کتاب ها » گزارش نویسی(ویرایش جدید)/ کد151

کتاب گزارش نویسی

(1 رای)
نویسنده فریبا خواجه وند، محمد رضا بابایی و باقر غلامی کلیشمی
ناشر ساکو
تعداد صفحات ۱۶۸
قیمت پشت جلد ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۲۸,۵۰۰ تومان

مقدمه

یکی از راههای عرضه قابلیت‌ها و ارزش‌های فکری هر فرد، نوشتن است؛ زیرا نوشته‌های ما یکی از بهترین راههای معرفی و نشان دادن شایستگی‌های وجودی ماست. انسان امروزی تمدن و پیشرفت و تغییر کیفیت زندگی خویش را مرهون کسانی است که آموخته‌های خویش را از راه نوشتن و کتابت در اختیار آیندگان قرار داده‌اند. بنابراین ما نیز باید از نوشتن به عنوان مفیدترین و کارآمدترین ابزار در جهت انتقال تجارب و دانش‌ خویش به نسل‌های آینده و جانشینان خود استفاده نماییم. نگارش علمی، یکی از مراحل فرایند دانش‌آفرینی است به گونه‌ای که می‌توان دانش‌آفرینی را دارای سه مرحله عمده کشف مسأله، حل مسأله و انتشار نتایج پژوهش در قالب گزارش‌های پژوهشی دانست که مرحله سوم نسبت به مراحل دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا تا دانشی مکتوب نشود و به چرخه فهم و نقادی عمومی در نیاید سخن گفتن از دانش آفرینی، بیهوده است و در اینجاست که اهمیت و ضرورت فراگیری مهارت‌های نگارشی بر ما آشکار می‌شود. تردیدی نیست که تأکید بر جنبه‌های کاربردی دوره‌های آموزشی برای دانشجویان علمی‌ ـ کاربردی به مفهوم عدم توجه به علوم نظری نمی‌باشد؛ زیرا دانشجویان علمی‌ ـ کاربردی در این دانشگاه می‌آموزند که با تکیه بر پشتوانه‌های علمی و فرهنگی به بسط و گسترش علوم کاربردی و فنی بپردازند.

کتاب حاضر به منظور آموزش مهارت گزارش‌نویسی در هشت فصل مطابق با سرفصل‌های مصوب دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی تدوین شده است اما برای جلوگیری از تکرار و رعایت تناسب و توالی موضوعات در بعضی از فصول جابه‌جایی‌هایی صورت گرفته است تا باعث جمع‌بندی و آموزش بهتر مطالب شود.

در پایان ضمن احترام به همه بزرگان ادب این مرز و بوم و همچنین اساتید گرانقدر اذعان داریم که این کتاب نیز مانند هر نوشته دیگری که برگرفته از ذهن بشری است خالی از نقص نیست، لذا خواهشمندیم برای ارتقای کیفی کتاب در چاپ‌های بعدی نظرات و انتقادهای ارزنده خود را به آدرس ایمیل nashresaco@yahoo.com ارسال فرمایید.

 

                                                                                    مؤلفان

  ویرایش جدید کتاب

زمستان 1394 خورشیدی

کتاب «گزارش نویسی» از دروس مهارت های مشترک دانشگاه جامع علمی – کاربردی، گروه صنعت (مقطع کارشناسی)است و براساس سرفصل های مصوب دانشگاه جامع علمی – کاربردی تدوین شده است و دربردارنده مطالب زیر است:

  • تعریف و اهمیت گزارش‌نویسی
  •  برنامه‌ریزی برای تهیه گزارش
  • تعیین ساختار گزارش
  • طرح ترکیب گزارش (LAY OUT)
  • ادبیات گزارش
  • سازماندهی و برنامه‌ریزی محتوایی
  • ارزیابی گزارش
  • نمونه فرم‌های بازخورد، نمودارها و...

فهرست مطالب


مقدمه. 5

فصل 1: تعریف و اهمیت گزارش‌نویسی

معنای لغوی گزارش... 8

تعریف گزارش و گزارش‌نویسی.. 8

گزارش از دیدگاه مدیریت و کاربرد آن در سازمان.. 9

انواع گزارش... 10

گزارش از لحاظ نحوه ارائه. 10

گزارش از لحاظ تهیهکنندگان.. 12

گزارش از لحاظ منابع و اندازه 12

گزارش از لحاظ ارزش و رسمیت.. 12

گزارش‌ از لحاظ دوره و مدت.. 13

گزارش‌ از لحاظ شکل.. 14

گزارش از جهت هدف تنظیم. 14

گزارش‌ از لحاظ موضوع. 16

خودآزمایی فصل اول.. 18

 

فصل 2: برنامه‌ریزی برای تهیه گزارش

تعیین اهداف گزارش... 20

مراحل نگارش گزارش... 20

مراحل و وظایف پیش از نگارش... 20

وظایف و مراحل حین نگارش... 23

وظایف و مراحل پس از نگارش... 31

خودآزمایی فصل دوم. 35

 

فصل 3: ساختار گزارش

فصلبندی و بخش‌بندی گزارش... 38

پیش نوشته. 38

نوشته. 40

پی‌نوشته. 42

چارچوب متداول و ارائه گزارش... 44

خودآزمایی فصل سوم. 47

 

