کتاب ها » امور فرهنگی بانوان /کد 274

نویسنده دکتر نرگس عطریان
ناشر ساکو
تعداد صفحات ۱۷۴
قیمت ۱۹,۰۰۰ تومان

پیشگفتار

امروزه حضور گسترده زنان در عرصه اجتماع و نقش مؤثر آنان در جامعه انکارناپذیر است. زنان نیمی از جامعه انسانی را تشکیل می‌دهند و نسل آینده را در دامان خود می‌پرورند. بدیهی است که توجه به این گروه، نقش بسزایی در بالندگی و پیشرفت کشور دارد و در واقع‌ یکی از شاخص‌های توسعه اجتماعی، مشارکت زنان و نحوه ایفای نقش آنان در ساختارهای اجتماعی است. متأسفانه، هنوز در جوامع مختلف به دلایل گوناگون فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، تعادل مطلوب و قابل قبولی در مشارکت عادلانه زنان در توسعه و بروز خلاقیت‌ها و استعدادهای آنان برقرار نشده است. با عنایت به ویژگی‌ها، مسائل و مشکلات آنان در عرصه زندگی اجتماعی، برنامه‌ریزی و توجه ویژه به این گروه می‌بایستی در سرلوحه فعالیت‌های برنامه‌ریزان اجتماعی قرار گیرد. کتاب حاضر با هدف آشنایی دانشجویان دوره کاردانی حرفه‌ای امور فرهنگی، با حقوق زنان در سازمان‌ها و همچنین آموزش برنامه‌ریزی فعالیت‌های فرهنگی نگارش شده است. این کتاب شامل مباحث مختلف حوزه زنان و اشتغال، حقوق زنان، فعالیت‌های فرهنگی بانوان و راهنمایی فعالیت‌های عملی فرهنگی می‌باشد.

امید است که این کتاب برای مدرسان و نیز دانشجویان درس امور فرهنگی بانوان مفید واقع شود.

 

    دکتر نرگس عطریان   

پاییز 1396       

 

کتاب «امور فرهنگی بانوان » درپنج فصل تدوین شده است و قابل استفاده دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و دانشجویان دانشگاه جامع علمی - کاربردی است  و دربرگیرنده مطالب زیر است:

 

پیشگفتار 8

 

فصل 1: تبیین موقعیت زن در جامعه

مقدمه. 10

تفاوت طبیعت زنان با مردان. 10

توجیه تفاوتهای موجود بین دو جنس زن و مرد در مشارکت‌های ورزشی و عرصه سلامت.. 14

چرخه زندگی زنان. 15

زمانبندی رشدی نمونه برای زندگی زنان. 15

موانع طبیعی در زندگی زنان. 19

سلامت عمومی و سلامت روان. 20

تأثیر ورزش بر سلامت روانی - اجتماعی. 21

عرصه رقابت زنان و مردان. 22

 موقعیت زن در خانواده، جامعه و بازار کار 25

رویکردهای قدرت زن در خانواده 27

رویکرد فمینیستها به توزیع قدرت در خانواده 27

رویکرد مبادله. 28

رویکرد جامعهپذیری جنسیت.. 28

سیمای زن در فرهنگ.. 29

نگرشهای فرهنگی نادرست ایرانیان. 31

خود آزمایی فصل اول. 33

فصل 2: نقش زنان در توسعه جامعه

توسعۀ پایدار 36

ابعاد اساسی توسعۀ پایدار 37

توسعۀ پایدار و شرایط اکولوژی.. 37

نقش زنان در مسیر توسعۀ پایدار 39

تفاوتهای فرهنگی. 44

گفتگوی تمدنها و فرهنگها و توسعۀ پایدار 46

خودآزمایی فصل دوم. 49

فصل 3: زنان و اشتغال

کار و اشتغال. 52

کار در نظام هستی. 52

کار در مفهوم عام و خاص... 53

کار در مفهوم حقوقی. 54

ارزش و منزلت کار و کارگر 55

وظایف مشترک زن و مرد در مورد کار 56

تقسیم کار جنسی. 58

تاریخچهی اشتغال زنان. 61

زنان در حرفههای تخصصی و مدیریت.. 63

زنان و کارهای ستادی.. 65

موانع اشتغال زنان. 66

تعارض اشتغال و نقش‌های خانوادگی. 66

کار خانگی. 70

زمینه‌های فرهنگی حاکم بر اشتغال زنان در جوامع. 72

دیدگاه کلی اسلام دربارۀ اشتغال زنان. 75

آیات مربوط به کار 77

فصل 4: حقوق زنان

عدالت و انصاف در حق زنان. 82

قوانین حمایت از حقوق زنان در ایران. 84

زن در حقوق خانواده 90

قوانین خانواده 94

تاریخچه ازدواج. 96

ثبت نکاح و طلاق. 97

سن بلوغ. 98

ولایت و اجازه پدر یا جد پدری.. 100

نفقه. 103

مفهوم طلاق. 105

طلاق. 106

نظام طلاق در اسلام. 113

حضانت.. 115

میراث زن. 117

اسلام و میراث زن. 118

موارد ارث بری زنان. 118

جرایم علیه زنان. 120

دیدگاههای توجیه‌کننده خشونت علیه زن. 121

کتک زدن همسر 123

زنان، خشونت و اقتدار مردانه. 126

دیه. 130

حق قصاص... 131

جرم زنان بزهکار 132

زن و شواهد بزهکاری.. 135

خودآزمایی فصل چهارم. 138

فصل 5: فعالیت‌های فرهنگی بانوان

فرهنگ.. 140

برنامه‌ریزی فرهنگی. 140

ویژگیهای برنامه‌ریزی فرهنگی. 141

مراحل برنامه‌ریزی فرهنگی. 142

آشنایی با دستگاههای ذیربط در خصوص فعالیتهای فرهنگی ـ اجتماعی بانوان. 144

بررسی راههای توسعه و تقویت ارتباط با زنان کشورهای اسلامی به منظور تأثیرگذاری در عرصه‌های بین‌المللی. 146

صنایع دستی. 150

اهمیت موضوع اقتصادی و اجتماعی صنایع دستی. 151

نقش موثر زنان در رونق صنایع دستی و جایگاه صنایع دستی زنان در ایران. 152

مشارکت اقتصادی زنان. 153

نقش زنان در هنر 155

بررسی حضور زن در عرصه‌های هنر به‌ویژه سینما و تئاتر 157

نقش زنان در مطبوعات و رسانه‌ها 158

اردو 160

تعریف اردو 161

انواع اردو بر اساس زمان و مکان اردو 161

از جهت بعد مسافت و موقعیت جغرافیایی. 162

اهداف تربیتی اردو 163

نحوه برنامه‌ریزی اردو 166

برنامه‌ریزی اجرایی اردو 166

منابع انسانی اردو 167

راهنمای فعالیت عملی دانشجویان. 168

خودآزمایی فصل پنجم. 170

کتابنامه  171

نویسنده دکتر نرگس عطریان
ناشر ساکو
نوبت چاپ یکم
شابک 978-600-479-010-
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۱۷۴
قیمت ۱۹,۰۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی
تاریخ ثبت در سایت ۷ آبان ۱۳۹۶
شما میتوانید از طریق فرم زیر نظر خود را بیان نمایید:

نام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ و کوچک یکسان است)

دسته بندی موضوعی