کتاب ها

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

آسیب شناسی فرهنگی و اجتماعی /کد222


ناشر: ساکو
نویسنده: رضا سلمانی پور نقلبری
قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۰۰۰ تومان

کارگاه مدیریت و سنجش شبکه‌های گسترده /کد 221


ناشر: ساکو
نویسنده: مهری رجبی
قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۰۰۰ تومان

ریاضیات گسسته /کد 215


ناشر: ساکو
نویسنده: میرداود میرفرجود لنگرودی، معصومه میرزاآقایی چایجان و جهانبخش حبیبه‌وند
قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۰۰۰ تومان

خدمات الکترونیک /کد 210


ناشر: ساکو
نویسنده: سید سالار حسینی غنچه
قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۰۰ تومان

مبانی مدیریت سرمایه گذاری /کد212


ناشر: ساکو
نویسنده: مریم پورعینی
قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان

برنامه نویسیc /کد 213


ناشر: ساکو
نویسنده: ابوالفضل شیبانی
قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۰۰۰ تومان

اصول و فنون مذاکره(ویرایش جدید)/کد 220


ناشر: ساکو
نویسنده: فرهاد حسنی گوهرزاد
قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان

سواد رسانه ای /کد208


ناشر: ساکو
نویسنده: سید امیر محمد رعدی
قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۰۰ تومان

ESP for Business Management(زبان تخصصی مدیریت کسب‌وکار)/ کد188


ناشر: ساکو
نویسنده: سمانه قانعی آرانی و فاطمه شادمانی زرنگ
قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۰۰۰ تومان

جامعه‌شناسی خانواده /کد206


ناشر: ساکو
نویسنده: آرش شایسته‌نیا، کبری درویش‌پیشه
قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

هنر و ارتباطات (جدید)/کد198


ناشر: ساکو
نویسنده: میرحسین شماخی و ایمان نمدیان‌پور
قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۰۰۰ تومان

Specialized Language Business Advertising Management (زبان تخصصی مدیریت تبلیغات تجاری) /کد199


ناشر: ساکو
نویسنده: محمدرضا رضایی
قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۰۰ تومان

مبانی کنترل کیفیت /کد195


ناشر: ساکو
نویسنده: ابوذر پارسانژاد
قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۰۰۰ تومان

ده الگوریتم برتر داده‌کاوی /کد194


ناشر: ساکو
نویسنده: محمدعلی افشارکاظمی و مرضیه فریدی ماسوله
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

آمار و احتمال کاربردی /کد196


ناشر: ساکو
نویسنده: مهدی پوراحمد و ناصر پوراحمد
قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۵۰۰ تومان

اصول و فنون مصاحبه /کد 197


ناشر: ساکو
نویسنده: سیدمحمدرضا فهمیزی
قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان

دسته بندی موضوعی