کتاب ها » اصول طراحی بیمارستان‌های روانی (با تأکید بر روانشناسی محیط)

نویسنده غزاله معنوی آذر و افشین قربانی پارام
ناشر ساکو
تعداد صفحات ۲۰۰
قیمت ۴۲,۰۰۰ تومان
این کالا در حال حاضر موجود نمیباشد.

پیشگفتار

در تعاریف متعددی که در منابع گوناگون از انسان ارائه می‌شود، همواره انسان به عنوان موجودی معرفی می‌شود که بر محیط خود تأثیر گذاشته و بر کیفیت و حفظ یا تخریب آن تأثیرگذار می‌باشد، اما باید به بُعد دیگر انسان نیز توجه داشت چراکه انسان نیز مانند دیگر پدیده‌های این کره خاکی آسیب‌پذیر بوده و محیط اطراف او می‌تواند سبب تخریب، ترقی، بهبود، نابودی و یا بقای سلامت وی شود. در این میان آنچه سبب تمایز انسان با دیگر پدیده‌های تأثیرپذیر و تأثیرگذار بر محیط می‌شود، مسأله اعصاب و روان اوست که در طول تاریخ می‌توان توجه به این مهم، بیماری‌های مرتبط با آن و همچنین شیوه‌های درمانی بیماری‌های روانی را در میان جوامع گوناگون مشاهده نمود. انسان در طول تاریخ به این نکته پی برده است که برای تحمل مشکلات و فشارهای روانی محیط زندگی خود و پارامترهای مربوط به این محیط ظرفیت محدودی را دارد و زمانی می‌رسد که عدم تناسب فشارهای روانی موجود و ظرفیت آن سبب آسیب‌پذیری وی خواهد شد و در این زمان است که نیاز به کمک برای رهایی روح آزرده خود دارد. در گذشته و ادوار تاریخی به منظور رهایی انسان از این وضعیت تدابیری از جمله درمان‌های فیزیکی مانند سوراخ نمودن جمجمه برای آزادی روح پلید تا به زنجیر کشیدن انسان در محیطی تاریک و شکنجه وی دیده می‌شود که همگی نشان‌هایی از ترس انسان از این بیماری و وضعیت تأسف‌بار بیماران دارد اما در حال حاضر با پیشرفت علم و پی بردن به اینکه عاملی غیر از عوامل درونی انسان و عوامل بیرونی محیطی در بروز این بیماری دخالت ندارد اقدام به تدابیر مناسبی مانند ایجاد محیط درمانی متناسب با این بیماری شده است که در حال حاضر این مکان‌ها به نام بیمارستان روانی معرفی می‌شوند.

بیمارستان روانی از جمله مهمترین اماکن درمانی موجود در جامعه می‌باشد که در حال حاضر بنا به دلایلی مانند عدم وجود آگاهی کافی و فرهنگ‌سازی مناسب در جامعه جایگاه آن در جامعه به درستی تعریف نشده و با مواردی مانند افکاری چون ترد شدن بیماران از جامعه مواجه است و این درحالی است که علی‌رغم اهمیت این مکان و همچنین اهمیت طراحی محیطی در درمان بیماری‌های روانی، نمی‌توان بیان نمود که در این زمینه اقدام مؤثری صورت گرفته است. لذا بیمارستان‌های روانی موجود در جامعه بدون طراحی مناسب و بدون توجه به اهمیت فضا و طراحی محیطی ، بگونه‌ای فاقد استانداردهای تعریف شده برای این مهم ساخته شده و لذا نمی‌توانند رضایت بیماران را از جهات ذکر شده کسب نمایند. با توجه به موارد ذکر شده، تحقیق حاضر با انتخاب روش تحقیق کتابخانه‌ای و میدانی به جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با بیمارستان روانی و موارد موفقیت‌ساز آن نموده است. در این راستا محقق بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده به بیان اهمیت طراحی محیطی پرداخته و تأثیر آن را بر روند درمان بیماران روانی بازگو می‌نماید.

