کتاب ها » بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی/ کد313

نویسنده فاطمه کشوری
ناشر ساکو
تعداد صفحات ۱۳۶
قیمت پشت جلد ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۱۸,۵۰۰ تومان

پیشگفتار

مجموعه حاضر با عنوان بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی، بر اساس قانون مجازات اسلامی جدید کشور مصوب 1/2/1392 تألیف گردیده است.

در حقوق جزا مثل بسیاری از رشته‌های دیگر، دو دسته از مباحث طرح می‌شوند: دسته اول مباحثی هستند که می‌توان آنها را قواعد عمومی و کلیات حقوق جزا نامید که در آنها بر جرم خاصی تأکید نشده بلکه به بیان کلیات اکتفا می‌شود. این مباحث در آنچه که حقوق جزای عمومی نامیده می‌‌شود مورد بحث قرار می‌گیرند. عناصر تشکیل‌دهنده جرم، تعدد و تکرار جرم، مسئولیت شرکا و معاونان جرم، انواع واکنش‌های کیفری در قبال پدیده مجرمانه، شرایط و موانع مسئولیت کیفری، کیفیات مخفّفه و مشدّده مجازات، عوامل سقوط مجازات یا تعلیق و توقف اجرای آن از زمره این مباحث هستند.

از سوی دیگر، هر جرمی عناصر قانونی، مادی و روانی خاص خود را دارد که آن را از دیگر جرایم متمایز می‌سازد. بررسی این عناصر در رابطه با جرایم مختلف در شاخۀ دیگری از حقوق جزا انجام می‌گیرد، که آن را حقوق جزای اختصاصی می‌نامند.

حقوق جزای اختصاصی شامل:

  1. جرایم علیه تمامیت جسمانی و معنوی اشخاص
  2. جرایم علیه اموال و مالکیت
  3. جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی.

در سه بخش به مباحث حقوق جزای اختصاصی می‌پردازد.

در کتاب حاضر به طور مختصر و چکیده به مباحثی از جزای اختصاصی 1 و 2 و3 پرداخته شده است.

ضمن تشکر از انتشارات ساکو به خاطر تلاش در گسترش علم و دانش، امیدوارم کتاب حاضر راهگشای استادان و دانشجویان گرامی باشد.

در پایان اذعان دارم، این کتاب نیز مانند هر نوشته دیگری که برگرفته از عقل و دانش بشری است خالی از اشکال نمی‌باشد؛ لذا خواهشمندم برای بهتر شدن کتاب در چاپ‌های بعدی، نظرات و پیشنهادهای ارزنده خود را با اینجانب در میان بگذارید.

    فاطمه کشوری Keshvari 1971@yahoo.com  

زمستان 1397

کتاب « بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی » درپنج فصل، کاملا منطبق با سرفصل های دانشگاه جامع علمی کاربردی تدوین شده است و دربرگیرنده مطالب زیر است:

 

پیشگفتار 9

 

بخش نخست: جرایم علیه اشخاص

فصل 1: جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد

مقدمه. 14

قتل عمد. 14

قتل شبه عمد. 18

انواع قتل شبه عمدی.. 18

قتل خطای محض... 21

انواع قتل خطای محض... 21

مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص... 23

قصاص... 23

شرایط ثبوت قصاص... 23

تساوی در دین. 24

فقدان رابطه اُبوّت.. 24

تساوی در عقل. 25

شرایط اجرای قصاص... 25

تقاضای مجنی‌علیه یا اولیای دم. 25

اذن ولی امر (رهبری) 28

اذن مجنی علیه یا اولیای دم. 29

پرداخت تفاضل دیه یا مازاد دیه. 29

عدم آزار و ایذای جانی در اجرای قصاص... 32

 

فصل 2: جرایم علیه تمامیت معنوی افراد

مقدمه. 34

توهین. 34

شرایط خاص تحقق جرم. 35

توهین مشدد 36

شرایط خاص تحقق جرم. 37

افترا 37

افترای قولی. 37

افترای عملی. 39

نشر اکاذیب.. 41

نشر اکاذیب رایانه‌ای.. 42

افشای اسرار حرفه‌ای.. 43

هتک حرمت مراسلات، مخابرات و مکالمات تلفنی. 44

خودآزمایی بخش اول. 46

 

بخش دوم: جرایم علیه اموال و مالکیت

فصل 1: کلاهبرداری

مقدمه. 50

کلاهبرداری.. 50

شرایط و اوضاع لازم برای تحقق کلاهبرداری.. 52

نتیجه حاصله. 54

مجازات انواع کلاهبرداری.. 55

شروع به کلاهبرداری.. 56

 

