریت /کد214


ناشر: ساکو
نویسنده: آرمان کیپوری
قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۰۰۰ تومان

آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی /کد222


ناشر: ساکو
نویسنده: رضا سلمانی پور نقلبری
قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۰۰۰ تومان

کارگاه مدیریت و سنجش شبکه‌های گسترده /کد 221


ناشر: ساکو
نویسنده: مهری رجبی
قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۰۰۰ تومان

ریاضیات گسسته /کد 215


ناشر: ساکو
نویسنده: میرداود میرفرجود لنگرودی، معصومه میرزاآقایی چایجان و جهانبخش حبیبه‌وند
قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۰۰۰ تومان

خدمات الکترونیک /کد 210


ناشر: ساکو
نویسنده: سید سالار حسینی غنچه
قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۰۰ تومان

مبانی مدیریت سرمایه گذاری /کد212


ناشر: ساکو
نویسنده: مریم پورعینی
قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۰۰۰ تومان

برنامه نویسیc /کد 213


ناشر: ساکو
نویسنده: ابوالفضل شیبانی
قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۰۰۰ تومان

اصول و فنون مذاکره(ویرایش جدید)/کد 220


ناشر: ساکو
نویسنده: فرهاد حسنی گوهرزاد
قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان

سواد رسانه ای /کد208


ناشر: ساکو
نویسنده: سید امیر محمد رعدی
قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۰۰ تومان

ESP for Business Management(زبان تخصصی مدیریت کسب‌وکار)/ کد188


ناشر: ساکو
نویسنده: سمانه قانعی آرانی و فاطمه شادمانی زرنگ
قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۰۰۰ تومان

جامعه‌شناسی خانواده /کد206


ناشر: ساکو
نویسنده: آرش شایسته‌نیا، کبری درویش‌پیشه
قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

هنر و ارتباطات (جدید)/کد198


ناشر: ساکو
نویسنده: میرحسین شماخی و ایمان نمدیان‌پور
قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۰۰۰ تومان

Specialized Language Business Advertising Management (زبان تخصصی مدیریت تبلیغات تجاری) /کد199


ناشر: ساکو
نویسنده: محمدرضا رضایی
قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۰۰ تومان

دسته بندی موضوعی

جدیدترین خبرها