کتاب ها » خلاقیت و نوآوری (نقش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ارتقای سطح خلاقیت نوجوانان)

کتاب خلاقیت و نوآوری (نقش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ارتقای سطح خلاقیت نوجوانان)

(1 رای)
نویسنده لیلا باباخانی
ناشر ساکو
تعداد صفحات ۲۰۸
قیمت ۳۵,۰۰۰ تومان

پیشگفتار

ارائه فعالیت‌های فرهنگی در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جزء اصلی‌ترین اهداف این دستگاه محسوب می‌شود و آموزش چگونگی ارائه این فعالیت‌ها امری در خور توجه است. حال اگر این چگونگی با هــدف شناسایی و بالفعل در آوردن استعدادها و خـلاقیت نـوجـوانان یعنـی بهترین مخاطبان دستگاه گره بخورد، اهمیت نحوه آموزش فعالیت‌های فرهنگی بیش از پیش مشخص خواهد شد. چرا که فرایند بروز خـلاقیت در نـوجوانان از پیچیدگـی‌ها و حساسیت‌‌های خاص خود بـرخـوردار است. از این رو در این پژوهش در پی آنیم که به میزان نقش‌آفرینـی آموزش فعالیت‌های فرهنـگی در ارتقای سطح خلاقیت نوجوانان مراکـز کانون پرورش فکـری کـودکـان و نـوجوانان بپردازیم.

هدف اصلی، بررسی آموزش فعالیت‌های فرهنگی مراکـز کـانون پرورش فکـری کـودکـان و نـوجوانان در ارتقای سطح خلاقیت نوجوانان است.

با توجه به اینکـه مبحث اندازه‌گیری خـلاقیت، از آن دسته مباحثی است که در چند دهـه اخیر شکل گـرفته، بـرای پرداختـن به این موضوع باید آزمون و خطاهای زیادی را امتحـان کرد تا نتیجه مطلـوب حاصل شود. از این رو در این کتاب از روش تحلیل محتوی برای بررسی تست‌های خلاقیت استفاده شـده تا بتوان با استفاده از تحلیل‌های مختلف، بهترین نتیجه را بـه دست آورد. در مرحله بعـد با استفاده از روش علی ـ مقایسه‌ای و انتخاب آزمون T بـه مقایسه دو گـروه مـورد مطالعه یعنی نـوجـوانانی کـه عضو مراکـز کانون هستند و نوجوانانی کـه از ایـن فعالیت‌ها بهره‌ای نبرده‌اند خواهیم پرداخت.

نتایج حاصل، گـویای رابطـه مستقیم بین استفاده از آموزش فعالیت‌های فرهنـگی مراکـز کانون پرورش فکـری کودکان و نـوجوانان با ارتقـای سطح خـلاقیت نـوجـوانان است و نشـان می‌دهد نـوجـوانانی که به طور مداوم (حداقل 4 سال) از این فعالیت‌ها بهـره برده‌اند از خلاقیت بالاتری به نسبت نوجوانانی که از این فعالیت‌ها استفاده نکرده‌اند، برخوردارند.

لیلا باباخانی      

زمستان 1397      

 

پیشگفتار. 8

 

فصل اول: کلیات

مقدمه. 10

خلاقیت و فعالیت‌های فرهنگی.. 12

خلاقیت و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. 13

تازگی و نوآوری طرح.. 14

اهداف فعالیت‌های مراکز فرهنگی و هنری کانون. 14

آزمون و ابزار بررسی خلاقیت در نوجوانان. 16

محدودیت‌ها و موانع تحقیق.. 17

فعالیت‌های تست خلاقیت... 18

روش‌های اندازه‌گیری خلاقیت... 19

روش اندازه‌گیری سیالی.. 19

روش اندازه‌گیری انعطاف‌پذیری.. 20

روش اندازه‌گیری ابتکار. 20

 

فصل دوم: معرفی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. 24

رسالت کانون. 24

وظایف کلی کانون. 25

مجمع عمومی کانون. 26

شکل‌گیری فعالیت‌های فرهنگی و هنری کانون در گذر زمان. 26

اصول برنامه‌ریزی فعالیت‌های فرهنگی در کانون. 35

 

