کتاب ها

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

شبکه های اجتماعی: ابعاد و مفاهیم /کد 135


ناشر: ساکو
نویسنده: علیرضا محمودی، مجتبی محمودی، پروین ترکاشوند
قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۰۰۰ تومان

دسته بندی موضوعی