غزاله معنوی آذر  

زمستان 1396

کتاب «اصول طراحی بیمارستان‌های روانی » درپنج فصل، کاملا منطبق با سرفصل های دانشگاه جامع علمی کاربردی تدوین شده است و دربرگیرنده مطالب زیر است:

 

پیشگفتار 14

 

فصل اول: مبانی نظری (انسان، روان، سلامت)

مقدمه. 18

مفهوم بیمارستان و تیمارستان در لغت‌نامه. 19

کلیاتی در زمینه بیمارستان روانی. 19

بیماری روانی و درمان در جهان. 19

مشخصات فرهنگی و جایگاه بیمارستان روانی در ایران. 20

تاریخچه اولین مراکز روان درمانی در ایران و جهان. 21

فرهنگ برخورد با بیمارستان روانی در ایران. 23

روند شکل‌گیری بیمارستان روانی در ایران. 24

کلیاتی در زمینه روانشناسی. 26

مفهوم روانشناسی. 26

تاریخچه روانشناسی در ایران و جهان. 27

مفهوم بیمار روانی. 29

میزان بروز بیماری‌های روانی در ایران. 29

مفهوم اختلال روانی. 30

مفهوم بهنجاری و نابهنجاری.. 30

بررسی دیدگاه‌های مختلف در موارد نابهنجاری.. 31

دیدگاه‌های کارکردی در مورد بهنجاری.. 32

دیدگاه‌های روانکاوی در مورد بهنجاری.. 32

کلیاتی در زمینه سلامت روان. 34

تعریف سلامت روان. 34

انواع مشکلات و بیماری‌های مرتبط با سلامت روان. 34

مفهوم اختلال روانی. 34

مشکلات و بیماری‌های مرتبط با سلامت روان. 35

عقب ماندگی ذهنی. 37

اختلالات رشد. 37

اختلالات تیک.. 38

دلیریوم، زوال عقلی، اختلالات نسیانی و سایر اختلالات شناختی. 38

دلیریوم. 38

زوال عقل عروقی. 38

زوال عقل در بیماری پیک.. 39

زوال عقل در بیماری ژاکوب کروتسفلد. 39

زوال عقل در بیماری هانتینگتون. 39

اختلال‌های نسیان و شخصیتی. 39

اختلالات مرتبط با مواد 40

اسکیزوفرنی و سایر اختلالات روان‌پریشانه. 41

اختلالات اسکیزوفرنی. 41

اختلال اسکیزوتایپی. 41

اختلال‌های روان‌پریشی حاد و گذرا 41

اختلالات هذیانی القاشده 42

اختلالات اسکیزوافکیتو 42

اختلالات خلقی. 42

اختلالات مانیک.. 43

اختلالات عاطفی دو قطبی. 43

اختلالات افسردگی. 44

اختلالات افسردگی بازگشت‌کننده 44

اختلالات خلقی پایدار 44

اختلالات نوروتیک مرتبط با فشار روانی و جسمانی شکل. 45

اختلالات اضطرابی فوبیک.. 45

اختلالات گذر هراسی. 45

هراس‌های اجتماعی. 46

هراس‌های مشخص منفرد 46

اختلالات وحشت‌زدگی. 46

اختلالات اضطراب فراگیر 47

اختلالات وسواس فکری ـ عملی. 47

اختلالات سازگاری.. 47

اختلالات تجزیه‌ای.. 48

اختلالات جسمانی شکل. 48

نشانگان رفتاری مرتبط با آشفتگی‌های فیزیولوژیک و عوامل بدنی. 48

شناخت روش‌های درمانی بیماری‌های روانی. 49

درمان‌های جسمانی. 50

داروهای آرام‌کننده شیمیایی. 50

درمان‌های ضربه‌‌ای.. 50

طب فشاری و طب سوزنی. 50

ماساژ 51

ناتوروپاتی. 51

اوزون درمانی. 51

جراحی مغزی.. 51

روان درمانی 52

تجزیه و تحلیل روانی. 52

هیپنوتراپی. 53

رنگ درمانی. 53

عطر درمانی. 53

شناخت‏درمانی. 54

صوت درمانی. 54

رفتار درمانی جنسی. 54

رفتار درمانی. 55

درمان‌های فیزیکی. 56

بازی درمانی. 56

درمان به وسیله هنر (هنر درمانی) 57

درمان‌های گروهی. 58

روان‏درمانی گروهی و گروهی توأم و نقش‏گزاری روانی. 58

روان‏درمانی خانواده و زوج‏درمانی. 58

نمایش درمانی. 59

یوگا 59

ورزش.. 59

نتیجه‌گیری.. 59

 

فصل دوم: مبانی نظری مرتبط با رویکرد (انسان، محیط، روانشناسی)

