کتاب ها

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

کارگاه برنامه نویسی / کد 234


ناشر: ساکو
نویسنده: ابوالفضل شیبانی
قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۰۰۰ تومان

طرح کسب و کار موفق(برای کارآفرینان و کسب و کارهای کوچک و متوسط)/ 246


ناشر: ساکو
نویسنده: علی خوزین، محمدرضا بابایی و سعید بنی‌فاطمی
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

انگل شناسی پزشکی


ناشر: ساکو
نویسنده: دکتر بابک بلبلی و دکتر ناهید مرتضوی
قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۸,۰۰۰ تومان

روانشناسی کار (کاربرد روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت)/ کد 239


ناشر: ساکو
نویسنده: آرمان کیپوری
قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان

مبانی انسان‌شناسی (مردم‌شناسی) /کد243


ناشر: ساکو
نویسنده: منصور منصوری مقدم
قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان

English for the Students of Architecture and Urban Planning / زبان تخصصی معماری و شهرسازی/ کد 241


ناشر: ساکو
نویسنده: سمانه قانعی آرانی و سهراب غلامپور
قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان

مدیریت اسناد و گزارش نویسی مالی


ناشر: ساکو
نویسنده: چنگیز میرزایی و محمد رضا بابایی
قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۰۰۰ تومان

شمس مشرقین


ناشر: ساکو
نویسنده: حاج شمس‌الله بابایی فیشانی )تنظیم و گردآوری:حاج محمدرضا بابایی فیشانی(
قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

مفاخر فرهنگی ایران /کد 238


ناشر: ساکو
نویسنده: مروارید طباطبایی قمی
قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۰۰۰ تومان

دولت و برنامه های فرهنگی /کد 236


ناشر: ساکو
نویسنده: فاطمه میری قمصری و نسرین محمدی
قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۰۰۰ تومان

اقدام پژوهی/ کد 232


ناشر: ساکو
نویسنده: مهناز عرب
قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۰۰ تومان

اخلاق حرفه‌ای در تجارت/ کد 244


ناشر: ساکو
نویسنده: ابراهیم عرب
قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

روان شناسی عمومی /کد 233


ناشر: ساکو
نویسنده: شیرین الله بخش
قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۰۰۰ تومان

Specialized Language for Financial Accounting/ زبان تخصصی حسابداری مالی /کد 242


ناشر: ساکو
نویسنده: کوروش جمشیدی ایوانکی
قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

Specialized Language for Public Relations / زبان تخصصی رشته روابط عمومی /کد 235


ناشر: ساکو
نویسنده: محمدرضا رضایی
قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

تاریخ تحلیلی صدر اسلام /کد 225


ناشر: ساکو
نویسنده: حسین بهنام
قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۰۰۰ تومان

دسته بندی موضوعی