کتاب ها » دانشگاهی » علمی کاربردی » دوره کاردانی » تبلیغات، بازاریابی و کسب و کار

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

مدیریت و سازماندهی: شاخص های طراحی مشاغل و ساختار سازمان / کد 66


ناشر: ساکو
نویسنده: نادر بهاری، ابوالقاسم یوسف سلطانیه
قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

بازار شناسی /کد 100


ناشر: ساکو
نویسنده: مریم آقاپور علیشاهی
قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۵۰۰ تومان

شیوه های اطلاع رسانی /کد 104


ناشر: ساکو
نویسنده: سعیده محمدی
قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

مخاطب‌شناسی(ویرایش جدید) /کد136


ناشر: ساکو
نویسنده: مریم باشعور لشگری
قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۵۰۰ تومان

جامعه شناسی فرهنگی/ با تکیه بر فرهنگ جامعه ایران(ویرایش جدید)/کد 181


ناشر: ساکو
نویسنده: دکتر نسرین دانایی
قیمت: ۲۷,۰۰۰ تومان

جامعه شناسی تبلیغات(ویرایش جدید) کد207


ناشر: ساکو
نویسنده: ابراهیم گودرزی فراهانی و سید احمد حسنی
قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۵۰۰ تومان

مبانی و فنون چاپ ماشینی /کد 90


ناشر: ساکو
نویسنده: نگار کوهی، میترا صمدی
قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۵۰۰ تومان

زبان تخصصی روابط عمومی و تبلیغات /کد 105


ناشر: ساکو
نویسنده: عصمت قندی و شهناز اسدیان
قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۰۰۰ تومان

مهارت ها و قوانین کسب و کار /کد 158


ناشر: ساکو
نویسنده: حمید نبی لو، یاسر نظری، کاظم فروزنده
قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان

مهارت های مسأله یابی و تصمیم گیری (ویرایش جدید) /کد 129


ناشر: ساکو
نویسنده: محمد همتی فر، علی روزبه نیا، مهدی تیموری
قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۰۰۰ تومان

اصول سرپرستی (ویرایش جدید) / کد131


ناشر: ساکو
نویسنده: مهدی تیموری،علی روزبه نیا و محمد همتی فر
قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۰۰۰ تومان

ایمنی و بهداشت در محیط کار(ویرایش جدید) /کد 130


ناشر: ساکو
نویسنده: جواد ترکاشوند
قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان

مبانی جامعه شناسی (ویرایش جدید) /کد134


ناشر: ساکو
نویسنده: افسانه زندی و شیرین الله بخش
قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۰۰۰ تومان

انتشارات، چاپ و نشر /کد86


ناشر: ساکو
نویسنده: میرزا بابا مطهری نژاد
قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۵۰۰ تومان

ارتباط تصویری /کد 74


ناشر: ساکو
نویسنده: آرزو نبی زاده
قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۳,۰۰۰ تومان

فرهنگ و رفتار اجتماعی /کد 57


ناشر: ساکو
نویسنده: دکتر نسرین دانایی
قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان

دسته بندی موضوعی