مقدمه. 66

مفهوم محیط در لغت‌نامه. 66

مفهوم شفابخشی در لغت‌نامه. 67

کلیاتی در زمینه انسان. 67

تعریف انسان از دیدگاه روانشناسی. 67

کلیاتی در زمینه محیط. 67

تعریف محیط از دیدگاه روانشناسی. 67

ماهیت محیط. 68

قابلیت‌های محیط. 70

ادراک محیط. 70

مفهوم بار محیطی در مراکز درمانی. 71

انسان و محیط. 72

تأثیر محیط بر رفتار انسان. 72

فرایندهای بنیادین رفتار انسان در محیط. 74

قرارگاه‌های رفتاری.. 74

دسته‌بندی و کنترل قرارگاههای رفتاری در مراکز درمانی. 75

روانشناسی محیط. 75

تعریف روانشناسی محیط. 75

تاریخچه روانشناسی محیط. 77

نظریه‌های زیباشناسی. 79

عناصر شکل‌دهنده فضا در ارتباط با روانشناسی محیط. 79

فرم و شکل. 79

لبه‌ها، کنج‌ها، زوایا 80

وجوه (سطح کف، سقف، دیواره) 80

رنگ سطوح. 81

رنگ و درمان. 81

انتخاب رنگ با توجه به اثرات آنان بر روی انسان. 81

ترکیب سطوح. 86

گشودگی‌ها و درجه بسته بودن. 86

نور 86

دید. 86

ایجاد چشم‌انداز‌های فضای سبز 87

سیرکولاسیون و حرکت در فضا 87

محیط‌های شفابخش.. 88

نتیجه‌گیری.. 94

 

فصل سوم: مقایسه تطبیقی

مقدمه. 102

دیاگرام‌های ارتباطی مجموعه. 105

نمونه موردی دوم: بیمارستان روانی نپین منتال. 108

برنامه فیزیکی. 112

نقاط قوت و ضعف نمونه بررسی شده 112

پلان‌های اندازه‌گذاری شده 113

نمونه سوم: بیمارستان روانی رازی.. 113

تاریخچه بیمارستان رازی.. 114

بررسی وضعیت فیزیکی ساختمان‌ها 116

نقاط ضعف و قدرت نمونه بررسی شده 121

پلان‌های اندازه‌گذاری شده 121

نتیجه‌گیری تحلیل نمونه‌ها 131

 

فصل چهارم: مجموعه ضوابط، مقررات و استانداردهای بین‌المللی

مقدمه. 136

معیارهای تقسیم‌بندی و تعیین وسعت بیمارستان‌ها 136

ضوابط جانمایی مکان بیمارستان در شهرها 137

شرایط محیطی و ضوابط محل احداث بیمارستان. 138

تفکیک فضاهای بیمارستان. 139

ویژگی‌های مورد نیاز فضاهای بیمارستان. 143

چیدمان و روابط داخلی در بیمارستان. 153

ضوابط طراحی محوطه و فضاهای خارجی بیمارستان. 154

محل ورود 154

ضوابط کلی طراحی برای معلولین. 154

نتیجه‌گیری.. 156

 

فصل پنجم: سازه و تأسیسات

مقدمه. 160

مدیریت نگهداشت بیمارستان. 160

اهمیت تعمیر و نگهداری.. 161

عوامل تأثیرگذار بر تحقق تعمیر و نگهداری اصولی. 163

راهکارهای تعمیر و نگهداری صحیح. 163

معایب رایج ساختمانی و خسارت‌های ناشی از آن. 165

فروکش نمودن دهانه چاه‌های فاضلاب.. 166

درزها و ترک‌ها‌ی سقف و دیواره 167

دودکش‌ها 168

قرنیزهای جان پناه پشت بام‌ها و پنجره‌ها 168

انواع سیستم‌های ساختمانی تهویه برای بیمارستان. 169

سیستم اول. 170

سیستم دوم. 170

سازه 172

سیستم کوبیاکس سازه ساختمان. 173

اصول طراحی. 175

سازه دوم. 176

نتیجه‌گیری.. 177

 

فصل ششم: نقد، تجزیه و تحلیل داده‌ها‌ی فصول قبل

مقدمه. 182

جایگاه روانشناسی در ایران و جهان. 182

پیدایش بیمارستان روانی در ایران. 183

چیستی بیمارستان روانی. 184

میزان نیاز به بیمارستان روانی در ایران. 184

تعیین همخوانی‌های فضای اختصاصی در بیماری‌های مرتبط با سلامت روان. 185

روانشناسی محیط. 187

عناصر تأثیرگذار در محیط‌های درمانی. 189

روانشناسی ماده 189

جمع‌بندی ارتباط محیط و طراحی بیمارستان روانی. 192

سازه و تأسیسات.. 194

نتیجه‌گیری.. 195

کتابنامه  198

نویسنده غزاله معنوی آذر و افشین قربانی پارام
ناشر ساکو
نوبت چاپ یکم
شابک 978-600-479-019-2
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۲۰۰
قیمت ۴۲,۰۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی
تاریخ ثبت در سایت ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
شما میتوانید از طریق فرم زیر نظر خود را بیان نمایید:

نام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ و کوچک یکسان است)

دسته بندی موضوعی