فصل سوم: ویژگی‌ها و نیازهای نوجوانان

مقدمه. 40

بحران بلوغ. 40

جلوه‌های ناخوشایند بلوغ. 44

نوجوانی و فرهنگ... 45

تاریخچه نوجوانی.. 46

نظریه‌های رشد نوجوانان. 50

دیدگاه‌های مختلف رشد نوجوانان. 53

نوجوانی از دیدگاه اسلام. 55

دیدگاه انسان‌شناسی فرهنگی.. 56

دیدگاه یادگیری اجتماعی.. 58

ویژگی‌های نوجوانان. 59

رشد جسمانی.. 59

رشد عقلانی.. 59

رشد ادراکی.. 60

رشد عاطفی.. 60

رشد اجتماعی.. 62

مهارت‌های شناخت اجتماعی و رفتاری در نوجوانان. 64

عوامل مؤثر بر رشد نوجوانان. 66

عامل طبیعت... 66

عامل محیط.. 67

آرمان‌گرایی و انتقاد در دوره نوجوانی.. 69

برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری نوجوانان. 69

خود پرورانی نوجوانان. 70

تغییرات در خود پنداره 70

تغییرات در عزت نفس.... 71

نیازهای نوجوانان. 74

نیازهای بدنی یا زیستی.. 74

نیازهای روانی یا ثانویه. 74

مسائل و مشکلات دوره نوجوانی.. 75

دوستی‌های دوران نوجوانی.. 76

خصوصیات رشد نوجوانان در ارتباط با مطالعه. 76

خطرات دوران نوجوانی.. 78

وظیفه والدین در مقابل نوجوانان. 79

 

فصل چهارم: عوامل مؤثر بر خلاقیت

مقدمه. 82

تعریف خلاقیت... 83

تطور مفهوم خلاقیت در گذر زمان. 85

خمیرمایه خلاقیت... 86

فلسفه خلاقیت... 87

خلاقیت از دید عرفا 88

تفاوت خلاقیت و نوآوری.. 88

فرق روش تحقیق و روش خلاق.. 88

فرق خلاقیت انسان و خدا 89

علت اهمیت خلاقیت... 90

خلاقیت استعدادی قابل پرورش... 91

نهایت تحول خلاقیت... 92

مفهوم خلاقیت... 92

الگوی توزیع خلاقیت... 93

آگاهی از مسائل خلاقیت... 95

تأثیر عامل جنسیت بر خلاقیت... 95

تأثیر عامل طبقه اجتماعی بر خلاقیت... 96

تأثیر عامل اطلاعات بر خلاقیت... 97

تأثیر عامل سن و تجربه بر خلاقیت... 97

رابطه هوش با خلاقیت... 97

عوامل سازمانی مؤثر بر خلاقیت... 98

طبقه‌بندی خلاقیت از تعاریف ارائه شده 100

مؤلفه‌های خلاقیت... 101

رویکردهای خلاقیت... 101

موانع خلاقیت... 107

خلاقیت از دیدگاه مکاتب مختلف... 112

علم خلاقیت‌شناسی.. 113

خـلاقیت‌شناسی کاربردی.. 114

درجات خلاقیت... 115

انواع خلاقیت... 117

منابع خلاقیت... 121

فرایند خلاقیت... 122

فرایند خلاقیت درکودکان و نوجوانان. 124

فرایند بهبود خلاقیت... 125

ویژگی‌های افراد خلاق.. 127

ایجاد جو خلاق.. 131

تفاوت بین یک تولیدکننده و یک آفریننده خلاق.. 132

 

فصل پنجم: تحلیل یافته‌های آزمون‌های خلاقیت

مقدمه. 134

روش و نوع پژوهش.... 134

جامعه آماری.. 135

روش نمونه‌گیری.. 135

تعیین اندازه نمونه جامعه آماری.. 137

ابزارهای گردآوری داده‌ها و اطلاعات... 137

معرفی تست‌های خلاقیت... 137

روایی تست‌های خلاقیت... 139

اعتبار تست‌های خلاقیت... 140

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 140

آمار توصیفی.. 141

آمار استنباطی.. 182

تحلیل یافته‌های پژوهش.... 182

نتایج پژوهش.... 189

الف) فرضیه اصلی.. 189

ب) فرضیه‌های فرعی.. 189

پیشنهادات و توصیه‌ها 190

پیوست‌ها 193

پیوست 1 194

پیوست 2. 197

پیوست 3. 199

کتابنامه. 204

نویسنده لیلا باباخانی
ناشر ساکو
نوبت چاپ یکم
شابک 978-600-479-066-6
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۲۰۸
قیمت ۳۵,۰۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی
تاریخ ثبت در سایت ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
شما میتوانید از طریق فرم زیر نظر خود را بیان نمایید:

نام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ و کوچک یکسان است)

دسته بندی موضوعی