کتاب ها » اصول و مبانی اقتصادسنجی داده‌های پنل در قالب نرم‌افزارهای اقتصادسنجی

کتاب اصول و مبانی اقتصادسنجی داده‌های پنل در قالب نرم‌افزارهای اقتصادسنجی

(1 رای)
نویسنده احمد جعفری صمیمی، یزدان گودرزی فراهانی و حسام پورسینا
ناشر ساکو
تعداد صفحات ۲۵۶
قیمت ۳۰,۰۰۰ تومان
این کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.

پیشگفتار

از آنجا که فراگیری هر علمی حاصل آموزش آموزگار می‌باشد برخود واجب می‌دانیم از استاد گرانقدرمان جناب آقای پروفسور احمد جعفری صمیمی به خاطر رهنمودهای همیشگی ایشان مراتب قدرانی و سپاسگزاریمان را به استحضار برسانیم و همچنین از اساتید گرانقدر خود آقایان:

دکتر اسماعیل ابونوری، دکتر حسین عباسی‌نژاد، دکتر کوروش رازقندی، دکتر محسن مهرآرا و تمامی اساتید دیگری که در طول دوران تحصیل و تدوین کتاب ما را راهنمایی کردن به خاطر زحمات ایشان در جهت رشد و نمو علمی دانشجویان در طول سالیان تحصیل کمال تشکر و قدردانی خود را ابراز می‌داریم.

یزدان گودرزی - حسام پورسینا

بهار 1397          

 

پیشگفتار. 6

مقدمه. 7

 

فصل اول: مقدمه‌ای بر معرفی داده‌های پنلی

مقدمه. 9

مقدمه‌ای بر داده‌های پنل یا داده‌های ترکیبی.. 10

کار با داده‌های پنل (Panel Data) و تلفیقی (Pool) در نرم‌افزار. 11

آزمون ریشه واحد داده‌های پنلی.. 16

آزمون ایم، پسران و شین (IPS) 22

آزمون فیشر. 24

آزمون بریتونگ و می‌یر. 26

آزمون‌های هم انباشتگی پنلی.. 35

آزمون کائو بر اساس آزمون‌های DF و ADF مبتنی بر پسماند. 37

آزمون‌های پدرونی.. 39

 

فصل دوم: تخمین مدل به صورت داده‌های تلفیقی یا Pooled شده

مقدمه. 47

تخمین الگوها با استفاده از داده‌های پنل.. 48

رویکرد یا الگوی اثرات ثابت... 49

آزمون اهمیت آماری مربوط به اثرات گروهی.. 52

اثرات ثابت مربوط به زمان (Fxed time effect) 54

مدل اثرات تصادفی Random – effect Model 55

آزمون هاسمن برای همبستگی میان اثرات تصادفی Ui و رگرسورهای Xti 60

توصیه در مورد انتخاب میان الگوهای اثرات ثابت و تصادفی.. 61

داده‌ها یا مشاهدات مفقوده یا missing data. 61

آنالیز و واریانس  undated panel 64

انواع حالت مدل‌های دادهای ترکیبی و تلفیقی.. 67

مدل‌های تلفیقی یا Pooled.. 95

آزمون اول (آزمون برابری عرض از مبدأ‌ها ) 104

تخمین مدل به صورت داده‌های پنلی (اثرات ثابت و تصادفی) 106

بررسی ساختار داده‌های ترکیبی و انواع مدل‌های آن. 107

مدل اثر ثابت... 110

مدل اثر تصادفی.. 120

 

فصل سوم: تخمین مدل با روش گشتاورهای تعمیم یافته و حداقل مربعات معمولی دو مرحله‌ای

مقدمه. 131

تخمین‌زننده‌های GMM... 132

روش گشتاورها 132

شرایط گشتاوری.. 133

روش تخمین گشتاورها 133

تخمین روش تعمیم یافته گشتاورها 134

تعریف تخمین‌زننده GMM... 135

تخمین ماتریس کوواریانس.... 136

مدل داده‌های ترکیبی پویا 136

روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای 2SLS.. 140

روش گشتاورها 170

روش GMM... 173

آزمون اعتبار ابزارها یا شرایط گشتاورها 176

مدل داده‌های پنل پویا 177

متغیرهای ابزاری پیشنهادی به عنوان شرایط گشتاورها 181

اصل عمومی برای روش گشتاورها 194

 

فصل چهارم: مدل پنل هم‌انباشته

مقدمه. 201

آزمون ریشه واحد داده‌های پنلی.. 202

آزمون‌های هم‌انباشتگی پنلی.. 209

معرفی روش‌های هم انباشتگی.. 219

 

فصل پنجم: مدل خودرگرسیون برداری پنلی

مقدمه. 231

تحلیل تجزیه‌های واریانس و توابع عکس العمل آنی.. 233

تجزیه‌های واریانس خطای پیش بینی (VDCs) 233

توابع عکس‌العمل آنی (IRFs) 234

مدل Panel Var در Eviews. 234

منابع. 256

 

نویسنده احمد جعفری صمیمی، یزدان گودرزی فراهانی و حسام پورسینا
ناشر ساکو
نوبت چاپ یکم
شابک 978-600-479-035-0
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۲۵۶
قیمت ۳۰,۰۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی
تاریخ ثبت در سایت ۱۰ مهر ۱۳۹۷
شما میتوانید از طریق فرم زیر نظر خود را بیان نمایید:

نام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ و کوچک یکسان است)

دسته بندی موضوعی