فصل 4:  طرح ترکیب گزارش

گزارش‌های فنی و نقش اطلاعات فنی و تخصّصی و به کارگیری آنها 50

گزارش‌های فنی زمینه‌ای.. 50

گزارش‌های فنی امکان‌سنجی.. 50

گزارش‌های فنی توصیه‌ای.. 50

گزارش‌های فنی ارزیابی.. 51

گزارش‌های فنی پیشنهاد طرح تحقیق.. 51

گزارش‌های فنی طرح تجاری.. 51

گزارش فنی تحقیقات اولیه. 51

توصیه‌هایی برای گزارش‌نویسی فنی.. 51

نقش جدول‌ها و به کارگیری آنها 53

نقش گراف‌ها و تصاویر و به کارگیری آنها 54

نقش مثال‌ها و به کارگیری آنها 55

خودآزمایی فصل چهارم. 56

 

فصل 5: ادبیات گزارش

ویژگی‌ها و مختصات گزارش خوب.. 58

رعایت اصول و قواعد دستور زبان فارسی.. 58

ویژگی‌های یک گزارش خوب از حیث سبک نگارش و محتوا 62

به کارگیری کلمات در معنای حقیقی خود. 62

پرهیز از حشو. 67

کوتاه‌نویسی.. 72

استفاده از جملات کوتاه 73

به کار بردن وجه معلوم. 73

خوانا بودن خط.. 73

نظم و ترتیب.. 73

وحدت موضوع. 74

کامل بودن مباحث.. 74

ساده‌نویسی.. 74

به کارگیری ادبیات روان و ساده 74

حذف کلمات مترادف و هم‌معنی.. 75

پرهیز از ادبیات عامیانه. 75

به کارگیری ادبیات و ساختار ترغیبکننده 76

توجه به خوش‌آهنگی کلمات و ترکیبات.. 76

پرهیز از زبان شاعرانه. 77

هماهنگی بین تلفظ و نوشته. 77

برقراری رابطه علّی و معلولی بین جمله‌ها 77

نزدیک کردن نوشته به زبان گفتار 77

کاربرد نادرست وجه وصفی.. 77

رازداری.. 78

رعایت اختصار 78

رعایت ادب و عفت کلام. 78

استفاده از صنایع ادبی.. 78

توجه به پاراگراف‌بندی مطالب.. 79

به کارگیری قواعد نشانه‌گذاری.. 79

املا (رسم‌الخط) صحیح کلمات.. 85

استفاده نکردن از واژه‌های بیگانه. 96

پرهیز از غلط املایی.. 98

اشتباه در شکل ملفوظ و مکتوب کلمه. 98

دقت در املای کلمات متشابه. 99

کلمات با دو صورت املایی.. 105

انتخاب تیترهای مناسب و تأثیرگذار 106

بهترین تیترها 106

نقش کلمات، جملات و پاراگراف‌ها 107

کلمه. 107

جمله. 108

پاراگراف.. 109

عناصر مهم در جذابیت گزارش... 111

خودآزمایی فصل پنجم. 112

 

فصل 6: سازماندهی و برنامه‌ریزی محتوایی

جریان منطقی اطلاعات و هدایت خواننده 114

مرحله تهیه و تدارک... 114

طرح و پیوستگی منطقی مطالب.. 115

نوشتن.. 115

توجه به خواننده 115

ویرایش و اصلاح. 116

چگونگی تشریح موضوعات، اهداف و ایده‌ها 116

مشاهده 117

تحقیق عمومی.. 117

تحقیق کتابخانه‌ای.. 117

چگونگی تشریح فرایندها 118

جدول.. 118

نمودار 118

چگونگی تشریح برنامه‌ها، پیشنهادات و نتیجه‌گیری‌ها 120

نتیجه. 120

پیشنهاد. 120

چگونگی بیان قوانین و دستورالعمل‌ها 120

حفظ توازن و اهمیت مطالب.. 121

حفظ توازن مطالب.. 121

حفظ اهمیت مطالب.. 121

سازگاری محتوا 122

خودآزمایی فصل ششم. 124

 

فصل 7: ارزیابی گزارش

ویرایش و بازبینی نگارش... 126

مرور اهداف.. 126

بررسی مشکلات طرح شده در گزارش... 126

تهیه فرم‌های بازخورد. 127

اهمیت خلاصه‌نویسی.. 128

روش‌های خلاصه‌سازی.. 129

انواع خلاصه. 129

تفاوت چکیده با خلاصه. 130

مراحل تلخیص (خلاصه‌نویسی) 131

خودآزمایی فصل هفتم. 132

 

فصل 8: نمونه فرم‌های بازخورد، نمودارها و گزارش‌های کار

منابع و مآخذ  168

نویسنده فریبا خواجه وند، محمد رضا بابایی و باقر غلامی کلیشمی
ناشر ساکو
نوبت چاپ یکم
شابک 978-600-8062-23-3
قطع کتاب وزیری
تعداد صفحات ۱۶۸
قیمت پشت جلد ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش ۲۸,۵۰۰ تومان
زبان کتاب فارسی
تاریخ ثبت در سایت ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
کریمی گفته است: سلام خسته نباشید می خواستم بدونم کتاب گزارش نویسی نمونه سوال داره داخلش یا نه؟


شما میتوانید از طریق فرم زیر نظر خود را بیان نمایید:

نام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ و کوچک یکسان است)

دسته بندی موضوعی