کتاب ها

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد /کد148


ناشر: ساکو
نویسنده: میلاد شمس الدین و فرزاد ملک محمد
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

هنر و رسانه /کد147


ناشر: ساکو
نویسنده: نسرین آقاملا و بیتا برارین
قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۰۰۰ تومان

ارتباطات انسانی( جدید) /کد288


ناشر: ساکو
نویسنده: مریم شهامت پور
قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۰۰۰ تومان

روانشناسی رشد /کد 143


ناشر: ساکو
نویسنده: کبری درویش پیشه
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

تایپوگرافی (سبک ها و اصطلاحات) /کد 144


ناشر: ساکو
نویسنده: پیمان حسنی
قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

شیمی 3 و آزمایشگاه


ناشر: ساکو
نویسنده: حسین دانشگر
قیمت: ۱۴,۵۰۰ تومان

روان شناسی پیش /کد 142


ناشر: ساکو
نویسنده: طاهره محمودیان
قیمت: ۱۰,۵۰۰ تومان

میراث معنوی فرهنگی(ویرایش جدید) کد141


ناشر: ساکو
نویسنده: یونس صمدنژاد آذر
قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۰۰۰ تومان

جمع‌آوری و پردازش اطلاعات (ویرایش جدید)/کد 187


ناشر: ساکو
نویسنده: علیرضا محمودی
قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۰۰۰ تومان

دین و زندگی 3 (کتاب کار)


ناشر: ساکو
نویسنده: آرمان امامی
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

سواد بصری (اصول و مبانی هنرهای تجسمی) /کد 30


ناشر: ساکو
نویسنده: آنیتا بیات
قیمت: ۱۳,۵۰۰ تومان

آیین (اصول) سخنوری /کد83


ناشر: ساکو
نویسنده: نزهت اکبری فر
قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۰۰ تومان

روانشناسی اجتماعی /کد94


ناشر: ساکو
نویسنده: شیرین الله بخش
قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان

تحولات اجتماعی معاصر ایران /کد 138


ناشر: ساکو
نویسنده: محمد علی جهانبخش
قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۰۰۰ تومان

فرهنگ اقوام ایران /کد 133


ناشر: ساکو
نویسنده: محمد علی جهانبخش
قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۰۰۰ تومان

شیوه های تأثیر بر افکار عمومی /کد165


ناشر: ساکو
نویسنده: سعیده محمدی
قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

دسته بندی موضوعی