کتاب ها » دانشگاهی » علمی کاربردی » دوره کارشناسی » انتشارات، جاپ و نشر

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

رسانه شناسی (جدید) /کد 277


ناشر: ساکو
نویسنده: دکتر حسنا کاظمی
قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۰۰۰ تومان

مبانی و فنون چاپ ماشینی /کد 90


ناشر: ساکو
نویسنده: نگار کوهی، میترا صمدی
قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

مهارت ها و قوانین کسب و کار /کد 158


ناشر: ساکو
نویسنده: حمید نبی لو، یاسر نظری، کاظم فروزنده
قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان

مهارت های مسأله یابی و تصمیم گیری (ویرایش جدید) /کد 129


ناشر: ساکو
نویسنده: محمد همتی فر، علی روزبه نیا، مهدی تیموری
قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۰۰۰ تومان

اصول سرپرستی (ویرایش جدید) / کد131


ناشر: ساکو
نویسنده: مهدی تیموری،علی روزبه نیا و محمد همتی فر
قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۰۰۰ تومان

ایمنی و بهداشت در محیط کار(ویرایش جدید) /کد 130


ناشر: ساکو
نویسنده: جواد ترکاشوند
قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان

مبانی جامعه شناسی (ویرایش جدید) /کد134


ناشر: ساکو
نویسنده: افسانه زندی و شیرین الله بخش
قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۰۰۰ تومان

انتشارات، چاپ و نشر /کد86


ناشر: ساکو
نویسنده: میرزا بابا مطهری نژاد
قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۵۰۰ تومان

ارتباط تصویری /کد 74


ناشر: ساکو
نویسنده: آرزو نبی زاده
قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۳,۰۰۰ تومان

دسته بندی موضوعی