کتاب ها

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات /کد152


ناشر: ساکو
نویسنده: مصطفی توسلی نوروزی
قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۰۰۰ تومان

گفتارهایی در باب جامعه‌شناسی زبان و مسائل پیرامون آن


ناشر: ساکو
نویسنده: پدرام حاتمی، سامان سامنی و ملیحه ثمریها
قیمت: ۸,۵۰۰ تومان

مدیریت منابع انسانی /کد 150


ناشر: ساکو
نویسنده: روح الله کریمی کلایه
قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۰۰ تومان

گزارش نویسی(ویرایش جدید)/ کد151


ناشر: ساکو
نویسنده: فریبا خواجه وند، محمد رضا بابایی و باقر غلامی کلیشمی
قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۵۰۰ تومان

آرایه های ادبی (دبیرستان و کنکور)


ناشر: ساکو
نویسنده: اسماعیل مؤید ناصری و باقر غلامی کلیشمی
قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۰۰۰ تومان

حقوق شهروندی /کد 149


ناشر: ساکو
نویسنده: کورش صفرکوپایه
قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۰۰۰ تومان

آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد /کد148


ناشر: ساکو
نویسنده: میلاد شمس الدین و فرزاد ملک محمد
قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

هنر و رسانه /کد147


ناشر: ساکو
نویسنده: نسرین آقاملا و بیتا برارین
قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۰۰۰ تومان

ارتباطات انسانی( جدید) /کد288


ناشر: ساکو
نویسنده: مریم شهامت پور
قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۰۰۰ تومان

روانشناسی رشد /کد 143


ناشر: ساکو
نویسنده: کبری درویش پیشه
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

تایپوگرافی (سبک ها و اصطلاحات) /کد 144


ناشر: ساکو
نویسنده: پیمان حسنی
قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

شیمی 3 و آزمایشگاه


ناشر: ساکو
نویسنده: حسین دانشگر
قیمت: ۱۴,۵۰۰ تومان

روان شناسی پیش /کد 142


ناشر: ساکو
نویسنده: طاهره محمودیان
قیمت: ۱۰,۵۰۰ تومان

میراث معنوی فرهنگی(ویرایش جدید) کد141


ناشر: ساکو
نویسنده: یونس صمدنژاد آذر
قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۰۰۰ تومان

جمع‌آوری و پردازش اطلاعات (ویرایش جدید)/کد 187


ناشر: ساکو
نویسنده: علیرضا محمودی
قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۰۰۰ تومان

دین و زندگی 3 (کتاب کار)


ناشر: ساکو
نویسنده: آرمان امامی
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

دسته بندی موضوعی