فصل 2: خیانت در امانت

خیانت در امانت.. 60

شرایط تحقق جرم. 61

نتیجه حاصله. 63

سوء استفاده از سفید مُهر و سفید امضا 65

شرایط، اوضاع و احوال جرم. 66

نتیجه مجرمانه. 66

 

فصل 3: سرقت

سرقت.. 68

انواع سرقت.. 68

سرقت حدی.. 68

ربودن. 68

مال. 69

تعلق مال به غیر 69

شرایط سرقت مستوجب حد. 69

حد سرقت.. 74

سقوط حد در نتیجه توبه قبل از اثبات جرم سرقت.. 75

مسئولیت سارق در استرداد مال مسروقه و جبران ضرر و زیان. 75

سرقت‌های تعزیری.. 76

سرقت مقرون به 5 شرط مشدده 77

لزوم جمع تمام شرایط ذیل در سرقت موضوع ماده 651 ق. م. ا 78

سرقت مقرون به آزار یا مسلحانه. 78

مقرون بودن سرقت به آزار 78

راهزنی. 79

سرقت مسلحانه گروهی در شب.. 79

شرایط تحقق جرم. 80

سرقت مقرون به یکی از شرایط مقرر در قانون. 80

کیف‌زنی یا جیب‌بری.. 81

سرقت از محل تصادف یا مناطق حادثه‌دیده 81

سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی. 82

سرقت ساده 82

ربودن مال غیر بدون شمول عنوان سرقت.. 83

جرایم مرتبط با سرقت.. 83

تهیه کلید یا وسایل برای سرقت یا هر نوع جرم. 83

مداخله با اموال مسروقه. 84

معامله اموال مسروقه. 85

معامله غیر حرفه‌ای اموال مسروقه. 85

معامله حرفه‌ای اموال مسروقه. 85

شروع به سرقت تعزیری.. 86

خودآزمایی بخش دوم. 87

 

بخش سوم: جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی

فصل 1: جرایم علیه امنیت عمومی

جرایم علیه امنیت کشور 92

محاربه. 92

مصادیق محاربه. 95

حد محاربه. 95

بغی. 96

افساد فی‌الارض... 97

مصادیقی از رفتار فیزیکی. 98

 

فصل 2: جرایم علیه امنیت کشور مستوجب تعزیر

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور 102

جرایم علیه امنیت داخلی کشور 102

تشکیل، اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت کشور 102

تبلیغ علیه نظام. 103

تحریک.. 103

تهدید به بمب‌گذاری وسایل نقلیه عمومی. 105

جرایم علیه امنیت خارجی کشور 106

همکاری با دول متخاصم. 106

جاسوسی و مصادیق آن. 107

مطلع کردن اشخاص فاقد صلاحیت از اسرار کشور 107

جاسوسی به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران. 109

ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاعات یا عکس‌برداری غیر مجاز 110

جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده 110

بی‌مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه‌بندی شده 111

اخفای جاسوسان یا معرفی جاسوس به کشورهای بیگانه. 113

معاذیر معاف‌کننده قانونی در جرایم علیه امنیت کشور 114

تشدید مجازات در جرایم علیه امنیت کشور 115

 

فصل 3: جرایم بر ضد آسایش عمومی

جعل. 118

جعل مادی.. 118

جعل معنوی.. 121

جعل معنوی از طریق ترک فعل. 123

مصادیق جعل مادی.. 123

جعل احکام، امضا، مهر، فرمان یا دست خط مقامات دولتی. 123

جعل مهر، تمبر، منگنه، علائم شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های غیر دولتی  124

جعل احکام دادگاهها، اسناد و حواله‌های صادره از خزانه دولتی و منگنه و علامت تعیین عیار طلا و نقره 126

جعل اسناد رایج داخلی، خارجی یا اسناد بانکی، اوراق بهادار و حواله‌های صادره از خزانه. 126

قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس.. 127

جعل مدارک تحصیلی. 129

جعل در اسناد و نوشته‌های غیر رسمی. 129

جعل در اسناد و نوشته‌های رسمی. 130

عکسبرداری از اوراق و مدارک.. 131

شرایط تحقق جرم. 131

جعل گواهی پزشکی. 132

صدور گواهی خلاف واقع. 132

شرکت در آزمون به جای دیگری یا شرکت دادن دیگری به جای خود 134

خودآزمایی بخش سوم. 135

کتابنامه  136

نویسنده فاطمه کشوری
ناشر ساکو
نوبت چاپ یکم
شابک 978-600-479-057-4
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۱۳۶
قیمت پشت جلد ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۱۸,۵۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی
تاریخ ثبت در سایت ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
شما میتوانید از طریق فرم زیر نظر خود را بیان نمایید:

نام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ و کوچک یکسان است)

دسته بندی موضوعی