کتاب ها » کنکور و کمک درسی » کاردانی به کارشناسی

جستجو
مرتب بر اساس تعداد

برنامه نویسی ++c /کد216


ناشر: ساکو
نویسنده: ابولفضل شیبانی
قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب کنکور سه کتاب ساکو (دروس عمومی) کاردانی به کارشناسی/ کد116


ناشر: ساکو
نویسنده: باقرغلامی کلیشمی، علی حسن پور و ریوار قادری نیا
قیمت : ۱۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴۵,۰۰۰ تومان

هفت آزمون کامپیوتر کاردانی به کارشناسی


ناشر: ساکو
نویسنده: امین اکبرپور و مهرداد سلامی
قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب کنکور ادبیات فارسی کاردانی به کارشناسی


ناشر: ساکو
نویسنده: باقر غلامی کلیشمی
قیمت : ۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۲,۰۰۰ تومان

کتاب کنکور اندیشه اسلامی 1 کاردانی به کارشناسی


ناشر: ساکو
نویسنده: ریوار قادری نیا
قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۲,۰۰۰ تومان

کتاب کنکور گرامر پیشرفته زبان عمومی کاردانی به کارشناسی (کلیه رشته ها)


ناشر: ساکو
نویسنده: علی حسن پور
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب کنکور واژگان زبان عمومی کاردانی به کارشناسی (کلیه رشته ها)


ناشر: ساکو
نویسنده: علی حسن پور
قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

مبانی نظری و درک تئوری های معماری کنکور کاردانی به کارشناسی


ناشر: ساکو
نویسنده: وحید فتحی
قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب کنکور ریاضیات عمومی


ناشر: ساکو
نویسنده: وحید انصاری
قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

دسته بندی موضوعی

جدیدترین خبرها