اخبار

تعطیلات تابستانی

گروه: عمومی
۱۷ مرداد ۱۳۹۸

با احترام؛

به اطلاع می رساند انتشارات از تاریخ 98/05/19 تا تاریخ  98/05/26 به مدت یک هفته تعطیل است.

بدیهی است سفارش ها بعد از تاریخ مذکور ارسال خواهد شد.

دسته بندی موضوعی

جدیدترین خبرها